Maloobchod sa v decembri ďalej zotavoval, vianočná sezóna však bola výrazne slabšia ako pred rokom

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v decembri 2023. Napriek tomu, minuloročná vianočná sezóna bola z pohľadu slovenských obchodníkov výrazne slabšia ako tá predchádzajúca. Za rekordnými vianočnými tržbami z decembra 2022, kedy domácnosti stále odmietali akceptovať vysokú infláciu a reálny prepad svojich príjmov a významu časť svojej spotreby realizovali na úkor svojich úspor, vianočné tržby v minulom roku významne (o 4%) zaostali. Napriek medziročne slabšej vianočnej sezóne aj koniec roka potvrdzoval, že spotreba domácnosti sa po prudkom zreálnení a prepade v úvode minulého roka začala od jari postupne zotavovať.

 

Priestor pre to otvárala ustupujúca inflácia, ktorá sa premietala i do lepšej spotrebiteľskej nálady domácnosti a  postupne prispela i k obnoveniu rastu reálnych príjmov domácnosti. Maximálne úrovne spred energetického šoku a prepadu reálnych príjmov síce ani do konca minulého roka maloobchodné tržby ešte nedosiahli, trend zotavovania by mal ale pretrvať aj v tomto roku, podporený i viacerými transfermi zo štátneho rozpočtu smerom k domácnostiam, či obnoveným rastom reálnych príjmov domácnosti, ktorý ťaží aj zo spätnej indexácie miezd. Kým minulý rok ťahal mzdy nahor najmä verejný sektor, tento rok by to mal byť znova predovšetkým súkromný sektor.

Maloobchodné tržby sa v decembri podľa údajov Štatistického úradu zvýšili o 0,5% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného poklesu sa ale prehĺbila z -1,5% až na -4,0%. Dôvodom bola predovšetkým vysoká porovnávacia základňa z konca roku 2022. Domácnosti vtedy tvrdohlavo odmietali akceptovať vysokú infláciu a prepad svojich reálnych príjmov. Rekordnú vianočnú sezónu 2022 tak financovali z nemalej časti zo svojich úspor. Dôsledkom bolo nevyhnutné zreálnenie ich nákupného správania v úvode tohto roka, pričom v úvode jari medziročné poklesy tržieb atakovali dvojciferné úrovne. Od jari (mája) začalo systematické oživenie (s jedinou výnimkou septembra, ktorý bol ale okamžite kompenzovaný silnejším októbrom). „Inflačné“ straty však maloobchod ani do konca roka plne nevymazal a v priemere sa minulý rok jeho tržby medziročne znížili až o 4,5%. Jednalo sa tak o najvýraznejší medziročný prepad maloobchodu v priebehu jedného roka od roku 2009 (globálna finančná kríza, kedy sa tržby za jeden rok prepadli o viac ako 10%). Skutočný pokles spotreby bol pritom v minulom roku zrejme ešte o niečo výraznejší. Čísla maloobchodu v medziročnom porovnaní totiž v minulom roku nafukovala metodická zmena v evidencii tržieb z predaja pohonných hmôt. Počet reportujúcich jednotiek zaradených do maloobchodu sa od januára minulého roka navýšil, čo mohlo celkové čísla maloobchodu v medziročnom porovnaní zlepšovať (podľa našich odhadov) o približne 2 p.b. Silný, ale z veľkej časti len umelý, medziročný nárast maloobchodu s pohonnými hmotami potvrdzoval aj december. Tržby sa tu medziročne zvýšili až o 23%. Okrem pohonných hmôt medziročne vyššie tržby v decembri ukázali už len predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu (o 12,7%), t.j. predajne s tradičným vianočným tovarom ako sú hračky, knihy, či športové potreby. Naopak, úrovne tržieb z predchádzajúceho roka sa nedarilo dosiahnuť internetovým obchodom (-11,4%), ale aj predajcom výpočtovej techniky (-15,1%), či tovaru pre domácnosť (-12,5%). Zdá sa teda, že viaceré slovenské domácnosti v ťažkých časoch presunuli vianočné darčeky od („drahšej“) elektroniky naspäť k („lacnejším“) tradičným hračkám, knihám, či športovým potrebám.

Slabšie vianočné tržby ako v predchádzajúcom roku zaznamenal aj potravinový segment. Tržby obchodných reťazcov medziročne klesli o 3,0%, tržby menších špecializovaných predajní potravín až o 17,9%. Aj vianočný december tak potvrdzoval, že spotrebitelia sa v čase vysokej inflácie stali citlivejšími na cenu a tržby v potravinovom segmente sa minulý rok opäť viac posnuli od malých špecializovaných predajní potravín smerom k veľkým obchodným reťazcom, ktoré vedia lepšie využiť výnosy z rozsahu a byť tak viac cenovo konkurencieschopné.

Úvod zimnej turistickej sezóny priniesol ľahký rast tržieb ubytovacích zariadení, avšak pomerne významnú korekciu tržieb stravovacích zariadení. Tržby hotelov sa v porovnaní s novembrom zvýšili o 0,5% (sezónne očistené), za úrovňou spred roka však zaostali o 2,8% a v porovnaní s obdobím spred pandémie (december 2019) boli nižšie o 1,6%. Naopak, tržby reštaurácií korigovali silný november až 8,1% poklesom (sezónne očistené). Napriek tomu ostávali o 7,6% vyššie ako pred rokom (v novembri zaznamenali medziročný nárast až o 15,8%). V porovnaní s obdobím spred pandémie (december 2019) však boli nižšie o 4,6%.

V závere roka pokračovala korekcia tržieb v predaji a údržbe áut. V porovnaní s novembrom sa tu tržby znížili o 1,0% a zaznamenali druhý medzimesačný pokles v rade. Nižšie boli už aj v medziročnom porovnaní, a to o 3,0%, keď zaznamenali prvý medziročný pokles od apríla 2022. Naďalej ale prevyšovali úrovne tesne spred vypuknutia pandémie (decembra 2019) o desatinu. Tržby v sektore počas minulého roka nafukovali odložené predaje. Zdá sa ale, že smerom k záveru roka sa už efekt odloženej spotreby začal predsa len vyčerpávať a predaje áut i na Slovensku začínali postupne narážať na realitu spotreby okresanej vysokou infláciou a prepadom reálnych príjmov.

Tržby v maloobchode naznačujú, že spotreba slovenských domácnosti pokračovala v oživení aj v poslednom štvrťroku minulého roka. V medziročnom porovnaní však narážala na vysokú porovnávaciu základňu z konca roka 2022. Napriek pomerne silnému rasu tržieb (v maloobchode, turizme a predaji a údržbe áut) v závere roka (o 1,3% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom – sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank) sa medziročný pokles spotreby domácnosti v poslednom štvrťroku roka najskôr jemne prehĺbil. Spotreba domácnosti tak síce prispela v závere roka k medzikvartálnemu rastu HDP, medziročný rast HDP však naďalej brzdila.

Výhľad

Spotreba domácnosti už svoje dno našla. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd, či ustupujúca inflácia. Predpokladáme preto, že po silnom prepade tržieb v minulom roku by sme tento rok mohli pozorovať ich postupné zotavovanie. Spotreba domácnosti by mala byť v tomto roku jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. V samom úvode roka ale tržby najskôr ešte predsa len ostanú pri ľahkom medziročnom poklese.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky