Kuehne+Nagel: Trendom v kontraktnej logistike sú automatizácia a služby s pridanou hodnotou

Kontraktná logistika (tiež 3PL, Third-party Logistics) v Kuehne+Nagel zaznamenala úspešný rok. Trendami sú využitie automatizácie a stúpa dopyt pod službách s pridanou hodnotou.

Sezóna zvyšuje nároky na logistiku cukru

Cukor na Slovensku vyrábame vyše dve storočia. Kuehne+Nagel pomáha zachovať tradíciu poskytovaním špičkových služieb kontraktnej logistiky jednému z dvoch posledných cukrovarov u nás, spoločnosti Považský cukor a.s. Začiatok spolupráce siaha do roku 2017 a aj vďaka nej sú zásobovaní retailer na celom území Slovenska.

Kuehne+Nagel reaguje na trendy novou stratégiou Roadmap 2026

Logistický segment je poháňaný trendami, ktoré sa neustále menia. Podnikateľské prostredie je náročné, a to predovšetkým v dôsledku globálneho geopolitického a ekonomického vývoja. Kuehne+Nagel je však na trendy a nové príležitosti pripravená. „Chceme sa naďalej zameriavať na životné prostredie, kvalitu služieb, vysokú spokojnosť zákazníkov a motiváciu zamestnancov. Všetky tieto ciele a trendy sú súčasťou strategického plánu Roadmap 2026,“ uviedol Stefan Paul, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel International AG.