Maloobchod sa v novembri ďalej zotavoval, jeho medziročný pokles sa však v dôsledku nepriaznivej bázy prehĺbil

Maloobchod sa pozvoľna zotavoval aj v novembri. V dôsledku menej priaznivého bázického efektu sa však dynamika jeho poklesu predsa len jemne prehĺbila. Minuloročné rekordné predvianočné oživenie spotreby sa totiž tento rok nezopakovalo a tržby slovenských maloobchodníkov viac menej len kopírovali tradičnú predvianočnú trajektóriu. Obnovenie rastu reálnych príjmov slovenských domácnosti i spotrebiteľskej dôvery sa tak zatiaľ prejavilo len na stabilizácií tržieb (zastavení inflačného prepadu), resp. len na ich miernom náraste. 

 

 

Maloobchodné tržby sa v novembri podľa údajov Štatistického úradu zvýšili o 0,4% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného poklesu sa ale prehĺbila z -0,2% na -1,5%, keď sa porovnávali s prekvapivo silným záverom predchádzajúceho roka, kedy domácnosti v predvianočnom období odmietali akceptovať prepad svojich reálnych príjmov. Aktuálny úvod predvianočnej sezóny (na rozdiel od predchádzajúceho roka) viac menej už len kopíruje dlhodobú sezónu. Potvrdzuje to aj pohľad na porovnanie s rokom 2019. Tržby sa i v novembri (0,5%) držali len nepatrne nad úrovňou rovnakého obdobia posledného predpandemického roka 2019, podobne ako tomu bolo i v októbri (0,2%). V realite tržby za predpandemickou úrovňou ale predsa len mierne zaostávali, a to v dôsledku poklesu reálnych príjmov domácnosti v posledných dvoch rokoch. Štatistický úrad totiž v úvode minulého roka rozšíril počet reportujúcich jednotiek v predaji pohonných hmôt, čo podľa našich odhadov mohlo celkové tržby maloobchodu technicky zdvíhať o 2 i viac percent. Tržby z predaja pohonných hmôt si i vďaka tomu medziročne polepšili až o 26%.

Okrem pohonných hmôt (kde mal rast prevažne len technický charakter) vykázali medziročne vyššie tržby (v stálych cenách), aj to len nepatrne, už len predajcovia tovaru pre kultúru a rekreáciu (0,8% – knihy, hračky, športové potreby) a predajcovia ostatného tovaru (0,2% – odevy, obuv, drogéria, lieky atď.). Ostatné časti maloobchodu stále vykazovali nižšie tržby ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Výrazný medziročný prepad ukazujú najmä internetové obchody (10,6%), čo len potvrdzuje slabší úvod vianočnej nákupnej sezóny v porovnaní s prekvapivo silným rokom 2022. Dvojciferný medziročný pokles tržieb dlhodobo vykazujú aj menšie špecializované predajne potravín. V ich prípade sa najskôr jedná o dôsledky rekordnej inflácie, ktorá už niekoľko mesiacov presúva tržby z predaja potravín od malých prevádzok smerom k veľkým obchodným reťazcom, ktoré vedia lepšie konkurovať cenou. Práve cena sa pritom v čase rekordne vysokej inflácie opäť stála kľúčovým faktorom pri spotrebiteľských rozhodnutiach. Tržby veľkých obchodných reťazcov sa tak v novembri medziročne znížili „len“ o 0,5%.

Tohtoročná turistická medzisezóna nepriala slovenských ubytovacím a čiastočne ani stravovacím zariadeniam. Tržby v reštauráciách sa v novembri i po zohľadnení tradičnej sezóny znížili o 3% a vymazali tak všetky októbrové zisky. Tržby v hoteloch klesali už druhý mesiac v rade, po viac menej sezónnom poklese v októbri sme už ale v novembri mohli pozorovať výrazne silnejší ako sezónny úbytok tržieb a po zohľadnení tradičnej sezóny sa tržby ubytovacích zariadení medzimesačne prepadli až o 12%. Podobný vývoj sme ale mohli pozorovať aj počas minuloročnej medzisezóny, a tak tržby hotelov boli medziročne nižšie len o 0,7%, tržby reštaurácií dokonca medziročne narástli až o 15,8%. V porovnaní s novembrom 2019 boli tržby hotelov nižšie o 2,7%, tržby reštaurácií naopak vyššie o 4,1%.

Nižšie tržby ako v októbri, a to i po zohľadnení tradičnej sezóny, zaznamenal aj predaj a údržba áut, a to o 2,2%. Tržby v sektore však počas celého roka nafukovali odložené predaje, a tak aj napriek medzimesačnému poklesu tu tržby ostávali nad úrovňou z rovnakého obdobia minulého roka (spomalenie dynamiky z 18,8% na 6,2%) i predandemického roka 2019 (12,2%).

Výhľad

Spotreba domácnosti bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd. Svoje dno už ale našla. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd, či ustupujúca inflácia. Vo vianočnom období by spotrebu mohla podporiť i jednorazová dávka dôchodcom. Oproti silnému vianočnému záveru predchádzajúceho roka, kedy domácnosti realizovali nemalú časť spotreby na úkor rozpúšťania svojich úspor, však budú tržby maloobchodu ale najskôr predsa len stále vykazovať jemné medziročné zhoršenie. Finančné vankúše domácnosti sú už totiž v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne okresané.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu, 

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky