Spotreba domácnosti sa podľa očakávaní zotavovala aj v úvode leta

Slovenský maloobchod v úvode júla potvrdil oživenie po uvoľnení prísnych protipandemických opatrení. Jeho tržby v úvode leta vzrástli o ďalších 3,3% (sezónne očistené – prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu). Po štyroch mesiacoch medziročného poklesu tak tržby v maloobchode dokonca obnovili mierny medziročný rast, keď boli v porovnaní s júlom minulého roka vyššie o 1,5% (v júni medziročne klesali o -1,6%). Domácim obchodníkom mohli v úvode leta okrem uvoľnenia protipandemických opatrení významne pomôcť aj zmeny v dovolenkovom správaní sa slovenských domácnosti.

 

Odlev slovenských dovolenkárov do zahraničia v minulosti mierne znižoval aj tržby slovenských obchodníkov počas letného dovolenkového obdobia, najmä v potravinovom segmente. Vyššia inklinácia k domácim dovolenkám tak tento rok mohol podporiť aj domáce tržby, či už v potravinovom segmente, tak aj v reštauráciách, a to i napriek nižšiemu prílevu zahraničných turistov.

Tržby v júli rástli v oboch zložkách maloobchodu – v potravinovom i nepotravinovom segmente. V potravinovej časti maloobchodu sme na rozdiel od minulých rokov mohli stále (podobne ako predchádzajúcich mesiacoch) pozorovať rastúci sklon k nákupom vo väčších prevádzkach obchodných reťazcov. Dynamika medziročného rastu tržieb sa tu zrýchlila z 3,9% na 4,6%. Naopak, menšie špecializované predajne potravín, ktoré zaznamenávali dynamický rast tržieb v posledných rokoch, zaznamenali v júli po prvotnom oživení opäť jemný pokles tržieb a dynamika ich medziročného poklesu sa tak opäť zvýraznila z -6,2% na -7,1%. Zdá sa teda, že pandémia čiastočne (aspoň nateraz) zmenila spotrebiteľské správanie domácnosti pri nákupe potravín. Vyššie zastúpenie práce z domu pravdepodobne vedie i k objemnejším nákupom potravín (a poklesu záujmu o obedové menu v reštauráciách) a zvyšuje sklon k nákupom potravín vo väčších predajniach obchodných reťazcov.

Tržby v podstatnej časti nepotravinového segmentu pravdepodobne profitovali aj z postupnej realizácie odložených nákupov z obdobia vrcholiacej pandémie (z jari). Dvojciferné dynamiky medziročného rastu tržieb vykázali viaceré jeho zložky – tovar pre kultúru a rekreáciu (15,5% – športové potreby, hračky, knihy a pod.), tovar pre domácnosť (12,6%), výpočtová technika (18,0%), odevy (11,8%), obuv (14,0%). Medziročne nižšie tržby vykázali len v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach kam patria napríklad drogérie, lekárne, kvetinárstva a podobne.

Väčší záujem o domáce dovolenky pravdepodobne pomohol i časti slovenských reštaurácií. Tržby slovenských stravovacích zariadení v úvode leta medziročne vzrástli o 4,8% a zaznamenali prvý medziročný nárast od nástupu pandémie, a to aj napriek výpadku tržieb z obedových menu, ktoré hlásili viaceré reštaurácie vo väčších mestách, či nižšieho prílevu zahraničných turistov. Nárast domáceho turizmu sa však už menej prejavil na tržbách ubytovacích zariadení. Kratšie pobyty domácich klientov, či využívanie alternatívneho ubytovania u rodiny, či známych, pravdepodobne prispeli k tomu, že zvýšený záujem slovenských domácnosti o domácu dovolenku nebol schopný plne vynahradiť slovenským hotelom výpadky od zahraničných turistov, či nižšieho počtu pracovných ciest. Tržby ubytovacích zariadení sa tak síce v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi ďalej zotavovali, dynamika ich medziročného poklesu sa však zmiernila len na -29,0% (v júni medziročne klesali o -61%).

Oživenie predajov pokračovalo aj v predaji a údržbe áut, ani tu však tržby zatiaľ nedosiahli úrovne spred roka. Dynamika ich medziročného poklesu sa v júli zmiernila z -8,3% na -2,7% (v samotnom predaji áut z -14,5% na -2,8%).

V úhrne tržby z maloobchodu, predaja a servisu áut a turizmu (prepočet UniCredit Bank) v júli vzrástli o 5,8% (sezónne očistené) a v priemere sa tak vyšplhali presne na úroveň spred roka (0,0% medziročne, zatiaľ čo v júni boli ešte medziročne nižšie o 6,0%).

Výhľad

Pandémia COVID-19 bude nahlodávať spotrebiteľské nálady domácnosti ešte aj nejaký čas po jej odznení, rovnako pravdepodobne pretrvá aj časť obmedzení, najmä hygienických opatrení. Nastupujúca druhá vlna pandémie síce pravdepodobne už nepovedie k tak prísnym protipandemickým opatreniam ako na jar, čiastočne však môže opätovne nahlodať spotrebiteľskú dôveru domácnosti, resp. minimálne spomaliť jej zotavovanie. Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred marca tak do konca tohto roka neočakávame a návrat na predkrízové úrovne odhadujeme najskôr až v závere budúceho roka, pravdepodobnejšie však až v priebehu roka 2022, a to aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za ciel zmierniť nárast nezamestnanosti (prioritne dočasnej vyvolanej pandémiou, avšak dočasne pravdepodobne chránia aj časť pracovných miest, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu).

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky