Sezóna zvyšuje nároky na logistiku cukru

Cukor na Slovensku vyrábame vyše dve storočia. Kuehne+Nagel pomáha zachovať tradíciu poskytovaním špičkových služieb kontraktnej logistiky jednému z dvoch posledných cukrovarov u nás, spoločnosti Považský cukor a.s. Začiatok spolupráce siaha do roku 2017 a aj vďaka nej sú zásobovaní retailer na celom území Slovenska.

 

Blíži sa obľúbená sezóna zavárania a výroby džemov. Práve v období, keď sa zberá úroda a spracúva sa v domácnostiach a v potravinárskych podnikoch, stúpa aj množstvo prepraveného cukru. Sezónne špičky pomáha zvládať aj spoločnosť Kuehne+Nagel, ktorá s klientom Považský cukor a.s. spolupracuje už od roku 2017. Ako logistický partner rieši tiež krátkodobé nárasty v distribúcii spôsobené akciovými predajmi cukru v reťazcoch. Jednorazové zvýšené dopyty trvajú spravidla jeden až dva týždne a nárast prepraveného objemu oproti bežnej distribúcii je niekoľkonásobný. Ako teda sa teda cukor dostane od výroby z Trenčianskej Teplej až do regálov po celom Slovensku?

Od skladovania až po prepravu cukru

„Naším cieľom bolo centralizovať distribúciu a tým aj zjednodušiť a vylepšiť procesy spojene so skladovaním a následnou distribúciou finálnych výrobkov k našim odberateľom. V roku 2017 sme preto začali spolupracovať so spoločnosťou Kuehne+Nagel v oblasti skladovania. Išlo o prenájom a prevádzka distribučného centra v Dubnici nad Váhom,“ opisuje začiatok spolupráce Ľuboš Tomaník, prokurista a Head of Supply Chain SK, Považský cukor a.s. a pokračuje: „Vzájomnú spoluprácu sme rozšírili aj na oblasť prepravy tovaru. Od januára 2020 teda náš logistický partner prevzal distribúciu cukru v rámci Slovenska a prevozy cukru do a z externých skladov na Slovensku. V tom istom roku pribudla tiež preprava cukru do Maďarska, a to pre retailových zákazníkov. Spolupráca na tejto úrovni trvá dodnes.“ Považský cukor a.s. je členom skupiny The Nordzucker Group, ktorá je v Európe druhým najväčším výrobcom cukru. Zároveň je jedným z dvoch posledných cukrovarov na Slovensku a je členom Slovenského cukrovarníckeho spolku.

DJI_0095-10

Základom dlhodobej spolupráce je samozrejme aj znalosť skladovaného a prepravovaného tovaru. Okrem toho, že cukor je komodita, je to i potravina. A na potraviny sa vzťahuje celá množina zákonov, noriem a nariadení. Napríklad sklad cukru, ktorý je vzdialený iba niekoľko kilometrov od výrobného závodu, je budova triedy A s celkovou rozlohou 10 000 m2 a je schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Pravidelne ho kontrolujú jednak inšpektori štátnych orgánov, ale aj samotný klient Kuehne+Nagel. Keďže cukor má schopnosť absorbovať vlhkosť a pachy z okolia, je potrebné počas skladovania dodržiavať zadefinované teplotné podmienky. „Pridanou hodnotou distribučného centra v Dubnici nad Váhom je to, že je v ňom celoročne udržiavaná stabilná teplota. Vďaka tomu sa cukor skladuje v dobrej kondícii a zabraňuje sa jeho prípadnému tvrdnutiu, ktoré môže nastať pri veľkých teplotných výkyvoch,“ uvádza Ľuboš Tomaník a dopĺňa: „Sklad v distribučnom centre je v rámci schválenia našou spoločnosťou zahrnutý do povinnej certifikácie distribúcie BIO potravín.“

Bezpečne zo skladu do regálov

Legislatíva upravuje tiež podmienky prepravy cukru. Vozidlá musia spĺňať atribúty pre prepravu potravín, ako sú čistota, prekrytie a ochrana nákladu voči poveternostným podmienkam a podobne. „Prepravujeme predovšetkým balený tovar určený pre potravinársky priemysel, teda jednotonové BIG-BAGy a 25 kg vrecia, ale aj retailové produkty, teda známe kilové balenia, ale i menšie balenia cukru. Tie prepravujeme na europaletách. Pre predstavu: hmotnosť plne naloženého plachtového návesu je maximálne 24 ton a celková hmotnosť jazdnej súpravy do 40 ton,“ odhaľuje podrobnosti Roman Vlček, National Contract Logistics Manager, Kuehne+Nagel a dodáva: „Od jesene 2022 až do decembra sme prepravovali pre maloobchodníkov v Maďarsku približne 15 súprav týždenne.“

Úspešná a dlhodobá spolupráca postavená na vzájomnej dôvere a odbornosti, umožňuje klientovi Považský cukor a.s. využívať všetky možnosti kontraktnej logistiky. Kuehne+Nagel napríklad zabezpečila prepravu dvoch plných návesov z Dánska do Grécka, ktoré prešli vyše 2800 kilometrov. Dodajme, že skupina Kuehne+Nagel je svetovou jednotkou v leteckej a námornej logistike a má silné postavenie na trhu v cestnej a kontraktnej logistike.

Red (pti)