Spotreba domácnosti ostáva silná, rast maloobchodných tržieb sa v júni ďalej zrýchľoval

Maloobchodné tržby si aj v júni udržali silnú dynamiku rastu a potvrdzovali tak relatívne robustné zotavenie domácej spotreby. Cyklické oživenie ekonomiky sa prejavuje aj na trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvere domácnosti, čo následne ťahá hore aj spotrebu slovenských domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode v júni zvýšili o 0,7% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa opäť zrýchlila z 7,8% až na 8,1% - rýchlejší medziročný rast si tržby naposledy pripísali ešte v septembri 2008.

UniCredit: Maloobchodné tržby v máji

Maloobchodné tržby si aj v máji udržali silnú dynamiku rastu a potvrdzovali tak relatívne robustné zotavenie domácej spotreby. Cyklické oživenie ekonomiky sa prejavuje aj na trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvere domácnosti, čo sa následne prejavuje aj spotrebe slovenských domácnosti.

UniCredit: Maloobchodné tržby v apríli

Flash news 08.06 2017

Maloobchodné tržby pokračovali v rastúcom trende aj počas veľkonočného apríla a potvrdzovali tak, že rastúca ekonomika, ktorá sa premieta aj do silnejúceho trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvery konečne začala stabilnejšie podporovať spotrebu slovenských domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (bez predaja a údržby áut) v porovnaní s marcom (po zohľadnení tradičnej sezóny) zvýšili o 0,3%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z revidovaných 6,1% na 6,5%. V medziročnom porovnaní si tak maloobchodné tržby v apríli pripísali najrýchlejší rast od konca roku 2008.

UniCredit: Rastúca ekonomika sa konečne prejavila aj na tržbách slovenských obchodníkov

Price , 05.06 2017

Slovenskí obchodníci, najmä tí v internetových obchodoch, zažili podľa údajov Štatistického úradu rekordný vstup do nového roka. Tržby v slovenskom maloobchode medziročne rástli najrýchlejšie od roku 2008, t.j. od vypuknutia krízy. Relatívne silný ekonomicky rast sa na prelome konečne začal pozitívne premietať aj do spotreby slovenských domácnosti. Silný trh práce, kde už dlhší čas môžeme pozorovať trend rastúcej zamestnanosti, resp. klesajúcej nezamestnanosti, ktorý...

UniCredit: Tržby v maloobchode rástli v marci najrýchlejšie od roku 2008

Lepšia spotrebiteľská dôvera odzrkadľujúca silný trh práce (rastúcu zamestnanosť aj mzdy) v kombinácií s dlhodobo rekordne nízkymi úrokovými sadzbami sa na prelome rokov konečne začali citeľnejšie prejavovať aj na tržbách slovenských obchodníkov. A potvrdili to aj marcové čísla. Maloobchodné tržby si uchovali rastúci trend, keď sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu SR). Dynamika ich medziročného rastu sa pritom zrýchlila z 5,6% až na 7,5%. Medziročný rast tržieb v maloobchode tak nepatrne prekonal aj silný január (7,4%) a bol tak najrýchlejší od septembra 2008.

Dynamika rastu maloobchodných tržieb sa vo februári v súlade s očakávaniami spomalila

Flash news 06.04 2017

Lepšia spotrebiteľská dôvera odzrkadľujúca silný trh práce (rastúcu zamestnanosť aj mzdy) v kombinácií s dlhodobo rekordne nízkymi úrokovými sadzbami sa na prelome rokov konečne začali citeľnejšie prejavovať aj na tržbách slovenských obchodníkov. Potvrdili to aj februárové čísla maloobchodných tržieb - tie sa v porovnaní s januárom zvýšili o 0,2% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu SR). Dynamika ich medziročného rastu sa však v porovnaní s rekordným januárom podľa očakávaní predsa len mierne spomalila, a to z 7,4% na 5,6%. K spomaleniu medziročného rastu tržieb mohol prispieť aj nižší počet dní (celkový počet aj počet pracovných dní) vo februári tohto roku (minulý rok bol priestupný rok, t.j. február mal až 29 dní).