Septembrové maloobchodné tržby príjemne prekvapili

Slovenský maloobchod v septembri opäť príjemne prekvapil. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenských obchodníkov v maloobchode zvýšili o ďalších 1,3%. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 4,0% až na 5,8% a zaznamenala tak najrýchlejšie tempo rastu od októbra 2018, a to aj napriek medziročne nižšiemu počtu pracovných dní (dva septembrové sviatky s povinne zatvorenými obchodmi pripadli tento rok na rozdiel od toho minulého na bežný deň).

 

Zdá sa teda, že pandémia COVID-19 síce na jar výrazne okresala výkon slovenskej ekonomiky, avšak jej negatívne dopady na trh práce boli predsa len z veľkej časti limitované vládnymi protiopatreniami na podporu zamestnanosti (napriek počiatočným problémom pri rozbehu pomoci). To pomohlo čiastočne stabilizovať aj príjmy slovenských domácnosti a ich spotrebiteľskú náladu. Po odznení prvej vlny pandémie a uvoľnení protipandemických opatrení sa tak pomerne rýchlo zotavila aj spotreba, ktorú navyše podporovala odložená (nerealizovaná) spotreba z jarného obdobia pandémie a povinne uzatvorených nepotravinových obchodov. Čísla z septembra sú o to pozitívnejšie, že na rozdiel od leta ich už v medziročnom porovnaní pravdepodobne nenafukoval ani efekt domácich dovoleniek. Naznačujú to aj čísla reštaurácií a hotelov, ktoré po silnom lete zaznamenali pomerne silný medzimesačný pokles tržieb – hotely až o 19,9% (pričom dynamika medziročného poklesu sa tu prehĺbila z -17,0% až na -29,4%), reštaurácie o 5,3% (pričom dynamika medziročného rastu tržieb sa tu zmiernila z 6,8% na 3,0%).

Aj v septembri k rastu tržieb v maloobchode prispeli oba hlavné segmenty – predaj potravín i predaj nepotravinového tovaru. V potravinovom segmente pritom naďalej platilo, že dlhodobý trend spred pandémie, kedy sa tržby pomaly presúvali k menšiemu segmentu špecializovaných predajní potravín sa počas pandémie (pravdepodobne dočasne) zastavil a tržby aj v septembri rástli najmä nešpecializovaným predajniam potravín, t.j. obchodným reťazcom (medziročne až o 8,6%). Naopak, špecializované predajne potravín už nenadviazali na pomalé zotavenie tržieb z leta a v septembri sa tu tržby opäť výraznejšie znížili, pričom dynamika ich medziročného poklesu sa prehĺbila z -3,0% až na -10,7%.

V nepotravinovom segmente sa v septembri opäť darilo najmä internetovým predajcom – medziročný rast tržieb sa tu zrýchlil z 9,5% až na 18,9%. Vyššie tržby v online svete sa pritom len v obmedzenej miere premietli do poklesu tržieb kamenných obchodov. I tie si tak stále držali vyššie tržby ako v rovnakom období minulého roka, a to od 1,0% v obchodoch s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, športové potreby, hračky atď.) až po 19,6% v predajniach s výpočtovou technikou. Kým bežná spotreba sa ďalej zobúdzala, už menej sa darilo dlhodobej spotrebe, resp. predaju áut. Tržby z predaja údržby áut síce v septembri oproti slabému augustu síce vzrástli o 2,4%, v medziročnom porovnaní však boli stále nižšie o 9,0% (v auguste o 9,7%). V úhrne tržby z maloobchodu, turizmu a predaja a údržby áut v septembri vzrástli o 1.9% a v medziročnom porovnaní sa tak vrátili k rastu o 1,3% (po miernom poklese o 0,3% v auguste). V priemere za tretí štvrťrok sa úhrne tržby medziročne zvýšili o 0,3% a vymazali tak teda väčšinu strát z pandémiou poznačeného druhého štvrťroka (kedy medziročne klesali v priemere o 18,2%). Zotavenie tržieb po prvej vlne pandémie bolo pritom výrazne silnejšie a rýchlejšie ako sme pôvodne očakávali, čo predstavuje i jednoznačne pozitívne riziko našej prognózy rastu HDP v treťom štvrťroku.

Výhľad

Maloobchod síce v posledných mesiacoch prekvapoval výrazne smerom nahor, jeho oživenie však nie je udržateľné. Nastupujúca druhá vlna pandémie a z toho vyplývajúce reštrikčné opatrenia (a nižšia mobilita) s veľkou pravdepodobnosťou v nasledujúcich mesiacoch opäť okreše tržby obchodníkov. Október pritom v minulosti býval už prvým mesiacom, v ktorom sa začínali objavovať efekt vianočných nákupov. Predpokladáme, že pandémia by silu Vianoc mohla tento rok v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi čiastočne zredukovať. Naďalej však neočakávame, že vianočné tržby úplne vymaže. Efektom pandémie a obmedzení mobility by však mohlo byť, že vyššie vianočné tržby len vo veľmi obmedzenej miere pocítia kamenné obchody a gro tržieb sa presunie do internetových obchodov.

Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred marca najbližšie mesiace neočakávame a návrat na predkrízové úrovne odhadujeme najskôr až v druhej polovici budúceho roka (za podmienky udržateľného odznievania pandémie po plošnej dostupnosti vakcíny), a to aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za ciel zmierniť nárast nezamestnanosti (prioritne dočasnej vyvolanej pandémiou, avšak dočasne pravdepodobne chránia aj časť pracovných miest, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu).

Zdroj: UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s