Maloobchodné tržby v júli príjemne prekvapili

Maloobchodné tržby v úvode leta príjemne prekvapili, tretí kvartál načali relatívne silným rastom. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšili až o 1,6% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní si navyše užívali nižšiu porovnávaciu bázu z minulého roka a tak sa dynamika ich rastu zrýchlila z 1,1% až na 4,3%. Pomôcť mohol aj, v porovnaní s júlom minulého roka, jeden pracovný deň navyše. Po slabšom druhom štvrťroku sa tak zdá, že spotreba domácnosti v slovenských obchodoch sa vrátila k dynamickejšiemu rastu. Na potvrdenie však budeme musieť počkať na augustové čísla. Čísla v ekonomike (vrátane tržieb v maloobchode) totiž počas leta zvyčajne dokážu rozkývať dovolenky, ktoré sa nerovnomerne rozkladajú medzi dva dovolenkové mesiace júl a august.

 
V porovnaní so slabším druhým kvartálom sme mohli v júli pozorovať oživenie v oboch hlavných segmentoch maloobchodu – potravinovom aj nepotravinovom. V prípade potravinového segmentu však ani silnejší medzimesačný rast nestačil na úplne vymazanie strát z minulých mesiacoch a tento segment stále zaznamenával medziročne nižšie tržby, hoci dynamika ich poklesu sa predsa len zmiernila. Medziročne nižšie tržby vykazuje najmä dominantný maloobchod v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, kam patria najmä veľké obchodné reťazce (-4,8%). Naopak, výrazne menší, avšak čoraz populárnejší, maloobchod v špecializovaných predajniach potravín vykázal v júli relatívne dynamicky, dvojciferný, medziročný rast tržieb (14,0%).

Dynamicky medzimesačný rast tržieb v júli vykázal najmä nepotravinový segment, pričom dynamika jeho medziročného rastu sa opäť vrátila do dvojciferných úrovni. Silný rast vykazujú najmä predajne s bežným spotrebným tovarom – s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, športové oblečenie, hračky atď – 24,8%), či ostatné špecializované predajne (odevy, obuv, drogérie, lekárne atď. – 13,9%). Dvojciferný medziročný nárast tržieb si však stále držia aj internetové predajne (11,1%), k medziročnému rastu sa v júli vrátili i predajne s tovarom pre domácnosť (3,5%). Medziročne nižšie tržby vykázali opäť predajcovia informačnej techniky (-4,2%), avšak dynamika jeho poklesu sa výrazne zmiernila (v druhom štvrťroku vykazoval dvojciferné dynamiky medziročného poklesu). V júli sa k nim pridali aj predajcovia na trhoviskách (-1,7%), keď sa predaje čerstvej zeleniny a ovocia pravdepodobne pozvoľna mohli presúvať od trhovísk smerom k drobným špecializovaným predajniam, ktoré sa snažia o predaj kvalitných potravín z blízkych fariem.

Oživenie sme mohli v júli pozorovať aj na tržbách mimo tradičného maloobchodu. Medziročný rast tržieb predajcov áut a servisov sa medziročne zrýchlil z 4,0% na 10,8% (v samotnom predaji áut z 3,5% na 13,8%). Silný dvojciferný rast tržieb si udržali aj ubytovacie zariadenia (11,6%), relatívne stabilný rast okolo 3-4% reštaurácie (3,8%).  V úhrne sa tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, ubytovacích a reštauračných zariadeniach v júli zvýšili o 1,1% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,1% na 6,5% (prepočet UniCredit Bank).

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v posledných mesiacoch opäť vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám. Aj napriek tomu, i napriek vyšším júlovým tržbám, predsa len očakávame, že v nasledujúcich štvrťrokoch by sa mala dynamika rastu maloobchodných tržieb predsa len začať pozvoľna spomaľovať, v súlade s ekonomickým cyklom významnej časti ekonomiky (s výnimkou automobilového sektora) a v súlade s vývojom v ostatných krajinách eurozóny.

Zdroj: UniCredit Bank