Smurfit Kappa Group a WestRock Corporation sa rozhodli zlúčiť a vytvoriť novú spoločnosť s názvom Smurfit WestRock

Spoločnosť Smurfit Kappa sa spája so spoločnosťou WestRock a vytvára novú spoločnosť s názvom "Smurfit WestRock". Nová spoločnosť bude mať: Prevádzky vo viac ako 40 krajinách, kombinovanú pracovnú silu viac ako 100 000 zamestnancov a viac ako 700 prevádzkových jednotiek.

SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO SA V JUBILEJNOM ROKU POZERÁ DOPREDU

Tá fotografia bude mať zakrátko šesťdesiat rokov. Je na nej Alexander Dubček ako 17. novembra 1963 poklepáva základný kameň budúcej papierenskej fabriky v Štúrove. Presne o desať rokov neskôr, 17. novembra 1973, spustili do prevádzky prvú časť Kartonážky vrátane zvlňovacieho stroja, čím sa rozbehla výroba vlnitej lepenky a kartonáže z vlnitej lepenky. Takto sa začala písať už polstoročná história tejto významnej továrne, ktorá je popredným európskym výrobcom a spracovateľom vlnitej lepenky.

V spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo   otvorili ďalšiu kapitolu budúcnosti

Live the Future, Zaži budúcnosť. Tak sa volalo slávnostné otvorenie novej investície v spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo koncom septembra. Vo veľkom bielom dočasne postavenom stane na nádvorí firmy sa zišli zástupcovia najvyššieho vedenia globálnej skupiny Smurfit Kappa Group i lokálny manažment, domáci aj zahraniční partneri a zákazníci, predstavitelia mesta a regiónu, ďalší hostia a novinári – a samozrejme zamestnanci. Pretože v tejto zostave, ktorá predstavuje reťazec najdôležitejších vzťahov pre úspešný rozvoj firmy, je ich zodpovedná a kvalitná práca tým rozhodujúcim ohnivkom.

Smurfit Kappa: Vyhlásenie k pôsobeniu v Ruskej federácii

Spoločnosť Smurfit Kappa Group plc („SKG“ alebo „Skupina“) oznamuje, že sa rozhodla opustiť ruský trh. SKG už pozastavila svoje pôsobenie v Rusku, vrátane dovozu, vývozu a akéhokoľvek krátkodobého alebo dlhodobého financovania. Odchod z Ruska sa uskutoční zákonným spôsobom, naďalej budeme vyplácať mzdy našim zamestnancom a plniť si zákonné povinnosti. Ruský trh pre nás predstavuje menej ako 1 % predpokladaných tržieb.