Aprílový export aj import prekonal predkrízovú úroveň

Naša obchodná bilancia sa od začiatku tohto roka vyvíja priaznivo. Jej aprílový prebytok dosiahol hodnotu vyše 200 mil. eur a kumulatívny prebytok od začiatku roka je až na úrovni 1,47 miliardy eur. Výrazne v apríli rástol export aj import, čo bolo ovplyvnené rozbiehaním výroby po ústupe pandémie, ale aj bázickým efektom.

Slovenskí dodávatelia vďaka Lidlu exportujú tovar v hodnote desiatok miliónov eur

Place, Present , 24.08 2017

Lidl Slovenská republika pomáha domácim výrobcom rásť a exportovať tovar do zahraničia. V uplynulom obchodnom roku vyviezli prostredníctvom diskontného reťazca do európskych štátov tovar v celkovej hodnote viac ako 37,5 milióna eur.

MPRV: Zvyšujeme podporu exportu slovenských potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ide podporovať účasť slovenských producentov potravín na medzinárodných výstavách s cieľom zvýšiť export slovenských potravinárskych produktov do zahraničia. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná aj pri tejto príležitosti navštívila firmu Tekmar zameranú na funkčné müsli tyčinky, ktorej produkcia je zameraná na export do 35 krajín sveta.   „Slovenské potraviny sú kvalitné a majú aj exportný potenciál. Príkladom je aj spoločnosť...