Maloobchod vo februári rástol, pomohol mu aj deň navyše

Maloobchod vo februári podľa očakávaní rástol. Nižšia porovnávacia základňa pritom ešte viac zvýrazňuje dynamiku jeho rastu v medziročnom porovnaní. Tú najskôr podporil aj prestupný rok, ktorý februáru pridal jeden deň navyše. Pod rast tržieb domácich obchodníkov sa podpisuje obnovená spotrebiteľská dôvera domácnosti, ktorá pozitívne reaguje na ustupujúcu infláciu i stále relatívne robustný (a priaznivý) trh práce.

Maloobchod vstúpil do nového roka rozpačito

Maloobchod priniesol v úvode roka rozpačité výsledky. V medziročnom porovnaní síce obnovil rast, najmä však v dôsledku nižšej porovnávacej základne z úvodu minulého roka, kedy domácnosti zreálnili svoju spotrebu a tržby maloobchodu sa citeľne prepadli. V porovnaní s koncom roka sa tržby v úvode tohto roka znížili, najmä v dôsledku poklesu v predaji pohonných, ale i výraznejšieho ako zvyčajného povianočného poklesu tržieb v predaji tovaru pre kultúru a rekreáciu (tradičný vianočný tovar ako knihy, hračky, či športové oblečenie).

Maloobchod sa v decembri ďalej zotavoval, vianočná sezóna však bola výrazne slabšia ako pred rokom

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v decembri 2023. Napriek tomu, minuloročná vianočná sezóna bola z pohľadu slovenských obchodníkov výrazne slabšia ako tá predchádzajúca. Za rekordnými vianočnými tržbami z decembra 2022, kedy domácnosti stále odmietali akceptovať vysokú infláciu a reálny prepad svojich príjmov a významu časť svojej spotreby realizovali na úkor svojich úspor, vianočné tržby v minulom roku významne (o 4%) zaostali. Napriek medziročne slabšej vianočnej sezóne aj koniec roka potvrdzoval, že spotreba domácnosti sa po prudkom zreálnení a prepade v úvode minulého roka začala od jari postupne zotavovať.

Maloobchod sa v novembri ďalej zotavoval, jeho medziročný pokles sa však v dôsledku nepriaznivej bázy prehĺbil

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v novembri. V dôsledku menej priaznivého bázického efektu sa však dynamika jeho poklesu predsa len jemne prehĺbila. Minuloročné rekordné predvianočné oživenie spotreby sa totiž tento rok nezopakovalo a tržby slovenských maloobchodníkov viac menej len kopírovali tradičnú predvianočnú trajektóriu. Obnovenie rastu reálnych príjmov slovenských domácnosti i spotrebiteľskej dôvery sa tak zatiaľ prejavilo len na stabilizácií tržieb (zastavení inflačného prepadu), resp. len na ich miernom náraste.

Maloobchod sa ďalej zotavuje, pomohla mu pravdepodobne najmä stabilizácia cien potravín

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj počas druhého mesiaca letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka síce tržby stále nedosahujú, dynamika ich medziročného poklesu sa ale zmierňuje a v auguste sa už tržby vrátili i na úrovne spred pandémie (augusta 2019). V spotrebnom správaní domácnosti sa síce stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Maloobchod neklesal tretí mesiac v rade, za úrovňami spred roka však stále zaostáva

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj v úvode letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka však tržby stále nedosahujú, hoci dynamika ich medziročného poklesu sa predsa len zmierňuje a v porovnaní s aprílom, kedy prepad tržieb zaznamenal svoj vrchol, je už menej ako polovičná. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.