Štatistický úrad zverejnil dáta za maloobchodné tržby v marci tohto roka

 

Maloobchodné tržby sa po dvoch mesiacoch dvojciferných prepadov vrátili k jemnému medziročnému rastu (+0,3 %). Vo všeobecnosti bol prvý štvrťrok tohto roka výrazne zasiahnutý zhoršujúcou sa pandemickou situáciou, ktorá vyústila do prísnejších opatrení a dlhého lockdownu, zavedeného už po príchode nového roka. Prijaté opatrenia obmedzujú oveľa výraznejšie maloobchodné prevádzky a služby, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť zákazníka a aj keď k jemnému uvoľneniu v marci prišlo (napr. otvorené trhoviská a tržnice), väčšie otváranie sa odkladalo na obdobie po Veľkej noci.

 

Do medziročného porovnávania sa nám už dostávajú mesiace, v ktorých Slovensko pociťovalo následky pandémie – v marci 2020 sme zaznamenali prvý prípad a prijímali sme prvé opatrenia. To nám, samozrejme, ovplyvňuje aj medziročné rasty či poklesy. Druhým faktorom však bolo, že maloobchodu sa v marci skutočne darilo viac, čo sme mohli vidieť napríklad aj na náraste objemov platieb kartou oproti februáru. Údaje Štatistického úradu tiež ukazujú, že v marci už rástla aj chuť Slovákov cestovať, keď tržby v odvetví ubytovania medzimesačne vzrástli o tretinu.

Už tradične dosahuje veľmi dobré výsledky zásielkový a internetový predaj (resp. maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov), ktorý medziročne výrazne vzrástol o takmer 14 %. Významný nárast platieb v eshopoch pozorujeme už od nástupu pandémie (napr. za prvý štvrťrok 2021 sme do e-shopov na Slovensku i v zahraničí zaplatili asi o 60 % viac než v rovnakom období minulého roka).

Uvoľnenie opatrení v druhej polovici apríla prinieslo významný impulz pre maloobchodníkov a pochopiteľne potlačí aj maloobchodné tržby. Najväčšie nárasty v objeme platieb boli zaznamenané napríklad v predajniach s textilom či obuvou, avšak veľká časť z toho predstavuje odloženú spotrebu a záujem sa postupne vráti na bežné úrovne. Toto uvoľnenie je však dôležitým signálom pre oživenie spotreby domácností, ktoré bolo v prvom štvrťroku výrazne zasiahnuté a podľa očakávaní bude negatívne ovplyvňovať rast HDP v celom tomto roku. Ten by mal podľa našich predikcii dosiahnuť 4 %, avšak s potenciálnymi rizikami – ako napríklad návrat ďalšej vlny pandémie či meškajúce dodávky vakcín.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa