Podiel falšovaných cigariet je taký, ako nikdy predtým

Približne za každú 15. cigaretu vyfajčenú na Slovensku nebola odvedená spotrebná daň. Podľa analýzy realizovanej spoločnosťou Nielsen IQ pre tabakový priemysel, objem nezdanených tabakových výrobkov sa vrátil na rekordnú úroveň 6,4%, ktorá bola pred pandémiou covid-19. Podiel falšovaných produktov napriek úprimnému úsiliu zložiek Finančnej správy SR dosiahol tento rok historickú úroveň 3,2%. Lokality s najvyšším podielom nezdanených tabakových výrobkov prekvapivo už nie sú pri ukrajinských hraniciach, ale v Komárne a Piešťanoch, kde 20% podiel nelegálnych tovarov znamená, že z každej piatej škatuľky nebola odvedená spotrebná daň.

 

„Tohtoročný rast podielu nezdanených tabakových výrobkov možno spojiť s citlivosťou Slovákov na celkový rast výdavkov domácností, pre ktorý mnohí neváhali siahnuť po cigaretách, za ktoré nebola odvedená spotrebná daň na Slovensku. Pokiaľ by sa tieto produkty boli riadne zakúpené so splnením daňovej povinnosti, štát by podľa našich prepočtov získal navyše 70 miliónov EUR do rozpočtu. Na druhej strane, ak by do budúcnosti rástla výška spotrebnej dane, reakciou by bol rast nelegálneho obchodu s takýmito výrobkami,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Analýza spoločnosti Nielsen IQ Empty Pack Survey vyhodnocuje podiel obalov nezdanených tabakových výrobkov v odpadoch na verejných miestach. Táto metóda sa dlhodobo používa vo svete, na Slovensku sa realizuje tento výskum od roka 2011 v 39 mestách všetkých regiónov s osobitným dôrazom na lokality pri hraniciach. V hraničných mestách možno identifikovať rastúci dopyt po dovoze produktov nielen z Ukrajiny, ale aj z Poľska alebo Česka, za ktoré je u našich susedov odvedená nižšia spotrebná daň a sú tak bežného Slováka lacnejšie.

Väčšina lokalít, kde bola analýza realizovaná, zaznamenala rast podielu nezdanených produktov, zníženie analytici identifikovali len v niekoľkých lokalitách pri slovensko-ukrajinských hraniciach. Najväčší podiel nezdanených výrobkov bol v Komárne a Piešťanoch – rovnako 20%, pričom v prípade Piešťan išlo o 10 násobný rast.

„Cítime, že Finančná správa robí veľa pri odhaľovaní nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku. Rast falšovaných cigariet vo vnútrozemí je však signálom, že kriminálne skupiny si neustále hľadajú dômyselnejšie cesty ako dodať svoj tovar cenovo citlivým Slovákom,“ dodáva Ľubomír Tuchscher.

Medzi členmi Slovenského združenia pre značkové výrobky je päť najväčších výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, ktorí spolu predstavujú 98% legálneho trhu. Vo všeobecnosti, viac ako tri štvrtiny ceny cigariet putuje do štátneho rozpočtu, zvyšok sa delí medzi výrobcami, dovozcami a obchodníkmi.

Zdroj: SZZV, Ilustračné foto: Klimin / Pixabay.com