Maloobchod v máji príjemne prekvapil, za úrovňou spred roka však stále výrazne zaostáva

Flash news 11.07 2023

Maloobchodné tržby v máji príjemne prekvapili. Vymazali však len malú časť prepadu z predchádzajúcich mesiacov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli stále významne nižšie. V spotrebnom správaní domácnosti sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie (a klesajúcich reálnych príjmov domácnosti). Relatívne pozitívny máj však môže predznačovať, že spotreba domácnosti by už mohla nachádzať svoje dno.

 

Maloobchodné tržby sa v máji podľa Štatistického úradu zvýšili o necelé percento (podľa našich prepočtov o 0,7% – sezónne očistené) a zaznamenali tak prvý nárast v tomto roku (po 4 mesiacoch nepretržitého poklesu). V medziročnom porovnaní však naďalej vykazovali relatívne silný pokles, hoci jeho dynamika sa v porovnaní s aprílom zmiernila z -10,1% na -8,5%. Tržby domáceho maloobchodu sa tak vrátili približne na úroveň spred pandémie – o 0,2% vyššie ako v máji 2019. Na druhej strane, oficiálne čísla naďalej nafukuje metodická zmena, ku ktorej Štatistický úrad pristúpil v úvode tohto roka. Vtedy rozšíril počet reportujúcich jednotiek v predaji pohonných hmôt, čo podľa našich prepočtov mohlo celkové tržby maloobchodu v máji technicky zdvíhať o 2 i viac percent. Tržby z predaja pohonných hmôt si tak medziročne polepšili až o 36,9%. Okrem pohonných hmôt (kde mal rast skôr len technický charakter) medziročne vyššie tržby (v stálych cenách) zaznamenali už len predajcovia výpočtovej techniky (17,4%). Všetky ostatné časti maloobchodu medziročne klesali – od 1,4% v predaji tovaru pre kultúru a rekreáciu až po 18,7% na trhoviskách.

Za lepšími ako očakávanými májovými tržbami maloobchodu je potrebné hľadať najmä oživenie v internetovom predaji. Ten takmer úplne vymazal významné aprílové straty tržieb a v medziročnom porovnaní sa dynamika jeho poklesu zmiernila z -13,6% na 4,8%. Ostatné zložky nepotravinového predaja pokračovali v ľahkom (medzimesačnom) znižovaní tržieb, keď sa na dopyte spotrebiteľov najskôr čoraz intenzívnejšie prejavuje efekt klesajúcich reálnych príjmov domácnosti (pod vplyvom stále dvojcifernej inflácie).

V máji sa čiastočne zotavil aj potravinový segment. Jeho tržby sa v porovnaní s aprílom (podľa prepočtu UniCredit Bank) zvýšili o 0,4% (sezónne očistené), pričom rástli vo väčšom segmente obchodných reťazcov i v menšom segmente špecializovaných predajní potravín. Obe časti potravinového maloobchodu si však stále držali 9-10% medziročný pokles tržieb.

Relatívne úspešný mesiac majú za sebou hotely, ale predovšetkým reštaurácie. Tržby reštaurácií sa poľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s aprílom zvýšili takmer o pätinu, hotelov o viac ako 4%. Dynamika medziročného rastu tržieb v reštauráciách sa zrýchlila z 3% na 11,2%. Naopak, v prípade hotelov sa spomalila z 26,1% na 16,0%, a to aj v dôsledku zmierňujúceho sa priaznivého bázického efektu (postupný reštart sektora minulý rok po zimnej vlne pandémie). Bázicky efekt však stále pomáhal hotelom držať sa v medziročnom porovnaní v čiernych číslach – v porovnaní s májom 2019 (obdobím pred pandémiou) boli ich tržby až o 8,2% nižšie. V medzisezóne pritom tržby hotelov viac ako počas hlavnej turistickej sezóny závisia od obchodného dopytu, ktorý pandémia a následne vysoká inflácia najskôr okresala viac ako rekreačný dopyt. Naopak, tržby reštaurácií sa v máji prekvapivo silno zotavili i nad rámec obdobia spred pandémie (oproti máju 2019 boli vyššie o 6,9%) – posledné mesiace boli pritom pod permanentným tlakom rekordne vysokej inflácia, ktorá sa nadpriemerne prejavovala práve v segmente verejného stravovania. Májové citeľné oživenie nás preto prekvapilo. Predpokladáme, že toto oživenie nebude udržateľné a v nasledujúcich mesiacoch sa dočkáme opäť ich citeľnejšej korekcie.

Tržby z predaja a údržby áut išli i v máji proti prúdu – tentokrát na rozdiel od ostatných zložiek spotreby nerástli, ale naopak jemne skorigovali rast z predchádzajúcich mesiacov. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zmiernila z 18,3% na 11,5%. V porovnaní s májom 2019 však napriek tomu ostávali vyššie až o 14,4%. Tržby z predaja áut posledné mesiace najskôr nafukuje realizácia odloženej spotreby, ktorú umožnilo čiastočné uvoľnenie úzkych hrdiel v európskom automobilovom priemysle.

Výhľad

Spotreba domácnosti bude naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch, hoci svoje dno už najskôr našla alebo sa k nemu už minimálne priblížila. Na rozdiel od záveru minulého roka ju už nedokážu podporovať úspory – najmä domácnosti nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny už totiž pravdepodobne vyčerpali podstatnú časť svojich finančných vankúšov. Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by síce mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky