Tržby maloobchodu v úvode dovolenkového leta sklamali

Maloobchod začiatkom dovolenkového leta sklamal. Rast tržieb z minulých mesiacov sa v júli zastavil – podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenského maloobchodu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 1,2% (sezónne očistené). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli síce stále vyššie, dynamika ich medziročného rastu sa však spomalila z 6,6% na 1,5%. Tržby sa tak opäť jemne vzdiali od maxím, ktoré dosahovali tesne pred vypuknutím pandémie na prelome rokov 2019-20.

 

 

Dôvody mierne prekvapivého júlového poklesu tržieb sa môžu rôzniť a pohybovať od vyprchávania efektu odloženej spotreby, ktorá pomáhala navyšovať tržby v predchádzajúcich mesiacoch, až po znovuzrodenie cezhraničných dovoleniek, ktoré presunuli časť tržieb (počas zahraničných dovoleniek) do zahraničia. Kým prvá hypotéza sa prejavuje najskôr najmä na tržbách nepotravinovom segmente, druhá mohla čiastočne okresať i tržby domácich predajcov potravín. Oba segmenty pritom v júli zaznamenali (medzimesačný) pokles tržieb. O niečo významnejší pokles tržieb pritom zaznamenal nepotravinový segment (2,5% medzimesačne), kde sa s výnimkou obchodov s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové oblečenie, hračky, knihy) tržby (medzimesačne) znížili vo všetkých jeho častiach. V medziročnom porovnaní potom klesali od 0,2% v internetových predajniach až po 11,2% v predajniach s výpočtovou technikou. Napriek prevládajúcemu negatívneho trendu, ktorý zasiahol všetky časti nepotravinového maloobchodu, aj v júli tak bol stále pozorovateľný aj dlhodobý trend presunu časti tržieb z kamenných do internetových predajní.

Zvyčajne stabilnejší potravinový segment zaznamenal v júli predsa len o niečo miernejší (medzimesačný) pokles tržieb (len o 0,3%). Pomohli tomu aj (medzimesačne) ďalej rastúce tržby v menších špecializovaných prevádzkach potravín, ktoré počas pandémie skôr strádali. Júlový (medzimesačný) pokles tržieb v potravinovom segmente tak išiel výlučne na vrub jeho väčšej zložky – obchodných reťazcov. Napriek prvým známkam obnovy prepandemického trendu rastúcej popularity menších prevádzok potravín, menší z potravinových segmentov sa stále ešte ani zďaleka nevystrábil z pandemického šoku. Potvrdzuje to aj pohľad na medziročné porovnanie, kde rastu tržieb v potravinovom segmente stále dominuje väčší segment obchodných reťazcov (1,0%), zatiaľ čo tržby v menších špecializovaných predajniach potravín boli medziročne nižšie o 1,3% a za úrovňami z rovnakého obdobia spred pandémie (júla 2019) dokonca zaostávali až o 8,3% (v obchodných reťazcoch boli vyššie o 5,6%).

Podobne ako v maloobchode, tržby v júli klesali aj v predaji a údržbe áut, v porovnaní s júnom o 5,8% (sezónne očistené). Na rozdiel od maloobchodu však boli tržby v predaji a údržbe áut nižšie už aj v medziročnom porovnaní, a to o 4,8% (v júni ešte pritom medziročne rástli o 18,2%). Za poklesom tržieb v predaji áut pritom pravdepodobne nie sú ani tak problémy na strane dopytu, ale skôr na strane ponuky, keď nedostatky komponentov (čipy, plasty) komplikujú výrobu (a predaje) áut v Európe.

Na rozdiel od maloobchodu a predaja áut, rast tržieb v hoteloch a reštauráciách pokračoval aj v úvode leta, avšak najmä ako dôsledok nízkej východzej základne z jari, kedy bola časť prevádzok stále uzatvorená. Tržby hotelov tak síce medzimesačne vzrástli až o 36,8% (sezónne očistené), reštaurácií o 3,2% (sezónne očistené), ani zďaleka však nemôžeme hovoriť o silnejšom turistickom lete na Slovensku tento rok. Medziročne boli tržby hotelov len o 2,0% vyššie a za júlom roka 2019 stále zaostávali o 27,6%. Tržby reštaurácií boli dokonca medziročne nižšie o 3,0%, avšak v porovnaní s letom 2019 (júlom) boli nepatrne vyššie (o 1,7%). Aj júlové tržby tak naznačujú, že z väčšej popularity domáceho turizmu počas pandémie ťažia skôr reštaurácie ako hotely (kratšie pobyty, jednodňové výlety).

Výhľad

Napriek slabším číslam tržieb maloobchodu v úvode leta očakávame, že ich pozvoľné zotavovanie by sa mohlo v nasledujúcich mesiacoch obnoviť. Postupne (po dovolenkovej sezóne) by sa mohla realizovať ďalšia časť odloženej spotreby z obdobia pandmickej uzávery. Na druhej strane, medziročný rast už nebude ani zďaleka až tak výrazne podporovať bázicky efekt ako tomu bolo počas jari (apríli a máji). Významným rizikom je aj jesenná vlna pandémie, ktorá môže pribrzdiť nákupný apetít, najmä v menej zaočkovaných regiónoch, kde sa dajú očakávať aj prísnejšie protipandemické opatrenia a ťažší priebeh ďalšej vlny pandémie.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky