Slovenská ekonomika v lete ubrala nohu z plynu, v súlade s očakávaniami

Rast slovenskej ekonomiky sa podľa očakávaní v treťom štvrťroku zmiernil. Podľa predbežných odhadov Štatistického úradu sa HDP v stálych cenách oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšil o 0,2% (sezónne očistené). Dynamika medziročného rastu sa spomalila z 1,5% na 1,1% (resp. z 1,2% na 1,1% pri údajoch očistených o sezónny a kalendárny efekt).

Ekonomiku v závere roka potiahla silná spotreba domácnosti, ale i investície a automobilky

Štatistický úrad potvrdil predbežný odhad rastu ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP v stálych cenách zvýšil o 0,3% a zaznamenal tak rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcich troch štvrťroku. V medziročnom porovnaní sa dynamika rastu ekonomiky spomalila z 1,4% na 1,1% (resp. na 1,2% sezónne očistené). Predpandemickú úroveň, t.j. posledný kvartál 2019, slovenská ekonomika prevyšovala o 1,7%. V úhrne za celý rok sa rast HDP v stálych cenách spomalil z 3,0% v roku 2021 na 1,7% v roku 2022.

Tržby v maloobchode slabnú

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Napriek tomu sa tržby v maloobchode stále držia nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i rovnakého obdobia posledného roka pred pandémiou (2019).

Ekonomiku v úvode roka potiahla domáca spotreba

Štatistický úrad potvrdil predbežné čísla rastu slovenskej ekonomiky v úvode tohto roka. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP zvýšil o 0,4% (sezónne očistené). Dynamika jeho medziročného rastu sa tak zrýchlila z 1,4% na 3,1% (sezónne neočistené údaje), resp. z 1,2% na 3,0% pri údajoch očistených o sezónny a kalendárny efekt.

Ekonomika v treťom štvrťroku sklamala, spomalenie rastu bolo významnejšie ako sa čakalo

Rast HDP v treťom štvrťroku sklamal a výraznejšie zaostal za priemernými trhovými očakávaniami (3,5%) i našimi konzervatívnym odhadom (2,2%). Slabší rast ekonomiky už predznačovali septembrové čísla priemyslu, zahraničného obchodu a čiastočne i stavebníctva. Najmä priemysel citeľne zasiahli problémy v globálnych subdodávateľských reťazcoch i rastúce ceny vstupov. Výpadok na strane priemyslu pravdepodobne len čiastočne kompenzovali silnejúce služby a domáca spotreba, ktoré si užívali z pohľadu pandémie (na Slovensku) voľnejšie leto.

Nálada v našej ekonomike aj v priemysle sa v júli zhoršila

Ekonomická nálada na Slovensku sa od marca tohto roka vyvíjala priaznivo a z mesiaca na mesiac bola optimistickejšia. Podľa najaktuálnejších údajov za júl sa ale nálada v našej ekonomike opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu IES totiž klesol až o -6,2 bodu na hodnotu 100,8 bodu. Napriek tomuto zhoršeniu je ale ekonomická nálada u nás stále mierne lepšia ako pred začiatkom pandémie.