Úvod roka priniesol do slovenského maloobchodu kruté vytriezvenie

Úvod roka priniesol do slovenského maloobchodu kruté vytriezvenie. Na druhej strane, rozsah poklesu tržieb síce prekvapil, ale úplne ani nezaskočil. Po prevažne pozitívnych prekvapeniach, ktoré maloobchod prinášal v závere roka, kedy vytváral ilúziu odolnosti domáceho maloobchodu (a predvianočných tržieb) voči druhej vlne pandémie, priniesol január nepríjemné zreálnenie tržieb slovenských obchodníkov. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenského maloobchodu v januári prepadli až o 9,5% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného poklesu sa prehĺbila zo zanedbateľných decembrových 0,6% až na rekordných 16,8%.

 

 

Januárový medziročný pokles tržieb tak presiahol aj maximálny pokles zaznamenaný počas prvej vlny pandémie – v apríli tržby medziročne poklesli o 14,3%. Januárový prepad tržieb však netreba preceňovať, hoci ani podceňovať. Úvod roka charakteristický povianočným obdobím tradične prináša pokles tržieb obchodníkov – január a február zvyčajne patria z hľadiska tržieb k najslabším mesiacom roka. Nízka úroveň tržieb tak môže technicky zvýrazňovať percentuálnu zmenu. Navyše, efekt novoročného poklesu tržieb v posledných rokoch čoraz viac zmierňovali povianočné výpredaje. Zdá sa však, že tento rok neistota spojená s pandémiou a nakoniec i povinné uzavretie nepotravinových prevádzok akékoľvek povianočné výpredaje vymazali (v súlade s našimi predpokladmi). Keďže takto boli nastavené aj očakávania väčšiny spotrebiteľov, v praxi to znamenalo zvýraznenie predvianočných tržieb (resp. navonok zmiernenie efektu pandémie na predvianočné tržby) a naopak zvýraznenie novoročného prepadu tržieb.

Pohľad do štruktúry januárového poklesu tržieb potvrdzuje, že pokles tržieb prechádzal naprieč segmentami maloobchodu, pričom mieru poklesu určovala najmä miera závislosti na predaji nepotravinového tovaru v kamenných prevádzkach. Najmiernejší pokles tržieb zaznamenali domáce internetové obchody – ako jediný segment sa zmestili do jednociferného medziročného poklesu (o 7,5%). V nepotravinovej časti maloobchodu zaznamenal medziročný pokles tržieb pod 20% už len predaj pohonných hmôt (-18,3%) a predajne s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach (-16,6%), kde medziročný pokles tržieb pravdepodobne výrazne zmierňovali rastúce tržby lekární, prípadne drogérií (údaje o tržbách  v tejto časti tohto segmentu štatistický úrad nezverejňuje). Tržby predajcov oblečenia a obuvi, ktoré rovnako spadajú do tejto pomerne širokej kategórie (predajne s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach), však medziročne poklesli až o 61%, resp. 75%. Takmer polovičný medziročný prepad tržieb (44%) vykázali aj predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie).

V úvode roka jemne sklamali tržby v inak stabilnejšej potravinovej časti maloobchodu, ktoré si rovnako pripísali až dvojciferné medziročné poklesy. Tržby pritom klesali (o 12,4%) už aj v hypermarketoch a obchodných reťazcov (nešpecializované predajne s prevahou potravín) – predpokladáme, že aj v dôsledku znemožnenia predaja nepotravinového tovaru v týchto prevádzkach na prelome rokov. Výrazný pokles tržieb, až o 20,3%, zaznamenal aj menší z dvoch potravinových segmentov – špecializované predajne potravín. Predpokladáme, že výrazný januárový pokles tržieb v potravinovej časti maloobchodu by mohol byť len dočasný, ovplyvnený dočasným znemožnením predaja nepotravinového tovaru, i povianočným obdobím (teoreticky zvýraznený redukciou tržieb v dôsledku pravoslávnych sviatkov, ktorých slávenie protipandemické obmedzenia zasiahli citeľnejšie) a už v nasledujúcich mesiacoch by sa tržby v potravinovom segmente mohli začať postupne zotavovať. Tržby potravín by mali pritom naďalej podporovať aj uzavreté reštaurácie, ktoré presúvajú časť tržieb práve do potravinového segmentu. Napriek tomu, minimálne vo februári a marci v dôsledku nepriaznivého bázického efektu (minuloročný prestupný rok navyšujúci tržby vo februári a efekt predzásobenia nafukujúci tržby v závere februára a najmä v marci) budeme pravdepodobne v medziročnom porovnaní stále pozorovať silné prepady atakujúce dvojciferné úrovne.

Novoročné sprísnenie opatrení malo priam až katastrofické dopady na tržby hotelov a reštaurácií. Tie ďalej klesali aj v porovnaní s už aj tak slabým záverom minulého roka. Dá sa povedať, že tržby ubytovacích zariadení sa úplne vytratili, keď boli medziročne nižšie až o 88%, tržby stravovacích zariadení medziročne klesli o viac ako polovicu (o 55%). Obe časti tak v januári zaznamenali výraznejší medziročný pokles tržieb už aj ako počas prvej jarnej vlny pandémie (v apríli klesli o 85% – hotely, resp. 42% – reštaurácie).

V úvode roka sa zvýraznil aj pokles tržieb v predaji a údržbe áut – v medziročnom porovnaní z -11,2% na -19,9%. Výraznejší pokles stále vykazujú tržby zo samotného predaja áut (v januári až o 22,9%), avšak medziročne nižšie tržby (na rozdiel od záveru minulého roka) už v januári vykázali aj servisy (18,4%) a predajcovia náhradných dielov (-1%).

Výhľad

Očakávame, že prísne opatrenia, ktoré povinne uzatvárajú významnú časť nepotravinového segmentu, budú okresávať tržby slovenského maloobchodu aj v nasledujúcich mesiacov. Postupný nárast mobility však naznačuje, že pokles by sa mohol predsa len začať pozvoľna zmierňovať. Na druhej strane, spotrebiteľská dôvera sa ani vo februári nezačala zlepšovať a čoraz viac sa zosúvala k minimu z jarnej vlny pandémie. Stabilnejší potravinový segment by mohol zaznamenať postupné zotavenie tržieb, aj v dôsledku nepriaznivého bázického efektu však aj on bude aj v najbližších mesiacoch vykazovať stále silné medziročné prepady.

Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by mala brzdiť spotrebu počas celej jari, keďže skoré uvoľnenie opatrení obmedzujúcich maloobchod neočakávame. Odložená spotreba by však mohla i výraznejšie podporiť tržby maloobchodu počas leta, rastúce vklady obyvateľstva v bankách naznačujú, že potrebné zdroje by na to, minimálne časť domácnosti, mohla mať stále k dispozícií.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky