Kontakt

Vydavateľ IN STORE Slovakia

NAUTILUS DJ, s.r.o.
Azalková 4
821 01 Bratislava

IČO: 35 898 500
IČ DPH: SK2021878430

Registrácia printovej verzie:
ISSN 1336-2348
MK SR pod č. 2958/2003
EV 3879/09

Šéfredaktor:
Ing. Juraj Púchlo
puchlo@instoreslovakia.sk
+421 948 303 723

Obchodná riaditeľka:
Mgr. Jana Čierniková Kolesárová
ciernikova@instoreslovakia.sk
+421 915 727 917