Zahraničný obchod v septembri opäť v prebytku, obrat mierne sklamal

Zahraničný obchod sa v septembri v súlade s očakávaniami vrátil k prebytkovej bilancii. Podľa údajov Štatistického úradu prevýšil objem vývozov objem dovozov o 437 mil. EUR. V porovnaní so septembrom minulého roka sa prebytok bilancie zahraničného obchodu mierne znížil, a tak 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu klesol z 3,6% na 3,5% HDP.

Zahraničný obchod bol v júni ovplyvnený štrajkom vo VW

Júnové čísla zahraničného obchodu výrazne ovplyvnil krátky týždňový štrajk v najväčšej slovenskej priemyselnej fabrike (vo VW). Výpadok produkcie sa pritom prejavil na poklese na oboch stranách bilancie, na vývozoch aj dovozoch. Dopad na strane dovozov nás pritom mierne prekvapil, aj po započítaní efektu lacnejšej ropy totiž dovozy zaznamenali prudký medzimesačný pokles, nad rámec poklesu zodpovedajúcemu nižšiemu objemu výroby v dôsledku štrajku vo VW.

UniCredit: Zahraničný obchod naďalej naznačuje rast domáceho aj zahraničného dopytu

Prebytok zahraničného obchodu sa v marci podľa údajov Štatistického úradu vyšplhal na 377 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň na základe spresnených údajov revidoval čísla zahraničného obchodu za prvé dva mesiace roka, zvýšiac prebytok o 13 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak v marci zvýraznil z 4,4% na 4,5% HDP.

UniCredit: Zahraničný obchod sa v júli prudko prepadol, hýbali ním dovolenky

Zahraničný obchod v júli sklamal, jeho prebytok sa podľa údajov Štatistického úradu zredukoval len na 60 mil. EUR - naše očakávania sa pritom pohybovali približne o 100 mil. EUR vyššie, priemerné trhové až o 200 mil. EUR vyššie.