Augustová inflácia vyskočila na 14 %

INFLÁCIA, JEJ PRÍČINY a ODHAD: Štatistický úrad SR zverejnil augustový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu cien tovarov a služieb až o 14 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcim mesiacom ďalšie a výrazné zrýchlenie tempa zdražovania. Ide o rekordnú úroveň od začiatku milénia.

Tržby obchodníkov si aj v júli udržali rast

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v júli 2022 medziročný nárast o 1,2 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb vyše 40 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich júlové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast o 0,5 %.

Tržby v maloobchode slabnú

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Napriek tomu sa tržby v maloobchode stále držia nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i rovnakého obdobia posledného roka pred pandémiou (2019).

Tržby obchodníkov vzrástli aj v máji a to o 7,8 %

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v máji 2022 medziročný nárast o 7,8 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb 41,7 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich májové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast až o 8,8 %.

Májová inflácia zrýchlila na rekordných 12,6 %

INFLÁCIA, JEJ PRÍČINY a ODHAD: Štatistický úrad SR dnes zverejnil májový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu cien tovarov a služieb až o 12,6 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcim mesiacom ďalšie a výrazné zrýchlenie tempa zdražovania.

Ekonomiku v úvode roka potiahla domáca spotreba

Štatistický úrad potvrdil predbežné čísla rastu slovenskej ekonomiky v úvode tohto roka. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP zvýšil o 0,4% (sezónne očistené). Dynamika jeho medziročného rastu sa tak zrýchlila z 1,4% na 3,1% (sezónne neočistené údaje), resp. z 1,2% na 3,0% pri údajoch očistených o sezónny a kalendárny efekt.