Decembrové tržby maloobchodu medziročne vyššie o 1,1 %

Maloobchod zaznamenal v decembri 2021 medziročný nárast tržieb o 1,1 %. Počas celého roka 2021 obchodníci utŕžili medziročne viac o 1,4 %. Ak vlaňajší rok ale porovnáme s rokom 2019 (s obdobím pred pandémiou), tak nárast tržieb bol evidovaný o 0,3 %.

Októbrové tržby v maloobchode sklamali

Po silnom septembri tržby v slovenskom maloobchode v októbri sklamali. Podobne ako v septembri, ani v októbri údaje z ekasy nedokázali trend vývoja správne predvídať – kým v septembri tržby podhodnocovali, v októbri ich výrazne nadhodnocovali. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa maloobchodné tržby v októbri znížili o 2,7% a dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 5,3% na 2,2%, a to i napriek nižšej porovnávacej báze z októbra minulého roka, kedy už v októbri tržby obchodníkov začala nahlodávať druhá vlna pandémie.

Maloobchodníci zarobili v septembri o 5,3 % viac ako vlani

Present, Price 16.11 2021

Ústup pandémie so sebou priniesol aj zvýšenú chuť nakupovať, rastúcu spotrebu a teda aj rastúce tržby našich maloobchodníkov. Od marca tohto roka tržby našich maloobchodníkov opäť medziročne rastú. A podľa najaktuálnejších dát za september sa tržby našich maloobchodníkov zvýšili o 5,3 %.

Tržby maloobchodu v úvode dovolenkového leta sklamali

Maloobchod začiatkom dovolenkového leta sklamal. Rast tržieb z minulých mesiacov sa v júli zastavil - podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenského maloobchodu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 1,2% (sezónne očistené). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli síce stále vyššie, dynamika ich medziročného rastu sa však spomalila z 6,6% na 1,5%. Tržby sa tak opäť jemne vzdiali od maxím, ktoré dosahovali tesne pred vypuknutím pandémie na prelome rokov 2019-20.

Maloobchodníci zarobili v apríli až o 11,5 % viac ako vlani

Maloobchodné tržby sa počas druhej vlny pandémie samozrejme nevyvíjali priaznivo a v prvom kvartáli tohto roka boli medziročne zhruba o desatinu nižšie ako vlani. Spotrebitelia si počas krízy viac sporili a menej nakupovali. Kríza totiž viedla k tomu, že našinci pristupovali k míňaniu opatrne a väčšie nákupy radšej odkladali na neskôr, na lepšie časy. So zlepšujúcou sa pandemickou situáciou sa ale “prebúdza k životu” aj naša spotreba.

Štatistický úrad zverejnil dáta za maloobchodné tržby v marci tohto roka

Maloobchodné tržby sa po dvoch mesiacoch dvojciferných prepadov vrátili k jemnému medziročnému rastu (+0,3 %). Vo všeobecnosti bol prvý štvrťrok tohto roka výrazne zasiahnutý zhoršujúcou sa pandemickou situáciou, ktorá vyústila do prísnejších opatrení a dlhého lockdownu, zavedeného už po príchode nového roka. Prijaté opatrenia obmedzujú oveľa výraznejšie maloobchodné prevádzky a služby, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť zákazníka a aj keď k jemnému uvoľneniu v marci prišlo (napr. otvorené trhoviská a tržnice), väčšie otváranie sa odkladalo na obdobie po Veľkej noci.