Tržby obchodníkov si aj v júli udržali rast

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v júli 2022 medziročný nárast o 1,2 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb vyše 40 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich júlové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast o 0,5 %.

Tržby v maloobchode slabnú

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Napriek tomu sa tržby v maloobchode stále držia nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i rovnakého obdobia posledného roka pred pandémiou (2019).

Tržby obchodníkov vzrástli aj v máji a to o 7,8 %

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v máji 2022 medziročný nárast o 7,8 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb 41,7 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich májové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast až o 8,8 %.

Decembrové tržby maloobchodu medziročne vyššie o 1,1 %

Maloobchod zaznamenal v decembri 2021 medziročný nárast tržieb o 1,1 %. Počas celého roka 2021 obchodníci utŕžili medziročne viac o 1,4 %. Ak vlaňajší rok ale porovnáme s rokom 2019 (s obdobím pred pandémiou), tak nárast tržieb bol evidovaný o 0,3 %.

Októbrové tržby v maloobchode sklamali

Po silnom septembri tržby v slovenskom maloobchode v októbri sklamali. Podobne ako v septembri, ani v októbri údaje z ekasy nedokázali trend vývoja správne predvídať – kým v septembri tržby podhodnocovali, v októbri ich výrazne nadhodnocovali. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa maloobchodné tržby v októbri znížili o 2,7% a dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 5,3% na 2,2%, a to i napriek nižšej porovnávacej báze z októbra minulého roka, kedy už v októbri tržby obchodníkov začala nahlodávať druhá vlna pandémie.

Maloobchodníci zarobili v septembri o 5,3 % viac ako vlani

Present, Price 16.11 2021

Ústup pandémie so sebou priniesol aj zvýšenú chuť nakupovať, rastúcu spotrebu a teda aj rastúce tržby našich maloobchodníkov. Od marca tohto roka tržby našich maloobchodníkov opäť medziročne rastú. A podľa najaktuálnejších dát za september sa tržby našich maloobchodníkov zvýšili o 5,3 %.