Tržby v maloobchode slabnú

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti. Napriek tomu sa tržby v maloobchode stále držia nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i rovnakého obdobia posledného roka pred pandémiou (2019).

 

 

Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode v júli porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o ďalších 0,7% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu spomalila z 1,5% na 1,2%. V porovnaní s rovnakým obdobím posledného roka pred pandémiou (júlom 2019) boli tržby slovenských obchodníkov vyššie o 4,3%.

Tržby v júli klesali v oboch častiach maloobchodu – v potravinovej i nepotravinovej časti. V nepotravinovej časti maloobchodu v júli medzimesačne ľahko vzrástli len tržby internetových obchodov. Medziročne tak boli vyššie o 4,8% a v porovnaní s júlom 2019 o 8,7%. Potvrdzujú tak, že pandémia naozaj mohla trvalo presunúť časť tržieb z klasických kamenných predajní do online sveta. Medziročne vyššie tržby však ukazujú, napriek júlovému medzimesačnému poklesu, aj predajcovia počítačov a výpočtovej techniky, či špecializované predajne, kam sa radia odevy, obuv, ale aj lekárne, či drogérie.

V potravinovom segmente v júli klesal najmä jeho väčší podsegment – obchodné reťazce. V medziročnom porovnaní tak zaznamenal tržby vyššie už len o 0,5%. Klesajúce tržby v porovnaní s júnom však zaznamenali aj menšie špecializované predajne potravín. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka si však stále držali dvojcifernú dynamiku rastu (o 11,1%) a čiastočne tak stále uzatvárali medzeru, keď pandémia presunula tržby z predaja potravín vo väčšej miere naspäť smerom k veľkým obchodným reťazcom. Kým tržby v obchodných reťazcov boli v júli o 6,2% vyššie ako v júli 2019, tržby špecializovaných obchodov s potravinami stále len o 1,9%.

Tržby v júli klesali aj v predaji a oprave áut, v porovnaní s júnom o 1,7% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu zrýchlila z 1,7% na 2,3%, v porovnaní s júlom 2019 (obdobím pred pandémiou) však boli nižšie o 5,2%. Naďalej pritom platí, že predaje áut v Európe (vrátane Slovenska) momentálne viac ako sila dopytu ovplyvňuje veľkosť ponuky áut.

Jedinou časťou spotreby domácnosti, ktorá v júli ďalej rástla, boli hotely. Treba však poznamenať, že stále najmä v dôsledku popandemickej normalizácie, kedy dôsledky pandémie bolo najdlhšie cítiť práve pri tržbách hotelov. Tržby hotelov v júli medzimesačne vzrástli až o 17,6% (sezónne očistené) a medziročne boli vyššie až o 31,7%, za júlom 2019 (posledným rokom pred pandémiou) však stále zaostávali o 4,6%. Už menej sa v júli darilo reštauráciám. Ich tržby klesli o 0,9%, medziročne boli nižšie o 8,2% a v porovnaní s júlom 2019 o 6,7%. Pokles tržieb reštaurácií v posledných mesiacoch má svoj pôvod pravdepodobne v rekordne vysokej inflácií, ktorá znižuje dopyt najmä reštauráciám postaveným na „menučkových“ obedoch.

Výhľad

Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity. Narúšať ju bude zhoršený spotrebiteľský sentiment v dôsledku vojny na Ukrajine, ale predovšetkým rekordná inflácia. Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti očakávame aj postupné utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky