Maloobchod sa ďalej zotavuje, pomohla mu pravdepodobne najmä stabilizácia cien potravín

Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu pokračovalo aj počas druhého mesiaca letnej dovolenkovej sezóny. Úrovne z rovnakého obdobia minulého roka síce tržby stále nedosahujú, dynamika ich medziročného poklesu sa ale zmierňuje a v auguste sa už tržby vrátili i na úrovne spred pandémie (augusta 2019). V spotrebnom správaní domácnosti sa síce stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie, s postupným ustupovaním inflácie a obnovovaním rastu reálnych príjmov domácnosti sa však začína postupne zotavovať aj spotreba slovenských domácností. Miera úspor ale naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná i na úkor úspor domácnosti.   

 

Maloobchodné tržby sa v auguste podľa Štatistického úradu zvýšili o 1,7% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného poklesu sa zmiernila z -4,4% na -2,1%. Tržby domáceho maloobchodu sa tak už opäť vrátili nad úrovne z obdobia spred pandémie – oproti augustu 2019 boli vyššie o 3,7%. V realite je predbiehanie predpandemickej úrovne o niečo miernejšie ako naznačujú oficiálne čísla. Štatistický úrad totiž v úvode tohto roka rozšíril počet reportujúcich jednotiek v predaji pohonných hmôt, čo podľa našich odhadov mohlo celkové tržby maloobchodu technicky zdvíhať o 2 i viac percent. Tržby z predaja pohonných hmôt si i vďaka tomu medziročne polepšili až o 25%. Okrem pohonných hmôt (kde mal rast prevažne len technický charakter) medziročne vyššie tržby (v stálych cenách) zaznamenali už len internetové obchody (2,8%) a predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu (2,6%).

Augustové zotavenie tržieb v maloobchode ťahal predovšetkým potravinový segment. Naopak, tržby v nepotravinovom segmente sa v porovnaní s úvodom leta ľahko znížili. Zmierňujúca sa inflácia cien potravín sa, zdá sa, prejavuje už i na spotrebnom správaní domácnosti, ktoré prestávajú škrtiť ich nákupy. Prejavuje sa to na systematickom raste tržieb v predaji potravín, ktorý pozorujeme už od mája tohto roka, i na postupnom zmierňovaní dynamiky medziročného poklesu tržieb. Vyššia cena však stále prikláňa spotrebiteľov viac smerom k veľkým obchodným sieťam, ktoré vedia lepšie využiť výnosy z rozsahu a byť tak cenovo konkurencieschopnejšie. Medziročný pokles tržieb veľkých obchodných reťazcov sa v auguste zmiernil z -4,3% už len na -3,0%. Menšie špecializované predajne potravín vykázali tržby medziročne nižšie o 6,8%.

Po slabšom štarte dovolenkovej sezóny už zaznamenali hotely i reštaurácie pomerne silný august. Tržby v ubytovacích zariadeniach sa v porovnaní s júlom zvýšili až o 17,1% (sezónne očistené), tržby stravovacích zariadení o 2,3% (sezónne očistené). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak boli zhodne vyššie o takmer desatinu (hotely o 9,9%, reštaurácie o 9,8%), v porovnaní s obdobím pred pandémiou (augustom 2019) o 2-3% (hotely o 3,3%, reštaurácie o 2,5%).

Naopak, predaj a údržba áut priniesli v auguste po silnom júli jemnú korekciu tržieb. Tržby tu však ostávajú vysoko nad úrovňou minulého roka i obdobia spred pandémie (augusta 2019). V porovnaní s júlom sa síce znížili o 2,2% (sezónne očistené), medziročne však boli vyššie o 17,4%, v porovnaní s augustom 2019 až o 23,9%. Tržby z predaja áut tento rok najskôr nafukuje predovšetkým realizácia odloženej spotreby, ktorú umožnilo uvoľnenie úzkych hrdiel v európskom automobilovom priemysle.

Výhľad

Spotreba domácnosti síce bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch, svoje dno už ale zjavne našla. Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu. Oproti silnému záveru minulého roka tak tržby maloobchodu budú najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny zbytku tohto roka.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky