Spotreba ďalej rastie, predvianočné zvýšenie tržieb však miernejšie ako pred rokom

Spotreba domácnosti ostala aj v závere roka silná. Predvianočné maloobchodné tržby však predsa len mierne sklamali, keď sa decembrové nafúknutie tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom predsa len zmiernilo a aj napriek silnému trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvere sa tak zastavil 3-ročný trend rastúcej „sily Vianoc“. Dôvodom by mohlo byť postupné „nasycovanie“ spotreby, či čiastočné predsunutie vianočných nákupov v tomto roku, keď silnejšie tržby sme mohli pozorovať vo viacerých „vianočných“ segmentoch už v novembri. Svoju úlohu však mohlo zohrať aj počasie (vianočné trhy), či vyššia cena potravín. Napriek tomu, tržby aj v decembri ďalej rástli – podľa údajov Štatistického úradu SR v porovnaní s novembrom vzrástli o 1,1% (sezónne očistené), avšak dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 6,0% na 5,6%. V priemere (za 12 mesiacov) v minulom roku sa maloobchodné tržby medziročne zvýšili o 6,0%.

 

Negatívnym prekvapením tohtoročného decembra boli najmä slabé tržby z predaja na trhoviskách, ktoré medziročne klesli až o -29,7%. Trend z predchádzajúcich rokov, kedy práve vianočné trhy pomáhala zachraňovať tržby na trhoviskách a dočasne sa v decembri zastavoval dlhodobý trend poklesu, sa tak tento rok nezopakoval. Zdá sa, že vianočné trhy minulý rok predajcov nepotešili. „Slabšie“ vianočné čísla však vykázal predaj potravín, kde sa dynamika medziročného rastu tržieb v decembri spomaľovala (z 2,9% na 2,0%), najmä v malých špecializovaných predajniach potravín (z 2,8% na 1,5%). Naopak, nepotravinový segment si počas minuloročných Vianoc opäť polepšil. Darilo sa najmä obchodníkom s tradičným vianočným tovarom ako sú knihy, hračky, či športové oblečenie – tržby v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu medziročne vzrástli o 14,3%, počas väčšiny roka pritom vykazovali skôr klesajúci trend. Silný dvojciferný medziročný rast tržieb si udržali aj predajcovia informačnej techniky (14,7%) a tovarov pre domácnosti (vrátane domácich spotrebičov – 11,8%). V oboch prípadoch sme však pozorovali silné tržby najmä v novembri (predsunuté Vianoce) a ich decembrový nárast tak už bol miernejší ako v minulosti (po zohľadnení sezóny tu tržby medzimesačne mierne klesali). Podobne tomu bolo aj v prípade internetových a zásielkových obchodov, ktoré ostali segmentom s najrýchlejším medziročným rastom tržieb – o 17,4%, v medzimesačnom porovnaní po očistení o tradičnú sezónu tu však tržby len stagnovali.

Spomalenie medziročného rastu tržieb zaznamenal v decembri aj predaj a údržba áut – z 15,8% na 8,7%. Najmä v dôsledku silného bázického efektu z decembra 2016, v decembri minulého roka medziročne opäť poklesli tržby slovenských ubytovacích zariadení (o -2,3%), svoju rolu však zohral aj slabší nábeh zimnej sezóny, keď tržby mierne klesali (po zohľadnení sezónny) aj v porovnaní s novembrom. Naopak, tržby v reštauráciách aj v decembri ďalej rástli a medziročne boli vyššie o 7,0%.

V úhrne tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v decembri vzrástli o 0,4% (sezónne očistené – prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 7,2% na 5,5%. V priemere v poslednom štvrťroku minulého roka sa však dynamika rastu tržieb (napriek slabšiemu ako očakávanému decembru) predsa len zrýchľovala z 1,3% na 1,8% medzikvartálne, resp. z 5,0% na 6,6% medziročne. Spotreba domácnosti by tak aj v závere roka mala ostať hlavným zdrojom rastu slovenskej ekonomiky.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v úvode tohto roka.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu, UniCedit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Foto: Pixabay.com