SZZV: Značkoví výrobcovia sa na nový rok pozerajú optimisticky

Present, Product , 27.12 2023

Kľúčovým slovom roka 2023 bola inflácia, ktorá v podobe rastu nákladov ovplyvnila nielen spotrebiteľov, ale aj značkových výrobcov. Napriek tomuto negatívnemu vplyvu, 94% manažérov značovkých výrobcov hodnotí končiaci rok pozitívne. Navyše, všetci spoločne hovoria, že situácia na Slovensku sa vyvíjala rovnako alebo lepšie ako bolo bežné v Európe. Uvedené vyplýva z prieskumu, ktorý už šiestykrát realizovalo medzi svojimi členmi Slovenské združenie pre značkové výrobky.