Informovanosť o projektoch udržateľnosti značiek sa zlepšila

Povedomie o projektoch značkových výrobcov v oblasti udržateľnosti sa podľa osôb rozhodujúcich o budúcich zákonoch a reguláciách medziročne zlepšila. Vyplýva to z druhého prieskumu Stakeholder dialóg, do ktorého oslovilo Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) viac ako 50 zástupcov ministerstiev, verejných úradov a neziskového sektora. V porovnaní so zberom informácií v minulom roku sa hlavnými témami stali opatrenia v oblasti obalov nakladanie s odpadmi. Oblasť podpory vzdelávania sa z minuloročného miesta posunulo v dôležitosti na číslo štyri.

 

„Nielen pre značkových výrobcov je dôležité, aby viedli dialóg s autoritami. Už minulý rok sme identifikovali, že ľudia na rozhodujúcich miestach často nepoznajú projekty v oblasti zodpovedného správania. Z tohto dôvodu nás teší, že nastavená komunikácie značiek je prijatá ako primeraná a obohacujúca,“ komentuje výsledky prieskumu projektový manažér Slovenského združenia pre značkové výrobky, Roman Šterbák.

Prieskum Stakeholder dialóg 2022 bol zameraný na napĺňanie očakávaní v 17 oblastiach definovaných OSN pre udržateľný rozvoj do roka 2030. Len 28% zástupcov ministerstiev a úradov konštatovalo nemá dostatok informácií o projektoch značkových výrobcov, kým približne polovica uviedla, že má dostatok informácií. Súčasnú mieru informovania považujú dve tretiny (68%) za primeranú. Viac ako polovica slovenských stakeholderov (55%) odpovedala, že situácia v informovanosti sa v porovnaní s minulým rokom zlepšila.

„Motiváciou značkových výrobcov realizovať projekty v oblasti udržateľnosti je napĺňanie princípov zodpovedného podnikania aj do budúcnosti, nie sú motivované podporou predaja. Z tohto dôvodu je pre nás zaujímavé, že pre 60% dobre informovaných respondentov mali informácie o projektoch vplyv na zákaznícke rozhodovanie,“ dodal projektový manažér SZZV, Roman Šterbák.

SZZV realizovalo druhý zber názorov slovenských stakeholderov v oblasti udržateľnosti v júni tohto 2022.

 

Máte dostatok informácií o projektoch značkových výrobcov v oblasti udržateľnosti?
·         Áno: 48%

·         Nie: 28%

·         Nevie odpovedať: 24%
Považujete mieru informácií za primeranú?
·         Miera informovania je nedostatočná: 32%

·         Miera informovania je dostatočná: 68%

·         Miera informovania je prehnaná: 0%
Napĺňajú značkoví výrobcovia ciele v oblasti udržateľnosti?
·         Áno: 52%

·         Nie: 48%

·         Nevie odpovedať: 0%

Ako sa zmenila situácia v porovnaní s minulým rokom?
·         Situácia sa zlepšila 55%

·         Situácia sa nezmenila: 45%

·         Situácia sa zhoršila: 0%
Presvedčil vás konkrétny projekt v oblasti udržateľnosti k zmene vášho spotrebiteľského správania?
·         Áno, ovplyvnil ma pozitívne: 36%

·         Áno, ovplyvnil ma negatívne: 0%

·         Áno, ovplyvnil ma aj pozitívne aj negatívne: 24%

·         Nie, nemali tieto informácie na mňa vplyv: 40%

Zdroj: Slovenské združenie pre značkové výrobky, Ilustračné foto: onehundredseventyfyve / Pixabay.com