UOKiK prešetruje možnú dohodu Biedronky a Dino Polska

Predseda poľského Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa začal (UOKiK) konanie o prešetrení, či reťazce Biedronka a Dino neuzavreli nezákonnú dohodu o nesúťažení o zamestnancov, teda vodičov dopravných spoločností. Vo februári a apríli 2024 UOKiK so súhlasom súdu a za asistencie policajtov prehľadal sídla spoločností Jeronimo Martins Polska, Dino Polska a dopravných spoločností. Zozbierané materiály momentálne analyzujú. „Pokojne čakáme na ďalší vývoj,“ komentuje situáciu Biedronka.

 

Vysvetľovacie konanie sa zatiaľ nevedie voči konkrétnym podnikateľom. Ak zozbieraný materiál podozrenia potvrdí, predseda úradu začne protimonopolné konanie a vznesie obvinenie voči konkrétnym subjektom. Za účasť na dohode obmedzujúcej súťaž môže byť podnikateľskému subjektu uložená finančná sankcia až do výšky 10 % z obratu. Manažérom zodpovedným za uzavretie tajnej dohody môže byť uložená pokuta až do výšky 2 miliónov PLN. “Máme podozrenie, že podnikatelia, ktorí poskytovali služby reťazcom Biedronka a Dino Polska, mohli uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej si medzi sebou nekonkurovali o zamestnancov,“ uviedol vo vyhlásení Tomasz Chróstny, prezident Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa.

“V dôsledku možnej dohody by dopravné spoločnosti nemohli zamestnávať vodičov pracujúcich pre iných účastníkov podozrivej kolúzie. Majitelia diskontných predajní by zase mohli ukladať a vynucovať dodržiavanie stanovených pravidiel zo strany dopravcov. To by mohlo znamenať, že podnikateľ, ktorého zamestnanec odišiel z práce bez dohody s ním, takú osobu ‘vylúčil’ zo siete, potom by vodič nemohol nastúpiť do zamestnania u iného dopravcu obsluhujúceho dané distribučné centrum,“ upozornil Chróstny.

Ako poznamenal predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa, dohody o zákaze konkurencie pre zamestnancov, tzv. dohody o zákaze pytliactva, ovplyvňujú najcitlivejší prvok cenovej konkurencie medzi zamestnávateľmi, t. j. výšku odmien ponúkaných zamestnancom. Môžu viesť k tomu, že platy zamestnancov budú nižšie alebo sa nezvýšia natoľko, ako keby k takejto dohode nedošlo. Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK) pripomenul, že súťažné právo zakazuje dohody, ktorých účelom alebo účinkom je obmedzenie hospodárskej súťaže. Najznámejšími príkladmi zakázaných činností sú stanovovanie cien, stanovovanie ponúk alebo rozdelenie trhu. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž sa môžu týkať aj trhu práce a zamestnaneckých dohôd.

Komentár siete Biedronka: “S pokojom očakávame ďalší vývoj v tomto prípade, do ktorého sa zapojí množstvo subjektov, pričom sme presvedčení, že naše konanie bolo v súlade so zákonom a zohľadňovalo dobrú trhovú prax. Je potrebné zdôrazniť, že väčšina našich dopravných služieb je poskytovaná v rámci dlhodobého partnerstva“.

Zdroje: TVN24.pl, Gazetaprawna.pl