SZZV: Značkoví výrobcovia sa na nový rok pozerajú optimisticky

Present, Product , 27.12 2023

Kľúčovým slovom roka 2023 bola inflácia, ktorá v podobe rastu nákladov ovplyvnila nielen spotrebiteľov, ale aj značkových výrobcov. Napriek tomuto negatívnemu vplyvu, 94% manažérov značovkých výrobcov hodnotí končiaci rok pozitívne. Navyše, všetci spoločne hovoria, že situácia na Slovensku sa vyvíjala rovnako alebo lepšie ako bolo bežné v Európe. Uvedené vyplýva z prieskumu, ktorý už šiestykrát realizovalo medzi svojimi členmi Slovenské združenie pre značkové výrobky.

 

„Sme radi, že sa naplnilo naše očakávanie a rast inflácie sa aj bez regulačných zásahov zastavil a v priebehu roka sme zaznamenali oživenie dopytu spotrebiteľov. Aj vďaka pokračovaniu v procese zavádzania inovácií, ktoré sú silnou stránkou značkových výrobcov, hodnotíme rok 2023 prevažne pozitívny,“ komentoval výstup z prieskumu predseda predstavenstva SZZV, Martin Mittner.

Očakávania pre rok 2024 sú optimistické, avšak miera optimizmu je najnižšia za šesť rokov tohto výročného prieskumu. Pozitívne výhliadky má takmer šesť z desiatich manažérov značkových výrobcov (59%), negatívne skoro 12%. Všetci respondenti indikujú rast alebo zachovanie súčasných pracovných miest a rovnako aj rast alebo zachovanie objemu výdavkov na reklamu na Slovensku.

„Ako kľúčové príležitosti roka 2024 pomenúvajú značkoví výrobcovia prehlbovanie vzťahov s obchodnými partnermi a inovácie. Obavu vyvoláva nestabilnosť a nízka predvídateľnosť regulačného prostredia a riziko možnej cenovej vojny spojenej s nástupom nového obchodného reťazca. Aj z tohto dôvodu respondenti prieskumu upozorňujú, že akákoľvek nová regulácia komplikuje podnikanie, a preto je potrebné, aby zmeny prichádzali po celospoločenskej zhode,“ dodáva výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

Nástup umelej inteligencie (AI) v roku 2023 sa dotkol aj značkových výrobcov, ktorí sú všade vo svete nositeľmi inovácií. V tejto chvíli potvrdilo len približne 12% manažérov spoločností, že ich už priamo využívaju a ďalších 35% hovorí, že sa na jej využívanie pripravuje. Z pohľadu očakávaného dopadu na zamestnanosť viac ako dve tretiny respondentov nevie/nechce odhadnúť, aký bude dopad využívania AI na pracovné miesta na Slovensku. Druhá, najvačšia skupina (reprezentujúca štvrtinu odpovedí) sa domnieva, že sa nezmení počet pracovných miest, len sa zmení ich štruktúra.

O SZZV

Slovenské združenie pre značkové výrobky (www.szzv.sk) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996, zastupuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami v Slovenskej republike a obratom viac ako poldruha miliardy eur. Združenie je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií.

Príloha

Ako hodnotíte rok 2023 z pohľadu pôsobenia vašej spoločnosti na Slovensku?

 • Úplne negatívne: 0,0%
 • Skôr negatívne: 5,9%
 • Ani negatívne, ani pozitívne: 0,0%
 • Skôr pozitívne: 64,7%
 • Úplne pozitívne: 29,4%

Ako hodnotíte dosiahnuté výsledky vašej spoločnosti na Slovensku v porovnaní s pôsobením na iných trhoch EÚ?

 • Vývoj na Slovensku bol lepší ako na iných trhoch EÚ: 29,4%
 • Vývoj na Slovensku bol porovnateľný s inými trhmi EÚ: 70,6%
 • Vývoj na Slovensku bol horší ako na iných trhoch EÚ: 0,0%

Aké sú vaše očakávania na rok 2024 z pohľadu pôsobenia vašej spoločnosti na Slovensku?

 • Úplne negatívne: 0,0%
 • Skôr negatívne: 11,8%
 • Ani negatívne, ani pozitívne: 29,4%
 • Skôr pozitívne: 52,9%
 • Úplne pozitívne: 5,9%

Aké sú vaše očakávania z pohľadu zamestnávania na Slovensku pre rok 2024 v porovnaní s rokom 2023?

 • Znižovanie počtu zamestnancov: 0,0%
 • Zachovanie súčasného stavu: 88,2%
 • Zvyšovanie počtu zamestnancov: 11,8%

Aké sú vaše očakávania z pohľadu výdavkov na reklamu na Slovensku pre rok 2024 v porovnaní s rokom 2023?

 • Znižovanie výdavkov na reklamu: 11,8%
 • Zachovanie súčasného stavu: 58,8%
 • Zvyšovanie výdavkov na reklamu: 29,4%

Začala vaša spoločnosť s využívaním nástrojov umelej inteligencie v podmienkach Slovenskej republiky?

 • Áno, už využívame: 11,8%
 • Zatiaľ priamo nevyužívame, ale pripravujeme sa: 35,3%
 • Neplánujeme využívať: 23,5%
 • Neviem/Bez odpovede: 29,4%

Aké sú očakávania z pohľadu využívania umelej inteligencie na ľudské zdroje vašej spoločnosti na Slovensku

 • Vytvorí viac nových pracovných miest: 0%
 • Nebude mať vplyv na počet, len sa zmení štruktúra zamestnancov: 25,5%
 • Zníži sa počet pracovných miest: 11,8%
 • Neviem/Bez odpovede: 68,7%

Index sentimentu značkových výrobcov* pre nasledujúci rok:

 • 2019: +55,5%
 • 2020: +55,5%
 • 2021: +50,5%
 • 2022: +42,9%
 • 2023: +34,4%
 • 2024: +26,5%

*) Škála sentimentu značkových výrobcov je od -100% (úplne negatívne očakávania) do +100% (úplne pozitívne očakávania)

Zdroj: SZZV, Ilustračné foto:  GDJ / Pixabay.com