Kontakt

Vydavateľ IN STORE Slovakia

Events&Publishing s.r.o.

 

Azalková 4

821 01 Bratislava

IČO: 530 73 231

Registrácia printovej verzie:
ISSN 1336-2348
MK SR pod č. 2958/2003
EV 3879/09

Šéfredaktor:
Ing. Juraj Púchlo
puchlo@instoreslovakia.sk

Obchodná riaditeľka:
Mgr. Jana Čierniková Kolesárová
ciernikova@instoreslovakia.sk
+421 915 727 917