Maloobchod neklesal tretí mesiac v rade, za úrovňami spred roka však stále zaostáva

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj v úvode letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka však tržby stále nedosahujú, hoci dynamika ich medziročného poklesu sa predsa len zmierňuje a v porovnaní s aprílom, kedy prepad tržieb zaznamenal svoj vrchol,  je už menej ako polovičná. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.   

 

Maloobchodné tržby sa v júli podľa Štatistického úradu zvýšili o 0,9% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného poklesu sa zmiernila z -5,1% na -4,4%. Tržby domáceho maloobchodu tak ostávali blízko úrovne spred pandémie, keď oproti júlu 2019 boli nižšie len o zanedbateľných 0,3%. Na druhej strane, oficiálne čísla naďalej nafukuje metodická zmena, ku ktorej Štatistický úrad pristúpil v úvode tohto roka. Vtedy rozšíril počet reportujúcich jednotiek v predaji pohonných hmôt, čo podľa našich odhadov mohlo celkové tržby maloobchodu technicky zdvíhať o 2 i viac percent. Tržby z predaja pohonných hmôt si i vďaka tomu medziročne polepšili až o 33,1%. Okrem pohonných hmôt (kde mal rast prevažne len technický charakter) medziročne vyššie tržby (v stálych cenách) zaznamenali už len predajcovia výpočtovej techniky (15,6%) a tovaru pre kultúru a rekreáciu (4,0%). Aktuálne zotavenie tržieb v maloobchode (a zmiernenie medziročného poklesu tržieb) je ťahané oboma segmentami – potravinovým i nepotravinovým. S výnimkou vyššie zmienených časti maloobchodu však jeho väčšina ostáva v medziročnom porovnaní stále v červených číslach, najvýraznejšie predajne s ostatným tovarom pre domácnosť (nábytok, železiarstva, domáce spotrebiče – o 12,8%) a špecializované predajne potravín (-10,9%). Kým obchody s vybavením pre domácnosť narážajú na ochladenie realitného trhu, ktoré so sebou nesú vyššie úrokové sadzby, špecializované predajne potravín najskôr narazili na svoju nižšiu cenovú konkurencieschopnosť – v čase rekordnej inflácie sa cena potravín dostáva u mnohých spotrebiteľov do popredia a presúva časť spotrebiteľov k obchodným reťazcom, ktoré vedia lepšie využiť výnosy z rozsahu a byť tak cenovo konkurenčnejšie.

Úvod letnej dovolenkovej sezóny priniesol slovenským hotelom a reštauráciám ľahké poklesy tržieb. Jedným z dôvodov by mohlo byť aj opätovne (po pandémií) rastúci záujem dovolenkárov o zahraničné destinácie, či nižší záujem o dovolenky u časti domácnosti v dôsledku infláciou napätých rodinných rozpočtov. Tržby reštaurácií sa tak v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 2,8% (sezónne očistené), tržby hotelov o necelé percento (sezónne očistené). Tržby hotelov boli medziročne nižšie o 3,3%, v porovnaní s júlom 2019 o 7,8%. Tržby reštaurácií boli naopak medziročne vyššie o 8,4%, v porovnaní s júlom 2019 o 1,2%.

Tržby z predaja a údržby áut sa po dvoch mesiacoch ľahkého poklesu opäť vrátili k medzimesačnému rastu, keď boli v porovnaní s júnom vyššie dokonca až o 8% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 13,8% na 24,6%, pričom v porovnaní s júlom 2019 boli vyššie o 18,1%. Tržby z predaja áut tento rok najskôr nafukuje predovšetkým realizácia odloženej spotreby, ktorú umožnilo uvoľnenie úzkych hrdiel v európskom automobilovom priemysle.

Výhľad

Spotreba domácnosti síce bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch, svoje dno už najskôr našla. Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu. Oproti silnému záveru minulého roka tak tržby maloobchodu budú najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny zbytku tohto roka.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky