Maloobchod sa v máji znormalizoval

Po dvoch rozkolísaných mesiacoch ovplyvnených veľkonočným efektom priniesol máj do tržieb obchodníkov očakávanú normalizáciu. V porovnaní so silným aprílom sa ich tržby (po zohľadnení sezóny) síce v súlade s očakávaniami znížili, v porovnaní s priemerom predchádzajúcich dvoch mesiacov však boli ľahko vyššie a len potvrdzovali trend postupného zotavovania sa. Až na efekt Veľkej noci relatívne stabilný rast tržieb potvrdzuje aj pohľad na medziročné porovnanie tržieb. Tie v máji rástli medziročným tempom ľahko nad 5%, čo bola dynamika takmer identická s priemerom predchádzajúcich troch mesiacov.

 

Spotreba domácnosti (a tržby obchodíkov) v posledných mesiacoch pozitívne reaguje na obnovený rast reálnych príjmov domácnosti. Trend rastúcej spotreby by pritom mal pretrvať aj v nasledujúcich mesiacoch, keď bude podporený pomalším rastom cien i silnou spotrebiteľskou dôverou, ktorá sa vyšplhala nad dlhodobý priemer.

Podľa údajov Štatistického úradu maloobchodné tržby v máji medzimesačne klesli   o 0,9% (sezónne očistené). Jednalo sa však čisto len o technickú korekciu veľkonočným efektom nafúknutých aprílových tržieb. V porovnaní s priemerom marca a apríla boli tržby v máji v priemere vyššie o 0,2% (sezónne očistené) a len potvrdzovali pozvoľne rastúci trend. V medziročnom porovnaní boli tržby v maloobchode v máji vyššie o 5,2% a takmer tak vyrovnali priemerný medziročný rast v predchádzajúcich troch mesiacoch (5,1%), hoci v porovnaní s veľkonočným efektom nafúknutým aprílom (9,6%) sa dynamika ich medziročného rastu (v súlade s očakávaniami) citeľne spomalila.

Medziročný rast tržieb blízko 5% v máji doručil ako potravinový, tak aj nepotravinový segment maloobchodu. V potravinovom segmente posledné mesiace opätovne pozorujeme návrat tržieb aj do malých špecializovaných predajní potravín. Tržby tu medziročne narástli až o 13,5%, zatiaľ čo v obchodných reťazcoch „len“ o 4,7%. Dlhodobý trend rastúcej popularity menších špecializovaných predajní potravín, ktorý najskôr dočasne zastavila pandémia a neskôr inflačná kríza, sa tak, zdá sa, znova pomaly prebúdza. V nepotravinovom segmente pozorujeme posun tržieb od kamenných predajní smerom k internetovým obchodom, najmä v segmente výpočtovej techniky. Tržby v špecializovaných predajniach s výpočtovou technikou medziročne klesli o 9,9%, zatiaľ čo tržby v internetových a zásielkových obchod medziročne vzrástli až o 24,1%. Ostatné časti maloobchodu v kamenných predajniach si na rozdiel od výpočtovej techniky stále držali medziročný nárast tržieb – od 2,6% v maloobchode s tovarom pre domácnosť až po 8,9% resp. 9,0% v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu (hračky, knihy, športové potreby) a s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach (najmä odevy a obuv, ale aj drogérie, lekárne a ďalšie). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch však čísla tržieb v internetových obchodoch aj v máji v medziročnom porovnaní nafukuje (a v kamenných obchodoch naopak znižuje) metodická zmena, ku ktorej Štatistický úrad pristúpil v úvode tohto roka a ktorá po novom tovar nezatrieďuje automaticky podľa hlavnej činnosti celého podniku, ale podľa toho, z akých činností tržby podniku pochádzajú. Inými slovami, časť tovaru v odvetví je po novom u prevádzok s kamennou predajňou, ktoré majú aj doplnkový online predaj, vykazovaná v online predaji.

Čísla maloobchodu posledné mesiace znižujú najmä nižšie tržby na čerpacích staniciach. Tie v máji medziročne klesli až o 16,7% a podobný medziročný pokles (16,1%) zaznamenali aj v priemere v predchádzajúcich dvoch mesiacoch.

Hotely a reštaurácie majú za sebou pomerne silný mesiac. Najskôr i relatívne priaznivé počasie pomohlo zvýšiť tržby v turizme v medzisezóne, resp. urýchliť nástup domácej letnej dovolenkovej sezóny. Tržby v hoteloch v porovnaní s aprílom narástli až o 12,3% (sezónne očistené) a po dvoch mesiacoch medziročného poklesu (v apríli o 1,7%) obnovili rast aj v medziročnom porovnaní (o 6,2%). Tržby sa darilo v máji zvyšovať aj reštauráciám – v porovnaní s aprílom vzrástli o relatívne silných 5% (sezónne očistené). Ani to však nestačilo na preváženie relatívneho silného (nepriaznivého) bázického efektu v medziročnom porovnaní a tržby v stravovacích zariadeniach sa tak medziročne prepadli do červených čísel, prvýkrát od augusta 2022. V porovnaní s májom minulého roka boli nižšie o 3,9% (v apríli medziročne rástli o 9,1%).

Predaju a oprave áut sa v máji podarilo zastaviť klesajúci trend v tržbách. V porovnaní s aprílom tu tržby vzrástli o 1,0% (sezónne očistené). Napriek tomu, v medziročnom porovnaní sa tržby v predaji a oprave áut prepadli opäť do červených čísel, a to najmä v dôsledku nepriaznivého bázického efektu. V porovnaní s májom predchádzajúceho roka boli nižšie o 1,2% (v samotnom predaji áut až o 4,1%).

Výhľad

Obnovená spotrebiteľská dôvera, ktorá sa pohybuje blízko popandemických maxím a ktorú nahor ťahajú predovšetkým obnovený rast reálnych miezd, ustupujúca inflácia a stále robustný trh práce, by mala vytvárať vhodné podmienky pre rast spotreby domácnosti i v nasledujúcich mesiacoch. Spotreba domácnosti by preto mala byť aj v nasledujúcich štvrťrokoch jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. Vyššia porovnávacia báza z minulého roka však bude brániť ďalšiemu zrýchľovaniu dynamiky rastu tržieb v medziročnom porovnaní.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky