SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO SA V JUBILEJNOM ROKU POZERÁ DOPREDU

Tá fotografia bude mať zakrátko šesťdesiat rokov. Je na nej Alexander Dubček ako 17. novembra 1963 poklepáva základný kameň budúcej papierenskej fabriky v Štúrove. Presne o desať rokov neskôr, 17. novembra 1973, spustili do prevádzky prvú časť Kartonážky vrátane zvlňovacieho stroja, čím sa rozbehla výroba vlnitej lepenky a kartonáže z vlnitej lepenky. Takto sa začala písať už polstoročná história tejto významnej továrne, ktorá je popredným európskym výrobcom a spracovateľom vlnitej lepenky.

 

Jej dôležitosť má hneď niekoľko rovín. Bol to veľký krok pre rozvoj tohto mesta a regiónu na juhu Slovenska. Mesto Štúrovo aj celý kraj boli známe predovšetkým poľnohospodárstvom a s ním spojenou menšou výrobou, priemyselná éra sa začína práve pred polstoročím, kedy tu vzniká najvýznamnejšia továreň a  najväčší zamestnávateľ.

Od januára 2006 sa fabrika stala súčasťou nadnárodnej spoločnosti Smurfit Kappa Group a  dnes je dobre známa po menom Smurfit Kappa Obaly Štúrovo. Jej inovatívny prístup v  oblasti výroby, vývoja a  predajno-poradenských služieb ju zaraďuje na popredné miesto v  slovenskom priemysle. Skupina Smurfit Kappa Group so sídlom v írskom Dubline patrí k  najvýznamnejším globálnym dodávateľom obalových riešení a  je celosvetovým lídrom na poli papierových obalov. Pôsobí v 35 krajinách sveta, z toho dvadsiatich dvoch európskych, obrat dosahuje ročne viac než desať miliárd eur a  takmer 50 tisíc zamestnancov pracuje vo viac než 350 výrobných závodoch.

Významná investícia

V Štúrove pracuje približne dvesto zamestnancov a robia fabrike a celej skupine to najlepšie meno. V roku 2021 spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo dosiahla rekordné tržby 45 miliónov eur a vlani to bolo takmer 60 miliónov. Nemalú zásluhu na tom má významná investícia, ktorú dali do prevádzky vlani na jeseň. Na slávnostnom uvedení modernej výrobnej linky sa zúčastnil špičkový manažment, prišiel generálny riaditeľ exekutívy celosvetovej skupiny Tony Smurfit a  Zdeněk Suchitra, generálny riaditeľ exekutívy pre závody strednej a  východnej Európy skupiny Smurfit Kappa.

investicia

Riaditeľ štúrovskej firmy Marek Polák podčiarkol, že zavŕšenie plánovanej investície v  závode bude znamenať výrazné zvýšenie ročnej produkcie. Nejde však iba o množstvo, ale záujmu a potrebám zákazníkov budú môcť ešte viac vychádzať v ústrety aj po stránke kvality a inovácií, ďalej sa tiež zlepšujú pracovné podmienky pre zamestnancov. Sumár všetkých technologických investícii za posledné 3 roky zavŕšilo začiatkom tohto roku spustenie nového 6-farebného vysekávacieho stroja na papierové obaly. Znamená to zvýšenie výrobnej kapacity až o  50 percent, novú šesťfarebnú tlač, ďalšie zvýšenie kvality obalov. Je to veľká výzva pre spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a  všetkých jej pracovníkov a  tiež citeľné rozšírenie ponuky a možností pre jej zákazníkov, či už súčasných, alebo potenciálnych z rôznych oblastí balenia produktov pre FMCG, potravinársky ale aj elektrotechnicky priemysel.

Koncert moderných technológií

To, čo sa v  Štúrove na pole investícií a  nových technológií odohralo za takmer tri roky, zásadným spôsobom zmenilo kvalitu produktov, flexibilitu dodávok a  vyššiu variabilitu tlače. Kvalita zásadne vzrástla tým, že ide všetko o  nové stroje od popredných svetových dodávateľov. Zvýšenie výrobnej kapacity až o  50 percent znamená väčšiu flexibilitu dodávok a  nové možnosti pre zákazníkov, súčasných aj potenciálnych, ktorí tu majú vždy otvorené dvere. A pribudla tiež šesťfarebná tlač papierových obalov, ktorú tu doteraz nemali.

Postupné vytváranie tejto kompozície moderných technológií sa začalo už v  roku 2020 linkou na výrobu vlnitej lepenky so šírkou 2,8. Táto významná investícia zariadenia na výrobu vlnitej lepenky priniesla Štúrovu zvýšenie produkcie až o  40 miliónov kusov obalov ročne. Ďalšia významná investícia v roku 2022 do obalovej linky s päťfarebnou tlačou vo vyššej kvalite pri vysokej rýchlosti tlače tiež znamenala zvýšenie kapacity a flexibility výroby obalov.

Rast výrobnej kapacity zákonite sprevádzalo aj výrazné zdokonaľovanie vnútropodnikovej logistiky a  manipulácie s  produktmi prechodom od manuálneho k  automatické-mu paletovému systému a  inštaláciou dopravnej linky, čo výrazne zlepšilo aj pracovné podmienky zamestnancov. Vyvrcholením sa v  marci tohto roku stalo spustenie nového 6-farebného vysekávacieho stroja na papierové obaly. Koncert týchto moderných technológií je doslova pozvánkou aj pre najnáročnejšieho zákazníka s  ponukou nových možností.

Všetko pre zákazníka

V  Smurfit Kappa Obaly Štúrovo hovoria, že svoje výrobky nepredávajú, ale sa svoj-imi inovatívnymi riešeniami usilujú pomôcť k úspechu svojim partnerom a zákazníkom. Smurfit Kappa Group i  závod v  Štúrove pre zákazníka znamená mimoriadne silnú základňu kvality a  inovácií. Ako skupina uvádza, poznatky zbiera a  vytvára v  rámci inovačnej siete najlepších inovátorov. Ide o tisícky odborníkov, ktorí sú prepojení prostredníctvom súboru jedinečných aplikácií naprieč všetkými krajinami a  závodmi. Tímový inovačný systém je spravovaný a sprístupnený všetkým interným a externým partnerom prostredníctvom vyše 20 Experience Centier pre výskum, vývoj a lokálne riešenia.

Pre klienta je mimoriadne dôležitá nasledovná zásada: Kvalita sa začína návrhom správneho obalového riešenia a zahŕňa oveľa viac ako len výrobu kvalitnej škatule. Balenie by malo byť funkčné v celom dodávateľskom reťazci zákazníka. V  Smurfit Kappa Obaly Štúrovo neustále aktualizujú dizajny obalov a  inovácie, aby ponúkli optimálny výber a  možnosti balení. Že sa im to darí svedčia okrem iného pravidelné ocenenia v rámci vyhlasovania Obalu roka pre Slovenskú a Českú republiku a tiež ocenenia na maďarskom Hungaropacku.

Investície a  inovácie, ktoré za ostatné tri roky prebehli v  Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, sú tým najlepším príspevkom k  polstoročnému jubileu. Dnes tu stojí moderná fabrika, ktorá zásadným zvýšením kapacity aj kvalitatívnych parametrov predkladá optimálnu ponuku súčasným aj potenciálnym zákazníkom.

Zdroj a foto: Smurfit Kappa