Biedronka dostala pokutu za nesprávne uvedenú krajinu pôvodu výrobkov

Odvolací súd zamietol odvolanie Jerónimo Martins Polska, majiteľa reťazca Biedronka, proti rozhodnutiu Tomasza Chróstneho, predsedu poľského Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK), ktoré sa týkalo uloženia pokuty reťazcu vo výške viac ako 60 miliónov PLN (13,97 mil. EUR). Rozhodnutie súdu je konečné. 

Súd potvrdil, že nesprávne uvedená krajina pôvodu zeleniny a ovocia zavádza spotrebiteľov. Odvolací súd vo svojom rozsudku zdôraznil, že “uviesť úplné a spoľahlivé informácie o ponúkaných produktoch je povinnosťou podnikateľa. Pravdivo musia byť uvedené vlastností produktu vrátane jeho pôvodu.” Súdny spor sa ťahá už od roku 2021, kedy bola pokuta udelená. Úrad konštatoval, že reťazec zavádzal spotrebiteľov v otázke krajiny pôvodu ovocia a zeleniny, čo mohlo ovplyvniť ich nákupné rozhodovanie. Podľa rozborov obchodnej inšpekcie sa nezrovnalosti (nesprávne označenie krajiny pôvodu zeleniny a ovocia) vyskytli v 27,8 percentách predajní Biedronka, ktoré boli kontrolované Obchodnou inšpekciou. Inšpektori skontrolovali celkovo 263 predajní Biedronka po celom Poľsku. V 73 z nich, teda 27,8 %  kontrolovaných prevádzok zistili nesprávne označenie zeleniny a ovocia krajinou pôvodu. “Naše vyšetrovanie ukázalo, že v mnohých prípadoch sa informácie na štítkoch líšili od informácií na hromadnom balení alebo v dodacích dokladoch. Tieto porušenia boli systémové a dlhodobé. Preto som Jeronimo Martins Polska uložil pokutu vo výške viac ako 60 miliónov PLN,” povedal Tomasz Chróstny, prezident Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa.

Úrad (UOKiK) pripomína aj prípad z roku 2020, kedy Jerónimo Martins Polska chcel od svojich dodávateľov neprimerané ​​zľavy. Pokuta sa vtedy vyšplhala až na 723 miliónov PLN (168 mil. EUR). V roku 2023 odvolací súd potvrdil aj ďalšie rozhodnutie predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa vo veci neférového požadovania vyššej ceny pri pokladni, ako bola uvedená na výrobku. Pokuta predstavovala 115 miliónov PLN (26,8 mil. EUR).

Zdroj: Wiadomoscihandlowe.pl