Januárová inflácia výrazne spomalila na 3,9 %

INFLÁCIA A JEJ PRÍČINY: Štatistický úrad SR dnes zverejnil januárový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu týchto cien o 3,9 % a oproti predchádzajúcim mesiacom ide o ďalšie evidentné spomalenie. Naposledy bola inflácia pod úrovňou 4 % (t. j. na úrovni 3,8 %) vykázaná v auguste 2021. Medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,7 %.

Obrat v zahraničnom obchode len čiastočne korigoval novembrové straty

Zahraničný obchod sa v závere roka už tradične prehupol do deficitu. Sezónne zhoršenie jeho bilancie je výsledkom tradičného koncoročného vianočného útlmu priemyslu, ktorý brzdí vývozy, a silného vianočného domáceho dopytu, ktorý naopak podporuje dovozy. Napriek tomu sa 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v závere roka opäť výraznejšie rozšíril a vyšplhal sa na najvyššiu úroveň od augusta 2021. Jeho decembrový nárast mal ale z veľkej časti len technický charakter, keď z jeho čísel vypadol rekordný deficit z decembra predchádzajúceho roka (2022), ktorý ovplyvnili technické dovozy plynu (tie sa tento rok už nezopakovali).

Maloobchod sa v decembri ďalej zotavoval, vianočná sezóna však bola výrazne slabšia ako pred rokom

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v decembri 2023. Napriek tomu, minuloročná vianočná sezóna bola z pohľadu slovenských obchodníkov výrazne slabšia ako tá predchádzajúca. Za rekordnými vianočnými tržbami z decembra 2022, kedy domácnosti stále odmietali akceptovať vysokú infláciu a reálny prepad svojich príjmov a významu časť svojej spotreby realizovali na úkor svojich úspor, vianočné tržby v minulom roku významne (o 4%) zaostali. Napriek medziročne slabšej vianočnej sezóne aj koniec roka potvrdzoval, že spotreba domácnosti sa po prudkom zreálnení a prepade v úvode minulého roka začala od jari postupne zotavovať.

Macro flash: Inflácia ustupovala i v závere roka

Flash news 22.01 2024

Inflácia spomaľovala aj v poslednom mesiaci roka, podľa očakávaní však už mierne pomalším tempom ako v predchádzajúcich mesiacoch. Spomalenie inflácie sme mohli pozorovať vo všetkých jej zložkách s výnimkou energií, kde sa prejavil nepriaznivý bázický efekt. Ceny energií v porovnaní s novembrom síce klesli v dôsledku lacnejších pohonných hmôt, ich decembrový pokles však ani zďaleka nedosahoval rozsah z predchádzajúceho roka (decembra 2022). Najvýraznejšie k spomaleniu inflácie i v decembri prispievali ceny potravín, kde sa dynamika medziročného rastu spomaľovala opäť najmä pod vplyvom vysokej porovnávacej základne z predchádzajúceho roka. Vysoká porovnávacia základňa pomáhala zmierňovať aj infláciu tovarov a služieb.

Maloobchod sa v novembri ďalej zotavoval, jeho medziročný pokles sa však v dôsledku nepriaznivej bázy prehĺbil

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v novembri. V dôsledku menej priaznivého bázického efektu sa však dynamika jeho poklesu predsa len jemne prehĺbila. Minuloročné rekordné predvianočné oživenie spotreby sa totiž tento rok nezopakovalo a tržby slovenských maloobchodníkov viac menej len kopírovali tradičnú predvianočnú trajektóriu. Obnovenie rastu reálnych príjmov slovenských domácnosti i spotrebiteľskej dôvery sa tak zatiaľ prejavilo len na stabilizácií tržieb (zastavení inflačného prepadu), resp. len na ich miernom náraste.

Inflácia ďalej ustupuje, najmä pod vplyvom silného bázického efektu

Inflácia ustupovala aj v novembri. Medziročný rast cien sa výraznejšie spomalil vo všetkých hlavných zložkách spotreby. Hlavným zdrojom spomaľovania inflácie v medziročnom porovnaní boli i novembri bežné tovary a potraviny, a to aj napriek tomu, že posledné 3 mesiace sa obnovilo jemné zdražovanie potravín. To však bolo výrazne pomalšie ako v rovnakom období minulého roka, čo sa prejavilo na citeľnom spomalení dynamiky medziročného rastu ich cien.