Smurfit Kappa Group a WestRock Corporation sa rozhodli zlúčiť a vytvoriť novú spoločnosť s názvom Smurfit WestRock

Spoločnosť Smurfit Kappa sa spája so spoločnosťou WestRock a vytvára novú spoločnosť s názvom “Smurfit WestRock”. Nová spoločnosť bude mať: Prevádzky vo viac ako 40 krajinách, kombinovanú pracovnú silu viac ako 100 000 zamestnancov a viac ako 700 prevádzkových jednotiek.

 
Všetci sú odhodlaní slúžiť vám ako globálny líder v oblasti udržateľných obalov. Ústredie spoločnosti bude sídliť v írskom Dubline, naše severoamerické a juhoamerické prevádzky budú mať sídlo v Atlante v Georgii a európske prevádzky zostanú v holandskom Amsterdame. Plánujeme primárne kótovanie spoločnosti na burze NYSE.

Veríme, že spojením oboch podnikov budeme schopní zlepšiť našu ponuku pre vás, našich vážených zákazníkov, prostredníctvom lepších inovácií, špičkových služieb a bezpečnosti dodávok ešte viac ako v minulosti. Okrem toho vám budeme môcť ponúknuť ešte väčší sortiment výrobkov na uspokojenie vašich celkových potrieb v oblasti balenia. Naďalej sme plne odhodlaní pokračovať v investíciách a rozvoji nášho podnikania, aby sme vám ponúkali najmodernejšie technológie, vrátane pokroku, ktorý v našom podnikaní nastane.

V neposlednom rade bude nová spoločnosť Smurfit WestRock zachovávať a rozvíjať hodnoty a kultúru spoločnosti, ktoré sa vždy sústreďujú na našich ľudí, ktorí sa budú každý deň snažiť splniť vaše požiadavky.

Uzavretie transakcie je podmienené splnením obvyklých podmienok vrátane súhlasu regulačných orgánov a akcionárov. S výhradou splnenia podmienok uzavretia sa plánuje ukončenie transakcie v druhom štvrťroku kalendárneho roka 2024. V tom čase bude Irial Finan predsedať predstavenstvu spoločnosti Smurfit WestRock a generálnym riaditeľom a finančným riaditeľom budem ja (Tony Smurfit) a Ken Bowles.

Chcel by som sa vám poďakovať za vašu podporu, ktorú ste v minulosti poskytli spoločnostiam Smurfit Kappa a WestRock. Sme odhodlaní podporovať vás aj v budúcnosti. Veľmi sa teším a som presvedčený, že nová spoločnosť Smurfit WestRock ponúkne vám, našim zákazníkom, ešte väčšie možnosti, ako vám pomôcť naplniť vaše rastové ambície a príležitosti zvíťaziť na vašich trhoch.

Zdroj a foto: Smurfit Kappa