Maloobchodné tržby v auguste ďalej rástli

Po relatívne silnom júli pokračovali maloobchodné tržby v raste aj v auguste. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s júlom zvýšili o 0,4% (sezónne očistené), v dôsledku bázického efektu sa však dynamika ich medziročného rastu predsa len spomalila z 4,3% na 3,0%. August potvrdil, že júlový rast tržieb v slovenskom maloobchode nebol ťahaný len posunom v dovolenkách, ale ide o reálne oživenie spotreby po až prekvapivo slabom druhom štvrťroku. Leto tak priniesol korekciu slabých tržieb druhého kvartálu. Napätý trh práce aj napriek miernej akcelerácií inflácie naďalej drží spotrebiteľskú dôveru blízko niekoľkoročných maxím a dokáže podporovať spotrebu slovenských domácnosti.

 
Pohľad do štruktúry maloobchodných tržieb naznačuje, že trendy z minulých mesiacov sa zásadnejšie nezmenili. Naďalej platí, že nižšie tržby v porovnaní s minulým rokom vykazuje najmä potravinový segment. Tak ako v júli, aj v auguste však už tržby v potravinovom segmente mierne rástli a dynamika ich medziročného poklesu sa tak ďalej zmierňovala. Naďalej pritom platí, že tržby v segmente tlačia nadol najmä veľké obchodné siete (tržby obchodníkov v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín medziročne klesli o -3,6%). Naopak, malé špecializované predajne sa stále vezú na módnej vlne kvalitných potravín z blízkych domácich fariem a ich tržby sa medziročne zvýšili o takmer desatinu. Gro tržieb v potravinovom segmente sa však naďalej realizuje vo veľkých obchodných sieťach.

V nepotravinovom segmente naďalej platí, že sa nedarí najmä predajcom v kamenných obchodoch s výpočtovou technikou (-36% medziročne), či tovarom pre domácnosť (-1,5%). Nákupy tohto druhu tovaru sa pravdepodobne čoraz viac presúvajú smerom k internetovým obchodom, ktoré si držia dvojciferné dynamiky medziročného rastu (12,8%). Na dvojciferných úrovniach sa medziročný rast tržieb pohybuje aj u predajcov s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, športové potreby, hračky atď. – 15,1%), či ostatných špecializovaných predajniach (drogérie, obuv, odevy, lekárne atď. – 13,3%).

Rastúca ekonomická sila slovenských domácnosti (a vysoká spotrebiteľská dôvera), ale i domácnosti ostatných krajín regiónu a EÚ, sa počas leta prejavovali aj na raste domáce turistického ruchu. Tržby ubytovacích zariadení v auguste vzrástli o takmer 15%, v priemere si tak slovenskí hotelieri počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny (júl-august) pripísali tržby medziročne vyššie až o 13,2%. Dvojcifernú dynamiku medziročného rastu si v auguste pripísali aj slovenské reštaurácie (13,1%), ich tržby tak boli v priemere počas júla a augusta medziročne vyššie o 8,5%.
Naproti tomu, tržby predajcov áut a servisov v auguste v porovnaní s júlom klesli o -1,3% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zmiernila z 10,8% len na 2,8% (v samotnom predaji áut 13,8% na 4,0%). Registrácie nových osobných áut na Slovensku sa pritom v auguste medziročne zvýšili o úctyhodných 46%. Tržby predajcov tak len potvrdzujú hypotézu, že zvýšené registrácie áut v auguste (nielen na Slovensku) boli motivované skôr blížiacim sa reálnym spustením WLTP v Európe ako reálnymi predajmi. Predajcovia sa totiž registráciou „na sebe“ pravdepodobne snažili vyhnúť prípadným problémom s chýbajúcim certifikátom WLTP, ktorý je pri predaji nových áut od septembra v EÚ povinný. Predzásoba registrovaných áut z augusta by tak mala znížiť registrácie nových áut v nasledujúcich mesiacoch a len postupne by sa mala rozpúšťať v tržbách predajcov áut.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v posledných mesiacoch opäť vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám. Spotreba domácnosti by tak mala rásť aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak v súlade s ekonomickým cyklom ekonomiky (ktorý už s výnimkou automobilového sektora pravdepodobne dosiahol vrchol) už dynamika jej rastu pravdepodobne nebude dosahovať silné úrovne z predchádzajúceho roka a bude sa pozvoľna spomaľovať (čo v prekvapivo extrémnej podobe naznačoval už druhý kvartál).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.