Inflácia spomaľovala aj v júni, v porovnaní s májom zlacneli najmä potraviny

Spotrebiteľská inflácia i v júni ďalej spomaľovala, keď prekvapil miernejší (medzimesačný) rast cien pohonných hmôt, i výraznejší (medzimesačný) pokles cien potravín. V súlade s očakávaniami sa však ďalej zmierňovala aj dopytová inflácia. Podľa údajov Štatistického úradu spotrebiteľské ceny na Slovensku v júni v priemere klesli o 0,1%, čo znamenalo spomalenie dynamiky ich medziročného rastu z 2,0% na 1,8%. S uvoľnením opatrení na zabránenie šírenia pandémie došlo v júni aj k zreálneniu cenových štatistík, keď sa obnovilo tradičný zber dát (s výnimkou cien v leteckej doprave), ktorý vo viacerých prípadoch v minulých mesiacoch nahrádzali alternatívne zdroje.

 

 

K spomaleniu inflácie v júni prispeli najmä nižšie ceny potravín a nealkoholických nápojov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa v priemere znížili o 1,5% (približne dvojnásobne v porovnaní s našimi očakávaniami) a dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 4,8% už len na 2,6%. Ceny potravín si tak pripísali najpomalší medziročný rast od februára minulého roka. Ceny potravín ubrali z júnovej medzimesačnej inflácie až -0,3 pb (t.j. bez poklesu cien potravín by v júni neklesala ani medzimesačná inflácia), zatiaľ čo ich príspevok k medziročnej inflácií sa zmiernil z 0,8 na 0,5 pb (t.j. bez zmiernenia medziročného rastu cien potravín by sa v júni nezmiernil ani medziročný rast celkovej inflácie). V júni už tradične nastupuje letná sezóna zeleniny, čo sa prejavuje aj na sezónnom poklese jej cien. Tohtoročný nástup sezóny bol výraznejší ako zvyčajne, keď ceny zeleniny zlacneli až o 8,5% a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli nižšie o takmer 12%. Nielen výraznejšia sezóna u cien zeleniny však prispela k júnovému poklesu cien potravín. Ten mal plošnejší charakter, keď medzimesačne zdraželi len ceny ovocia (aj tie však menej ako by naznačovala tradičná sezóna v ich prípade – sezónne zlacnenie cien ovocia zvyčajne prichádza až v júli a na jeseň) a ceny rýb. Ceny chleba a obilnín, mäsa, mlieka, vajec, či olejov a tukov zlacneli v júni tohto roka zvyčajne o 1,5-2%, a podobné spomalenie zaznamenali aj dynamiky medziročnej zmeny ich cien. Kým však ceny olejov a tukov už boli medziročne nižšie o približne 3%, ceny mäsa boli stále medziročne vyššie o približne 10%.

V júni pokračovalo aj zmierňovanie dopytovej inflácie. Ceny obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného nájmu) – prepočet UniCredit Bank – sa síce v porovnaní s májom nepatrne (o 0,1%) zvýšili, dynamika ich medziročného rastu sa však zmiernila z 2,5% už len na 2,3%. Približne rovnaké zmiernenie (o 0,2 pb) medziročného rastu cien sme mohli pozorovať u obchodovateľných tovarov (z 1,7% na 1,5%), i trhových služieb (z 3,9% na 3,7%).

Naopak,  na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov ceny v júni už ďalej neznižovali klesajúce ceny pohonných hmôt. Cena ropy na svetových trhoch sa odrazila od dna už v priebehu mája a tak sa priestor pre ďalšie zlacňovanie cien pohonných hmôt i na Slovensku zatvoril. Júnové zdraženie cien benzínov a nafty na Slovensku však bolo výrazne miernejšie ako by naznačovali ceny ropy na svetových trhoch, a to aj po započítaní tradičného oneskorenia. Eurová cena ropy Brent sa v máji zvýšila o 58%, v júni o ďalších 38%. Ceny pohonných hmôt na Slovensku však v júni vzrástli „len“ o 2,1%. Aj napriek odrazeniu sa od dna, cena ropy na svetových trhoch ani zďaleka ešte nedosiahla minuloročné úrovne a podobné platí aj pre ceny pohonných hmôt na Slovensku. Dynamika ich medziročného poklesu sa len zmiernila z májových -22% na -16%. Medziročnú infláciu tak ceny pohonných hmôt stále znižovali o približne pol percentuálneho bodu.

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) ostal v júni na májovej úrovni, v medziročnom porovnaní sa dynamika jeho rastu zmiernila z 2,2% na 1,9%. Spotrebitelia však zmiernenie zdražovania častejšie nakupovaných položiek až tak nezaznamenali. Vnímanie inflácie podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu sa v júni totiž opäť zvýraznilo, a to z 4,4% až na 4,8% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Spotrebitelia tak vnímali najrýchlejší rast cien od marca 2013. Inflačné očakávania spotrebiteľov sa však už ďalej nezvyšujú, keď  v júni ostali ukotvené na májovej úrovni 7,8% (prepočet zo salda odpovedí). Stále vysoké vnímanie inflácie i inflačné očakávania by tak mohli v čase oživenia dopytu urýchľovať prenos prípadných dopytových tlakov do inflácie.

Výhľad

Očakávame, že medziročná inflácia v júli ďalej spomaľovať nateraz už nebude. Infláciu by mali podporiť drahšie ceny pohonných hmôt, kde stále existuje priestor pre oneskorené zdraženie v reakcií na vývoj cien ropy na svetových trhoch v máji a júni. Navyše sa zdá, že sezónny pokles cien potravín mohol tento rok nastúpiť skôr a mohol byť tak preto viac ako zvyčajne koncentrovaný už do júna. Ceny potravín by mali síce sezónne zlacňovať aj v júli, avšak na rozdiel od júna už neočakávame, žeby to malo byť nad rámec tradičnej sezóny. Smerom k záveru roka by sa však rast spotrebiteľských cien mohol predsa len ďalej zmierňovať. V nasledujúcich mesiacoch by sa totiž do dopytovej inflácie mohol postupne čoraz viac premietať i slabší ekonomický rast a očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky, čo by mohlo ďalej podporiť dezinfláciu. Očakávame teda, že inflácia by sa mala v druhej polovici roka ukotviť na úrovniach okolo 1,5%.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky