Január priniesol očakávaný pokles tržieb, hoci miernejší ako sme očakávali

Flash news 07.03 2023

Tržby slovenských obchodníkov v úvode roka v súlade s predpokladmi klesli. Novoročný povianočný pokles bol však miernejší ako sme očakávali a tržby naďalej naznačujú, že spotreba domácnosti ostáva relatívne odolná i napriek masívnemu poklesu reálnej mzdy a zhoršenej spotrebiteľskej dôvere domácnosti.

Tržby v maloobchode ďalej slabnú, inflácia okresáva spotrebu

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) v septembri znížili o ďalších 0,9% (sezónne očistené) a v medziročnom porovnaní sa ich pokles prehĺbil z 0,3% na 4,9%. Maloobchod si tak pripísal najvýraznejší medziročný pokles tržieb od zimnej vlny pandémie roku 2021 (od februára 2021). Na druhej strane, tržby naďalej ostávajú nad úrovňou rovnakého obdobia posledného roka tesne pred vypuknutím pandémie, a to dokonca o 5,9% (oproti septembru 2019), čiastočne však vďaka efektu dočasného oslabenia spotreby na jeseň 2019, t.j. relatívne nižšej porovnávacej báze.

Tržby obchodníkov si aj v júli udržali rast

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v júli 2022 medziročný nárast o 1,2 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb vyše 40 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich júlové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast o 0,5 %.

Tržby v maloobchode slabnú

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Napriek tomu sa tržby v maloobchode stále držia nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i rovnakého obdobia posledného roka pred pandémiou (2019).

Tržby obchodníkov vzrástli aj v máji a to o 7,8 %

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v máji 2022 medziročný nárast o 7,8 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb 41,7 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich májové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast až o 8,8 %.

Decembrové tržby maloobchodu medziročne vyššie o 1,1 %

Maloobchod zaznamenal v decembri 2021 medziročný nárast tržieb o 1,1 %. Počas celého roka 2021 obchodníci utŕžili medziročne viac o 1,4 %. Ak vlaňajší rok ale porovnáme s rokom 2019 (s obdobím pred pandémiou), tak nárast tržieb bol evidovaný o 0,3 %.