Aprílový export aj import prekonal predkrízovú úroveň

Naša obchodná bilancia sa od začiatku tohto roka vyvíja priaznivo. Jej aprílový prebytok dosiahol hodnotu vyše 200 mil. eur a kumulatívny prebytok od začiatku roka je až na úrovni 1,47 miliardy eur. Výrazne v apríli rástol export aj import, čo bolo ovplyvnené rozbiehaním výroby po ústupe pandémie, ale aj bázickým efektom.