Vyjadrenie k záchytu falšovanej kozmetiky

Slovenské združenie pre značkové výrobky, člen Európskeho združenia výrobcov kozmetiky Cosmetics Europe spolu so svojimi členmi vyjadruje úprimný rešpekt k zásahu, v rámci ktorého sa podarilo zaistiť mimoriadny záťah proti falšovaným kozmetickým výrobkom. Členovia združenia dlhodobo spolupracujú s pracovníkmi Finančnej správy a poskytujú im súčinnosť práve pri podobných prípadoch identifikácie falzifikátov.

 

 

Falšované výrobky a kozmetika obzvlášť predstavuje vážne spoločenské riziko ako aj riziko individuálne pre každého jedného spotrebiteľa. Pri navonok úspore niekoľkých desiatok eur za jedno balenie hrozia priamo spotrebiteľovi zdravotné problémy, v niektorých prípadoch aj s trvalými následkami. Popis rizík spojených s falšovanou kozmetikou nájdete nižšie.Spotrebitelia by mali byť obzvlášť obozretní pri kúpe kozmetiky cez obchodné kanály, ktoré bežne nepoznajú. Hoci sa môže cena známych značkových výrobkov javiť ako mimoriadne atraktívna, môže ísť práve o podobný prípad falšovaných produktov.

Riziká spojené s falšovanými kozmetickými výrobkami

Nespokojnosť so zakúpeným tovarom

Falšovaný tovar môže mať na spotrebiteľov množstvo negatívnych dopadov. Falšovaný výrobok môže vyzerať podobne ako originálny výrobok, ale nebude poskytovať očakávanú úroveň kvality, účinnosti alebo potešenia. Dôležité je, že nebude spĺňať zákonné požiadavky na bezpečnosť a môže byť skutočne škodlivý.

Bezpečnostné riziká

Najdôležitejšie je, že falšovaný tovar predstavuje pre spotrebiteľov bezpečnostné riziko. Originálne kozmetické výrobky sú v súlade s prísnymi zákonmi, ktoré zaručujú ich bezpečné používanie. Prechádzajú prísnym hodnotením bezpečnosti, sú vyrábané za veľmi špecifických podmienok a európske a národné systémy zabezpečujú vysledovateľnosť každého produktu. Hoci spoločnosti vynakladajú značné úsilie na boj proti falšovaniu, je dôležité si uvedomiť, že falšované výrobky zo svojej podstaty tieto bezpečnostné pravidlá nedodržiavajú.

Zničenie výrobkov

Falšovaný tovar môže mať za následok aj finančnú stratu pre spotrebiteľov, keďže niektoré členské štáty EÚ vyžadujú, aby bol tovar zničený a každý, kto bude pristihnutý pri jeho kúpe, dostane pokutu.

Organizovaný zločin a terorizmus

Zisky z kriminality duševného vlastníctva sa používajú na financovanie inej závažnej organizovanej trestnej činnosti, ako je pašovanie drog a zbraní, obchodovanie s ľuďmi, krádeže identity, pranie špinavých peňazí a detská pornografia. Ako informoval Interpol, existujú dokonca dôkazy o ziskoch z falšovania financovania teroristickej činnosti. Nákup falšovaného tovaru môže prispieť k financovaniu trestnej činnosti tohto druhu.

Ekonomický a spoločenský vplyv

Falšovanie ovplyvňuje aj spoločnosti a ekonomiky vo všeobecnosti, od straty daňových príjmov až po porušovanie práv duševného vlastníctva, ktoré odrádza od výskumu a inovácií. Pre legitímnych výrobcov majú falšované produkty za následok stratu príjmov, čo môže viesť k nútenému prepúšťaniu.

Rozpoznanie falšovaného kozmetického výrobku

Falošná kozmetika má za cieľ odzrkadľovať originály, čo často sťažuje ich identifikáciu ako falošnú. Jedna alebo viacero z nasledujúcich vlastností im však môže pomôcť identifikovať ich:

  • Nezvyčajne nízka cena
  • Nezvyčajné miesto predaja napr. trhovisko alebo vlaková stanica
  • Nekvalitné obaly napr. chyby v hláskovaní
  • Rozdiely v produkte a/alebo balení napr. farba, tvar a veľkosť písma
  • Chýbajúce informácie napr. číslo šarže, symbol PAO atď.

O SZZV

Slovenské združenie pre značkové výrobky (www.szzv.sk) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996, zastupuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami v Slovenskej republike a obratom viac ako poldruha miliardy eur. Združenie je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií vrátane Cosmetics Europe.

Kontakt pre médiá: Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV, szzv@szzv.sk , 0914 391 375

Ilustračné foto: domeckopol / Pixabay.com