Tržby medziročne rastú, služby však zaostávajú

V októbri sme zaznamenali medziročný rast maloobchodných tržieb už štvrtý mesiac po sebe. Oproti októbru 2019 vzrástli tržby v maloobchode o 2,8 % (medzimesačne klesli o 1,4 %), avšak do kladných čísel ich potiahli iba štyri z deviatich sledovaných činností.

 

 

Pozitívne prispelo najmä medziročné zvýšenie tržieb v hypermarketoch a supermarketoch až o 4,1 % či v predajniach s tovarom do domácnosti (3,3 %), ktorých nárast bol v októbri v tomto roku najnižší (s výnimkou výrazného poklesu počas marca a apríla). Prilepšili si tiež predajne s ostatným špecializovaným tovarom, kam zaraďujeme napríklad aj drogérie či lekárne, kde sme zaznamenali medziročný nárast na úrovni jemne nad 11 %. V tejto kategórii však nachádzame napríklad aj predajne s obuvou a koženými výrobkami či predajne oblečenia, ktoré zďaleka nedosahujú tak pozitívne výsledky. Oba druhy prevádzok zaznamenali v októbri medziročné zhoršenie tržieb o viac než 20 %. Významné poklesy tiež zaznamenávame pri predajni pohonných hmôt, čo je však spojené aj s nižšími cenami na čerpacích staniciach.

Tržby v službách sú súčasnou krízou zasiahnuté oveľa výraznejšie. V ubytovaní sme zaznamenali až dvojtretinový pokles tržieb oproti rovnakému obdobiu minulého roka po relatívne silnejších letných mesiacoch s medziročnými poklesmi na úrovni do 30 %. V reštauráciách a pohostinstvách sme v októbri videli 17 % pokles oproti októbru 2019, čo prišlo po troch letných mesiacoch s medziročným nárastom tržieb. Pozitívny vývoj v tejto kategórii zaznamenala oprava a údržba motorových vozidiel, kde už po šiesty mesiac vidíme tržby nad úrovňou predchádzajúceho roka.

Tieto výsledky pripisujeme predovšetkým silnejúcej druhej vlne a zavádzaným reštrikciám, predovšetkým v druhej polovici októbra. Vzhľadom na charakter opatrení a vývoj ostatných ukazovateľov predpokladáme, že dopady ďalšej vlny pandémie dopadnú predovšetkým na sektor služieb. Reštrikcie pretrvávali aj v mesiaci november, a preto veľký priestor na zlepšenie situácie v službách v najbližších mesiacoch nie je. Nádejou je skoré schválenie vakcíny spojené s dobrou logistikou vakcinácie, čo by mohlo odvetviam služieb výrazne odľahčiť. Do toho obdobia budú služby – ako odvetvia so silným osobným kontaktom – obmedzené a určité dopady budú viditeľné. Náš odhad HDP pre tento rok je na úrovni -6,2 %, pretože lepšie ako očakávané oživenie v 3Q20 pravdepodobne zmierni celoročný pokles.

 

Autor: Matej Horňák, Analytik, Slovenská sporiteľňa, a. s.