Kuehne+Nagel: Trendom v kontraktnej logistike sú automatizácia a služby s pridanou hodnotou

Kontraktná logistika (tiež 3PL, Third-party Logistics) v Kuehne+Nagel zaznamenala úspešný rok. Trendami sú využitie automatizácie a stúpa dopyt pod službách s pridanou hodnotou. 

 

Nerozhodujú metre štvorcové, ale služby s pridanou hodnotou

Obchodná jednotka kontraktnej logistiky Kuehne+Nagel má za sebou úspešný rok. Nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle. Stratégia diverzifikácie portfólia klientov a rozširovania ponuky služieb a riešení sa osvedčili. Spoločnosť poskytuje služby napr. pre firmy z odvetví starostlivosti o zdravie, e-commerce, rýchloobrátkového tovaru, pričom na Slovensku prevažujú klienti zo sektoru automotive. „Kontraktná sa týka kontraktov aspoň na jeden rok, aby bolo možné plánovať. Je úzko previazaná s nehnuteľnosťou. Všetko máme takpovediac pod jednou strechou, v logistickej hale, v ktorej zabezpečujeme aj služby s pridanou hodnotou,“ vysvetľuje Rastislav Jány, Cluster Contract Logistics Business Development Manager, Kuehne+Nagel Slovensko a dopĺňa: „Zo služieb s pridanou hodnoty môžem spomenúť napríklad co-packing, kompletizáciu, reportovanie, alebo overovanie veku adresátov zásielok a spätnú vysledovateľnosť konkrétnych výrobkov.“

Cieľom Kuehne+Nagel Slovensko nie je zásadne rozširovať kapacitu skladov, ale racionálne využívať a optimalizovať terajšiu kapacitu. Napríklad klient z oblasti potravinárstva má vzhľadom k sezónnosti a výkyvom v objeme surovín a výrobkov voľné kapacity v sklade. Kuehne+Nagel ich dokáže dočasne prenajať tretej strane. Klient tak nemusí znášať celé náklady na logistickú halu, pričom jej plocha je efektívne využitá.

„Jedna z najväčších výziev kontraktnej logistiky je práve volatilita. Kľúčová je najmä pre odvetvie e-commerce, ktoré je náročné na predvídanie kapacít. Bežne sa stáva, že počas jedného dňa v týždni prichádza naraz veľa objednávok, ale niekedy sú obrovské výkyvy aj v rámci hodín. Kapacity musia byť dostatočne nadimenzované a musíme byť schopní vybaviť všetky požiadavky včas,“ uvádza Rastislav Jány.

Kuehne+Nagel si minulý rok zlepšila pozíciu v rámci Gartner Magic Quadrant pre 3PL logistiku a potvrdila tak, že je globálnym lídrom v segmente kontraktnej logistiky. Podčiarkujú to aj hospodárske výsledky. S čistým obratom 3,82 miliardy eur a EBIT vo výške 166,52 miliónov eur vykázala obchodná jednotka Contract Logistics za prvých deväť mesiacov roka 2023 nárast hrubého zisku. Slovenská divízia naplnila celoročné ciele už v auguste 2023. Získala tak dostatok času a priestoru plánovať a uzatvárať nové kontrakty.

tabulka1

Trendom sú automatizácia a umelá inteligencia (AI)

Kým v minulosti boli najväčšou položkou logistická budova a zamestnanci, dnes už firemní klienti 3PL kalkujú aj s technológiami. Stále viac sa v kontraktnej logistike presadzujú AI, robotizácia a automatizácia. „Technológiám ideme naproti a snažíme sa byť lídrom v ich implementácii. Disponujeme dvomi výskumnými centrami, ktoré identifikujú, testujú a vyhodnocujú užitočnosť technológií. V súčasnosti máme takmer stovku rôznych odskúšaných noviniek. Poznáme náklady na ich implementáciu a návratnosť investícií (ROI),“ uvádza R. Jány a dodáva: „Väčšie projekty, ktoré sa týkajú viac ako 1000 m2 skladovej plochy a kontraktov na 5+ rokov, už zvyčajne zahŕňajú aj automatizáciu. Napokon, kým v roku 1996 bola ROI až 12 rokov, dnes je návratnosť na úrovni    3 -4 roky. Technológie sú dostupnejšie, lacnejšie a ich využitie v praxi dáva ekonomický zmysel. Najmä tam, kde sú predvídateľné a opakujúce sa procesy, sú už prakticky nutnosťou.“

Klienti kladú dôraz na udržateľnosť

Kuehne+Nagel Contract Logistics pokrýva viac ako 20 % svojich energetických potrieb interne. Dlhodobo pritom pre klientov vyberajú logistické nehnuteľnosti aj podľa vlastných kritérií udržateľnosti. Napríklad hodnotia obálku budovy z pohľadu tepelno-izolačných vlastností, sledujú pripravenosť na nabíjanie elektromobilov a inštaláciu fotovoltiky. Kuehne+Nagel dokáže klientom poskytnúť kalkuláciu uhlíkovej stopy, pričom v rámci kontraktnej logistiky je transport viac predikovateľný, ako napr. pri námornej preprave. Potvrdzuje sa, že spoločnosti sú pri dosahovaní environmentálnych cieľov stále náročnejšie. Nedávno jeden z klientov uprednostnil využitie elektrických nákladných vozidiel, a to i napriek dlhšej návratnosti investície.