Január priniesol očakávaný pokles tržieb, hoci miernejší ako sme očakávali

Flash news 07.03 2023

Tržby slovenských obchodníkov v úvode roka v súlade s predpokladmi klesli. Novoročný povianočný pokles bol však miernejší ako sme očakávali a tržby naďalej naznačujú, že spotreba domácnosti ostáva relatívne odolná i napriek masívnemu poklesu reálnej mzdy a zhoršenej spotrebiteľskej dôvere domácnosti.

Ekonomiku v závere roka potiahla silná spotreba domácnosti, ale i investície a automobilky

Štatistický úrad potvrdil predbežný odhad rastu ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP v stálych cenách zvýšil o 0,3% a zaznamenal tak rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcich troch štvrťroku. V medziročnom porovnaní sa dynamika rastu ekonomiky spomalila z 1,4% na 1,1% (resp. na 1,2% sezónne očistené). Predpandemickú úroveň, t.j. posledný kvartál 2019, slovenská ekonomika prevyšovala o 1,7%. V úhrne za celý rok sa rast HDP v stálych cenách spomalil z 3,0% v roku 2021 na 1,7% v roku 2022.

Zahraničný obchod v novembri s rekordným deficitom

Po prekvapivom októbrovom prebytku v zahraničnom obchode priniesol november pomerne výraznú korekciu jeho bilancie. Podľa očakávaní sa zahraničný obchod v novembri vrátil do červených čísel, rozsah jeho deficitu však nepríjemne prekvapil. Novembrový deficit zahraničného obchodu bol najvyšším mesačným schodkom v histórií, pričom doterajšie minimum z marca tohto roka prekonal až o takmer 300 mil. EUR. Dôvody rekordného novembrového schodku zahraničného obchodu je potrebné hľadať na oboch stranách bilancie.

Tržby v maloobchode ďalej slabnú, inflácia okresáva spotrebu

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) v septembri znížili o ďalších 0,9% (sezónne očistené) a v medziročnom porovnaní sa ich pokles prehĺbil z 0,3% na 4,9%. Maloobchod si tak pripísal najvýraznejší medziročný pokles tržieb od zimnej vlny pandémie roku 2021 (od februára 2021). Na druhej strane, tržby naďalej ostávajú nad úrovňou rovnakého obdobia posledného roka tesne pred vypuknutím pandémie, a to dokonca o 5,9% (oproti septembru 2019), čiastočne však vďaka efektu dočasného oslabenia spotreby na jeseň 2019, t.j. relatívne nižšej porovnávacej báze.

Augustová inflácia vyskočila na 14 %

INFLÁCIA, JEJ PRÍČINY a ODHAD: Štatistický úrad SR zverejnil augustový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu cien tovarov a služieb až o 14 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcim mesiacom ďalšie a výrazné zrýchlenie tempa zdražovania. Ide o rekordnú úroveň od začiatku milénia.

Tržby obchodníkov si aj v júli udržali rast

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v júli 2022 medziročný nárast o 1,2 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb vyše 40 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich júlové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast o 0,5 %.