Maloobchod sa v decembri ďalej zotavoval, vianočná sezóna však bola výrazne slabšia ako pred rokom

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v decembri 2023. Napriek tomu, minuloročná vianočná sezóna bola z pohľadu slovenských obchodníkov výrazne slabšia ako tá predchádzajúca. Za rekordnými vianočnými tržbami z decembra 2022, kedy domácnosti stále odmietali akceptovať vysokú infláciu a reálny prepad svojich príjmov a významu časť svojej spotreby realizovali na úkor svojich úspor, vianočné tržby v minulom roku významne (o 4%) zaostali. Napriek medziročne slabšej vianočnej sezóne aj koniec roka potvrdzoval, že spotreba domácnosti sa po prudkom zreálnení a prepade v úvode minulého roka začala od jari postupne zotavovať.

Maloobchod sa v novembri ďalej zotavoval, jeho medziročný pokles sa však v dôsledku nepriaznivej bázy prehĺbil

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v novembri. V dôsledku menej priaznivého bázického efektu sa však dynamika jeho poklesu predsa len jemne prehĺbila. Minuloročné rekordné predvianočné oživenie spotreby sa totiž tento rok nezopakovalo a tržby slovenských maloobchodníkov viac menej len kopírovali tradičnú predvianočnú trajektóriu. Obnovenie rastu reálnych príjmov slovenských domácnosti i spotrebiteľskej dôvery sa tak zatiaľ prejavilo len na stabilizácií tržieb (zastavení inflačného prepadu), resp. len na ich miernom náraste.

Maloobchod sa ďalej zotavuje, pomohla mu pravdepodobne najmä stabilizácia cien potravín

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj počas druhého mesiaca letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka síce tržby stále nedosahujú, dynamika ich medziročného poklesu sa ale zmierňuje a v auguste sa už tržby vrátili i na úrovne spred pandémie (augusta 2019). V spotrebnom správaní domácnosti sa síce stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Maloobchod neklesal tretí mesiac v rade, za úrovňami spred roka však stále zaostáva

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj v úvode letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka však tržby stále nedosahujú, hoci dynamika ich medziročného poklesu sa predsa len zmierňuje a v porovnaní s aprílom, kedy prepad tržieb zaznamenal svoj vrchol, je už menej ako polovičná. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Tržby maloobchodu v úvode roka klesajú, pod vplyvom nižších reálnych príjmov domácnosti

Domáca spotreba meraná maloobchodnými tržbami v úvode roka v súlade s predpokladmi slabne. V spotrebnom správaní domácnosti sa začínajú čoraz citeľnejšie prejavovať negatívne efekty vysokej inflácie (a klesajúcich reálnych príjmov domácnosti). Mierne prekvapivým je zloženie poklesu, ktorý ťahá predovšetkým zvyčajne stabilnejší predaj potravín. Vysvetlením tohto relatívne netypického javu by mohla byť štruktúra inflácie, ktorú ťahajú nahor práve potraviny. To negatívne zasahuje najmä nízkopríjmové domácnosti, ktoré sú tak nútená upravovať aj spotrebu základných položiek spotrebného koša, akými potraviny bezpochyby sú. Nemusí sa pritom jednať len o priame zníženie spotreby, ale aj o preskupenie nákupov potravín smerom k lacnejším (a zvyčajne menej kvalitným) alternatívam.

Štatistický úrad zverejnil dáta za maloobchodné tržby v marci tohto roka

Maloobchodné tržby sa po dvoch mesiacoch dvojciferných prepadov vrátili k jemnému medziročnému rastu (+0,3 %). Vo všeobecnosti bol prvý štvrťrok tohto roka výrazne zasiahnutý zhoršujúcou sa pandemickou situáciou, ktorá vyústila do prísnejších opatrení a dlhého lockdownu, zavedeného už po príchode nového roka. Prijaté opatrenia obmedzujú oveľa výraznejšie maloobchodné prevádzky a služby, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť zákazníka a aj keď k jemnému uvoľneniu v marci prišlo (napr. otvorené trhoviská a tržnice), väčšie otváranie sa odkladalo na obdobie po Veľkej noci.