Januárová inflácia výrazne spomalila na 3,9 %

INFLÁCIA A JEJ PRÍČINY: Štatistický úrad SR dnes zverejnil januárový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu týchto cien o 3,9 % a oproti predchádzajúcim mesiacom ide o ďalšie evidentné spomalenie. Naposledy bola inflácia pod úrovňou 4 % (t. j. na úrovni 3,8 %) vykázaná v auguste 2021. Medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,7 %.

Inflácia ďalej ustupuje, najmä pod vplyvom silného bázického efektu

Inflácia ustupovala aj v novembri. Medziročný rast cien sa výraznejšie spomalil vo všetkých hlavných zložkách spotreby. Hlavným zdrojom spomaľovania inflácie v medziročnom porovnaní boli i novembri bežné tovary a potraviny, a to aj napriek tomu, že posledné 3 mesiace sa obnovilo jemné zdražovanie potravín. To však bolo výrazne pomalšie ako v rovnakom období minulého roka, čo sa prejavilo na citeľnom spomalení dynamiky medziročného rastu ich cien.

Maloobchod sa ďalej zotavuje, pomohla mu pravdepodobne najmä stabilizácia cien potravín

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj počas druhého mesiaca letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka síce tržby stále nedosahujú, dynamika ich medziročného poklesu sa ale zmierňuje a v auguste sa už tržby vrátili i na úrovne spred pandémie (augusta 2019). V spotrebnom správaní domácnosti sa síce stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.

Augustová inflácia spomalila na 8,9 %. Dôvodom je aj pomalší rast cien potravín na úrovni 13,5 %

Štatistický úrad SR dnes zverejnil augustový vývoj cien tovarov a služieb. Na medziročnej báze prišlo k nárastu týchto cien o 8,9 % a oproti predchádzajúcim mesiacom ide ďalšie o evidentné spomalenie. Inflácia bola naposledy na obdobnej úrovni vykázaná vo februári 2022.   Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. V rámci spotrebného koša tvoria tieto dve položky takmer polovicu. V prípade potravín a nealko nápojov...

Inflácia v júni ďalej zvoľňovala, stále však ešte ostáva dvojciferná

Inflácia sa v júni v súlade s očakávaniami ďalej zmierňovala. Napriek tomu stále ostávala na vysoko nadpriemerných dvojciferných úrovniach. Rast cien sa posledné mesiace predsa len postupne vracia „do normálu“ a vysoko nadpriemerný medziročný rast cien je prevažne už len „technickým“ doznievaním silného rastu cien z minulého roka a úvodu tohto roka. Práve postupné vypadávanie mesiacov minulého roka s rekordne silným rastom cien z obdobia posledných 12 mesiacov pomáha zmierňovať i dynamiku medziročného rastu cien. K zmierneniu medziročnej inflácie pritom v júni prispeli všetky jej kľúčové zložky – ceny energií (vďaka priaznivej báze u cien pohonných hmôt), ceny potravín i dopytová inflácia. Spomaľovanie medziročnej inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, v júli ho zvýraznia aj zrušené koncesionárske poplatky (ktoré z inflácie uberú až tri desatiny).

Inflácia v máji ďalej zvoľňovala, pomohol silný bázický efekt i znovuzavedené obedy zadarmo na školách

Inflácia sa v máji v súlade s očakávaniami ďalej zmierňovala. Napriek tomu sa ale držala na vysoko nadpriemerných dvojciferných úrovniach. Rast cien smerom nadol v máji ťahali lacnejšie pohonné hmoty, znovuzavedené obedy „zadarmo“ pre žiakov škôl, ale aj postupné utlmovanie, resp. stabilizácia rastu cien potravín, tovarov a bežných služieb, ktoré v medziročnom porovnaní zvýrazňuje silný bázicky efekt. Spomaľovanie inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.