Zahraničný obchod sa v júli preklopil do ľahkého prebytku už aj na ročnej báze

Flash news 10.09 2023

V úvode letnej dovolenkovej sezóny sa mesačný prebytok zahraničného obchodu v súlade s očakávaniami zmiernil. V dôsledku nerovnomerného rozloženia celozávodných dovoleniek ale poskytnú komplexnejší obrázok o vývoji ekonomiky až údaje doplnené aj o augustové čísla. Z prvých júlových čísel by sa mohlo zdať, že tento rok sa celozávodné dovolenky mohli posunúť viac smerom k augustu. Ako realisticky sa však nedá vylúčiť ani scenár, že júlový pokles exportov už mohol byť dôsledkom spomalenia externého dopytu a slabého rastu (resp. poklesu) najväčšieho obchodného partnera Slovenska – Nemecka.

Maloobchod neklesal tretí mesiac v rade, za úrovňami spred roka však stále zaostáva

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj v úvode letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka však tržby stále nedosahujú, hoci dynamika ich medziročného poklesu sa predsa len zmierňuje a v porovnaní s aprílom, kedy prepad tržieb zaznamenal svoj vrchol, je už menej ako polovičná. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Prebytok zahraničného obchodu sa v júni opäť rozšíril

Flash news 11.08 2023

Prebytok zahraničného obchodu sa v júni ďalej rozširoval a k vyrovnanej bilancii sa zahraničný obchod priblížil už aj na ročnej (12-mesačnej) báze. Zlepšenie bilancie zahraničného obchodu v tomto roku podporili ako nižšie dovozy ovplyvnené predovšetkým cenovými vplyvmi, ale aj slabnúcim domácim spotrebným dopytom, tak i vyššie vývozy, ktoré ťažia z podstatného uvoľnenia úzkych hrdiel v kľúčovom odvetví domáceho priemyslu, v automobilovom priemysle. Oba faktory vplývali aj na výsledky zahraničného obchodu v júni. Pozitívne čísla však najskôr zvýrazňovali aj niektoré jednorazové vplyvy – napríklad prekvapivo silné júnové oživenie vývozov palív a mazív, ktoré tento rok mali tendenciu prevažne klesať a to pod vplyvom nižšej ceny i čiastočných obmedzení na vývoz produktov získaných zo spracovania ruskej ropy.

Inflácia v júni ďalej zvoľňovala, stále však ešte ostáva dvojciferná

Inflácia sa v júni v súlade s očakávaniami ďalej zmierňovala. Napriek tomu stále ostávala na vysoko nadpriemerných dvojciferných úrovniach. Rast cien sa posledné mesiace predsa len postupne vracia „do normálu“ a vysoko nadpriemerný medziročný rast cien je prevažne už len „technickým“ doznievaním silného rastu cien z minulého roka a úvodu tohto roka. Práve postupné vypadávanie mesiacov minulého roka s rekordne silným rastom cien z obdobia posledných 12 mesiacov pomáha zmierňovať i dynamiku medziročného rastu cien. K zmierneniu medziročnej inflácie pritom v júni prispeli všetky jej kľúčové zložky – ceny energií (vďaka priaznivej báze u cien pohonných hmôt), ceny potravín i dopytová inflácia. Spomaľovanie medziročnej inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, v júli ho zvýraznia aj zrušené koncesionárske poplatky (ktoré z inflácie uberú až tri desatiny).

Maloobchod v máji príjemne prekvapil, za úrovňou spred roka však stále výrazne zaostáva

Flash news 11.07 2023

Maloobchodné tržby v máji príjemne prekvapili. Vymazali však len malú časť prepadu z predchádzajúcich mesiacov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli stále významne nižšie. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie (a klesajúcich reálnych príjmov domácnosti). Relatívne pozitívny máj však môže predznačovať, že spotreba domácnosti by už mohla nachádzať svoje dno.

Inflácia v máji ďalej zvoľňovala, pomohol silný bázický efekt i znovuzavedené obedy zadarmo na školách

Inflácia sa v máji v súlade s očakávaniami ďalej zmierňovala. Napriek tomu sa ale držala na vysoko nadpriemerných dvojciferných úrovniach. Rast cien smerom nadol v máji ťahali lacnejšie pohonné hmoty, znovuzavedené obedy „zadarmo“ pre žiakov škôl, ale aj postupné utlmovanie, resp. stabilizácia rastu cien potravín, tovarov a bežných služieb, ktoré v medziročnom porovnaní zvýrazňuje silný bázicky efekt. Spomaľovanie inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.