Biedronka dostala pokutu za nesprávne uvedenú krajinu pôvodu výrobkov

Odvolací súd zamietol odvolanie Jerónimo Martins Polska, majiteľa reťazca Biedronka, proti rozhodnutiu Tomasza Chróstneho, predsedu poľského Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK), ktoré sa týkalo uloženia pokuty reťazcu vo výške viac ako 60 miliónov PLN (13,97 mil. EUR). Rozhodnutie súdu je konečné.