SZZV: Značkoví výrobcovia sa na nový rok pozerajú optimisticky

Present, Product , 27.12 2023

Kľúčovým slovom roka 2023 bola inflácia, ktorá v podobe rastu nákladov ovplyvnila nielen spotrebiteľov, ale aj značkových výrobcov. Napriek tomuto negatívnemu vplyvu, 94% manažérov značovkých výrobcov hodnotí končiaci rok pozitívne. Navyše, všetci spoločne hovoria, že situácia na Slovensku sa vyvíjala rovnako alebo lepšie ako bolo bežné v Európe. Uvedené vyplýva z prieskumu, ktorý už šiestykrát realizovalo medzi svojimi členmi Slovenské združenie pre značkové výrobky.

Podiel falšovaných cigariet je taký, ako nikdy predtým

Približne za každú 15. cigaretu vyfajčenú na Slovensku nebola odvedená spotrebná daň. Podľa analýzy realizovanej spoločnosťou Nielsen IQ pre tabakový priemysel, objem nezdanených tabakových výrobkov sa vrátil na rekordnú úroveň 6,4%, ktorá bola pred pandémiou covid-19. Podiel falšovaných produktov napriek úprimnému úsiliu zložiek Finančnej správy SR dosiahol tento rok historickú úroveň 3,2%. Lokality s najvyšším podielom nezdanených tabakových výrobkov prekvapivo už nie sú pri ukrajinských hraniciach, ale v Komárne a Piešťanoch, kde 20% podiel nelegálnych tovarov znamená, že z každej piatej škatuľky nebola odvedená spotrebná daň.

Vyjadrenie k záchytu falšovanej kozmetiky

Slovenské združenie pre značkové výrobky, člen Európskeho združenia výrobcov kozmetiky Cosmetics Europe spolu so svojimi členmi vyjadruje úprimný rešpekt k zásahu, v rámci ktorého sa podarilo zaistiť mimoriadny záťah proti falšovaným kozmetickým výrobkom. Členovia združenia dlhodobo spolupracujú s pracovníkmi Finančnej správy a poskytujú im súčinnosť práve pri podobných prípadoch identifikácie falzifikátov.

Inflácia nebude mať zásadný vplyv na projekty v oblasti udržateľnosti

Rok 2022 bol v znamení mnohých negatívnych situácií ako vojna na Ukrajine, rast cien energií a neistota ich dodávok a rekordná inflácia. Napriek tomu, topmanažéri značkových výrobcov hodnotia končiaci rok 2022 úspešný. Vyplýva to z už piateho kontinuálneho prieskumu medzi manažérmi spoločností, ktoré sú členmi Slovenského združenia pre značkové výrobky. Vyhliadky pre nový rok sú mierne optimistické, avšak miera optimizmu je najnižšia od roku 2018. Podrobné výstupy z prieskumu sú súčasťou prílohy správy nižšie.

Informovanosť o projektoch udržateľnosti značiek sa zlepšila

Povedomie o projektoch značkových výrobcov v oblasti udržateľnosti sa podľa osôb rozhodujúcich o budúcich zákonoch a reguláciách medziročne zlepšila. Vyplýva to z druhého prieskumu Stakeholder dialóg, do ktorého oslovilo Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) viac ako 50 zástupcov ministerstiev, verejných úradov a neziskového sektora. V porovnaní so zberom informácií v minulom roku sa hlavnými témami stali opatrenia v oblasti obalov nakladanie s odpadmi. Oblasť podpory vzdelávania sa z minuloročného miesta posunulo v dôležitosti na číslo štyri.