Októbrové tržby v maloobchode sklamali

Po silnom septembri tržby v slovenskom maloobchode v októbri sklamali. Podobne ako v septembri, ani v októbri údaje z ekasy nedokázali trend vývoja správne predvídať – kým v septembri tržby podhodnocovali, v októbri ich výrazne nadhodnocovali. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa maloobchodné tržby v októbri znížili o 2,7% a dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 5,3% na 2,2%, a to i napriek nižšej porovnávacej báze z októbra minulého roka, kedy už v októbri tržby obchodníkov začala nahlodávať druhá vlna pandémie.

 

Zdá sa pritom, že podobný, ak nie väčší, efekt na spotrebu domácnosti a tržby obchodníkov má aj aktuálna delta vlna pandémie. Záverečný štvrťrok tak začal výrazným znížením spotreby domácnosti, v kľúčovom predvianočnom období v úvode decembra tržby slovenských obchodníkov navyše ešte okresáva lock-down s uzavretou významnou časťou kamenných prevádzok v nepotravinovom segmente. Spotreba  domácnosti by tak na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov už k rastu HDP v závere roka nemala prispievať.

Slabšie čísla v októbri priniesli obe časti maloobchodu – potravinový i nepotravinový segment. Medzimesačný pokles tržieb bol o niečo viditeľnejší v nepotravinovom segmente – v porovnaní so septembrom klesali najmä tržby rôznych špecializovaných predajní  kam sa radia odevy, obuv, ale aj drogérie, lekárne, či kvetinárstva. Po silnom raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch sme však videli i korekciu tržieb internetových obchodov. Tie si však v medziročnom porovnaní stále držali pomerne silný rast o 8,2% a len potvrdzovali, že pandémia urýchlila presun tržieb do online sveta. Silný dvojciferný medziročný rast si stále držia obchody s tovarom pre kultúru a rekreáciu (21,7% – patria sem hračky, knihy, športové potreby, t.j. obľúbený vianočný tovar), najmä však v dôsledku silného bázického efektu. Tržby sa tu však na rozdiel od ostatných časti maloobchodu neznížili ani v porovnaní so septembrom (ostali nezmenené), pravdepodobne i v dôsledku skoršieho štartu vianočnej sezóny.

V potravinovom segmente sa tržby v októbri znížili (medziročne i medzimesačne) v oboch jeho častiach – vo väčšom segmente obchodných reťazcov (-1,0% medziročne), i menšom segmente špecializovaných predajní potravín (o 0,2%). Kým však tržby v obchodných reťazcoch sú naďalej nad úrovňami spred pandémie (v porovnaní s októbrom 2019 o 3,1%), tržby malých špecializovaných predajní potravín za predpandemickými úrovňami výrazne zaostávajú (v porovnaní s októbrom 2019 o 13,8%) a v októbri sa tu trend zatvárania pandemickej medzery opäť zastavil.

Klesajúce tržby (v porovnaní so septembrom) v októbri ukázali aj ďalšie časti spotreby mimo maloobchodu. Tržby hotelov a reštaurácií po čiastočnom letnom oživení opäť klesli. Jesenný pokles tržieb je tu samozrejme bežným javom, avšak tohtoročný bol výrazne vyšší ako zvyčajne. Po zohľadnení sezónnych vplyvov klesli tržby stravovacích zariadení v porovnaní so septembrom až o 20,2%, tržby ubytovacích zariadení o 12,8%. V medziročnom porovnaní však ľahko klesali len tržby reštaurácií (o 0,9%). Naopak, dynamika medziročného rastu tržieb hotelov sa zrýchlila až na 71,5%. Dôvodom tohto paradoxu je silný bázický efekt z minulého roka, kedy štartujúca druhá vlna pandémie už v októbri zatvárala nemalú časť prevádzok v turizme. Viac preto o skutočnej úrovni tržieb hovorí porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019 (t.j. posledného roka pred pandémiou). V takomto porovnaní sa pokles tržieb ubytovacích zariadení v októbri prehĺbil zo septembrových 13,0% až na 35,7%, stravovacích zariadení zo septembrového rastu o 6,4% na októbrový pokles o 17,7%.

V októbri sa nedarilo ani predajcom áut. Tržby z predaja a údržby áut sa v porovnaní so septembrom znížili o 3,7% a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli nižšie o 1,4% (v samotnom predaji áut až o 5,0%). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v októbri najskôr platilo, že problémy neboli ani tak na strane dopytu (hoci štartujúca delta vlna mohla čiastočne okresať aj dopyt po nových autách), ale najmä na strane ponuky, keď výrobu áut v Európe brzdia úzke hrdla v subdodávateľských reťazcoch (nedostatok niektorých komponentov, najmä čipov).

Výhľad

Predvianočné obdobie v slovenskom maloobchode výrazne ovplyvňuje delta vlna pandémie, ktorá už na konci novembra zatvorila aj nemalú časť kamenných prevádzok. Dá sa preto predpokladať, že väčšia časť vianočných tržieb sa preto tento rok presunie do internetových obchodov, či do zahraničia (v podobe zintenzívnenia prihraničného nákupného turizmu, najmä do Poľska a Maďarska). Časť spotreby realizovanej v internetových obchodoch pritom uniká štatistikám domácich maloobchodných tržieb, keďže je realizovaná v zahraničných internetových obchodoch (najmä českých). Podobne ako pri prihraničnom turizme je tak domáca spotreba technicky prenášaná do zahraničia (a tržieb v iných krajinách). Zadržaná spotreba z obdobia pred Vianocami by sa mohla prejaviť na čiastočnom zvýšení tržieb v úvode roka, kedy medziročný rast tržieb bude navyše zdvíhať aj extrémne nízka porovnávacia báza (pandemická uzávera ekonomiky v úvode tohto roka). Dôležitým faktorom však bude trvanie a intenzita súčasnej delta vlny (či charakter hroziacej omikron vlny pandémie) a forma uplatňovaných protiopatrení.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky