Maloobchod neklesal tretí mesiac v rade, za úrovňami spred roka však stále zaostáva

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj v úvode letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka však tržby stále nedosahujú, hoci dynamika ich medziročného poklesu sa predsa len zmierňuje a v porovnaní s aprílom, kedy prepad tržieb zaznamenal svoj vrchol, je už menej ako polovičná. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Maloobchod v máji príjemne prekvapil, za úrovňou spred roka však stále výrazne zaostáva

Flash news 11.07 2023

Maloobchodné tržby v máji príjemne prekvapili. Vymazali však len malú časť prepadu z predchádzajúcich mesiacov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli stále významne nižšie. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie (a klesajúcich reálnych príjmov domácnosti). Relatívne pozitívny máj však môže predznačovať, že spotreba domácnosti by už mohla nachádzať svoje dno.

Tržby maloobchodu v úvode roka klesajú, pod vplyvom nižších reálnych príjmov domácnosti

Domáca spotreba meraná maloobchodnými tržbami v úvode roka v súlade s predpokladmi slabne. V spotrebnom správaní domácnosti sa začínajú čoraz citeľnejšie prejavovať negatívne efekty vysokej inflácie (a klesajúcich reálnych príjmov domácnosti). Mierne prekvapivým je zloženie poklesu, ktorý ťahá predovšetkým zvyčajne stabilnejší predaj potravín. Vysvetlením tohto relatívne netypického javu by mohla byť štruktúra inflácie, ktorú ťahajú nahor práve potraviny. To negatívne zasahuje najmä nízkopríjmové domácnosti, ktoré sú tak nútená upravovať aj spotrebu základných položiek spotrebného koša, akými potraviny bezpochyby sú. Nemusí sa pritom jednať len o priame zníženie spotreby, ale aj o preskupenie nákupov potravín smerom k lacnejším (a zvyčajne menej kvalitným) alternatívam.

Január priniesol očakávaný pokles tržieb, hoci miernejší ako sme očakávali

Flash news 07.03 2023

Tržby slovenských obchodníkov v úvode roka v súlade s predpokladmi klesli. Novoročný povianočný pokles bol však miernejší ako sme očakávali a tržby naďalej naznačujú, že spotreba domácnosti ostáva relatívne odolná i napriek masívnemu poklesu reálnej mzdy a zhoršenej spotrebiteľskej dôvere domácnosti.

Tržby v maloobchode ďalej slabnú, inflácia okresáva spotrebu

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) v septembri znížili o ďalších 0,9% (sezónne očistené) a v medziročnom porovnaní sa ich pokles prehĺbil z 0,3% na 4,9%. Maloobchod si tak pripísal najvýraznejší medziročný pokles tržieb od zimnej vlny pandémie roku 2021 (od februára 2021). Na druhej strane, tržby naďalej ostávajú nad úrovňou rovnakého obdobia posledného roka tesne pred vypuknutím pandémie, a to dokonca o 5,9% (oproti septembru 2019), čiastočne však vďaka efektu dočasného oslabenia spotreby na jeseň 2019, t.j. relatívne nižšej porovnávacej báze.

Tržby obchodníkov si aj v júli udržali rast

Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v júli 2022 medziročný nárast o 1,2 %. Kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb vyše 40 % sú nešpecializované predajne, teda hypermarkety a supermarkety. Ich júlové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast o 0,5 %.