Časopis

Štyri prínosy IN STORE Slovakia pre čitateľov a inzerentov:

  • Odbornosť – Analýzy a prieskumy. Predikcie smerovania trhov, spotrebiteľského správania a ľudských zdrojov. Nové a vznikajúce trendy, inovácie produktov a služieb.
  • Dôveryhodnosť – Starostlivo vybrané témy s dôrazom na aktuálnosť a objektivitu.
  • Nadčasovosť – Prezentácia odborných a praktických informácií v súvislostiach. Výstižne, pútavo, prehľadne a inšpiratívne.
  • Direct mail – Informácie o Vás sa dostávajú do rúk tým pravým – adresne vybranej cieľovej skupine v náklade 10000 kusov.

instore Slovakia Mediakit 2023 (pdf na stiahnutie)

instore-Slovakia_mediakit_2022_Page_1

Rozmery titulnej strany IN STORE Slovakia (na stiahnutie)

Nové logo instore Slovakia v krivkách CMYK (na stiahnutie)