Aprílový export aj import prekonal predkrízovú úroveň

 

Naša obchodná bilancia sa od začiatku tohto roka vyvíja priaznivo. Jej aprílový prebytok dosiahol hodnotu vyše 200 mil. eur a kumulatívny prebytok od začiatku roka je až na úrovni 1,47 miliardy eur. Výrazne v apríli rástol export aj import, čo bolo ovplyvnené rozbiehaním výroby po ústupe pandémie, ale aj bázickým efektom.

 

 

Export sa v apríli výrazne medziročne zvýšil, a to až o 102 % a jeho hodnota predstavovala viac než 7,2 mld. eur. Vývoz tovarov do zahraničia tak už prekonal svoju predkrízovú úroveň. Pod tieto pozitívne výsledky exportu sa podpísali hlavne automobilky a slabá báza z minulého roka. Export strojov a prepravných zariadení, kam patria aj autá, v apríli medziročne vzrástol až o takmer 150 %. Automobilová výroba rastie vďaka silnejúcemu dopytu po autách vo svete. Nemenej dôležitým faktorom je ale aj to, že pod vysoké tempo rastu exportu sa podpísal aj bázický efekt, keďže vlani vypukla pandémia a export sa počas vlaňajšieho apríla rekordne prepadol až o zhruba -55 %.

Z pohľadu na vývoj v prvých 4 mesiacoch tohto roka vyplýva, že napriek druhej vlne pandémie sa náš export udržal vo veľmi dobrej kondícií. Koniec – koncov, stal sa aj ťahúňom nášho ekonomického rastu za 1. kvartál 2021.

Import sa v apríli zvýšil taktiež veľmi výrazne, a to o 73 % a jeho hodnota dosiahla úroveň 7,0 mld. eur. Aj v prípade dovozu došlo k prekonaniu predkrízových úrovní. Napriek tomu bol ale aprílový dovoz nižší ako vývoz, vďaka čomu dosiahla naša obchodná bilancia kladný prebytok.

Ako sa bude vyvíjať náš export a import v ďalších mesiacoch?

Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch si naša obchodná bilancia udrží kladné saldo, a to vďaka rastúcemu zahraničnému dopytu. Ten bude podporovaný ekonomickým oživovaním v krajinách našich obchodných partnerov. Medziročný rast exportu aj importu bude podporený aj bázickým efektom, ktorého vplyv bude ešte v máji výrazný, ale v letných mesiacoch sa začne zmierňovať.

Najväčším ťahúňom nášho exportu sú automobilky. Nad vývojom automobilového priemyslu v ďalších mesiacoch ale visí otáznik. Odvetvie je totiž silno zasiahnuté materiálovou krízou vo svete. Globálna ekonomika sa aktuálne borí s nedostatkom čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorého cena rapídne rastie. Ten sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. A zoznam nedostatkového tovaru sa týmto nekončí. Trh hlási už aj problémy s nedostatkom plechov, dreva a aj skla. Táto materiálová kríza v priemysle je spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a s pomalším rozbiehaním výroby po pandémii. To spôsobuje dočasné odstávky výroby aj v našich automobilkách, ktoré pre chýbajúce súčiastky nemôžu vyrábať a teda ani vyvážať.

Autor: Jana Glasová, analytička 365.bank, Zdroj: 365.bank