Bežná spotreba domácnosti rástla aj v auguste

Slovenský maloobchod v auguste príjemne prekvapil a potvrdil tak len veľmi silné zotavenie po uvoľnení protipandemických opatrení. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenských obchodníkov v maloobchode v auguste zvýšili o ďalších 1,7%. Dynamika medziročného rastu maloobchodných tržieb sa tak zrýchlila z 1,5% až na 4,0%. Maloobchodné tržby zaznamenali najrýchlejší medziročný rast od januára 2019. Pandémia COVID-19 síce na jar výrazne okresala výkon slovenskej ekonomiky, avšak jej negatívne dopady na trh práce boli predsa len z veľkej časti limitované vládnymi protiopatreniami na podporu zamestnanosti (napriek počiatočným problémom pri rozbehu pomoci).

 

 

To pomohlo čiastočne stabilizovať aj príjmy slovenských domácnosti a ich spotrebiteľskú náladu. Po odznení prvej vlny pandémie a uvoľnení protipandemických opatrení sa tak pomerne rýchlo zotavila aj spotreba, ktorú navyše podporovala odložená (nerealizovaná) spotreba z jarného obdobia pandémie a povinne uzatvorených nepotravinových obchodov. Na druhej strane, podobne ako v júli aj v auguste čísla maloobchodu mohol nafukovať i efekt domácich dovoleniek. Menší odlev obyvateľstva do zahraničia počas dovolenkovej sezóny pravdepodobne pomáhal najmä potravinovým predajniam, keď im spotrebitelia (a tržby) tento rok až v takej miere neodchádzali do dovolenkového zahraničia.

Aj v auguste k rastu tržieb v maloobchode prispeli oba hlavné segmenty – predaj potravín i predaj nepotravinového tovaru. V potravinovom segmente pritom naďalej platilo, že dlhodobejší trend spred pandémie, kedy sa tržby pomaly presúvali k menšiemu segmentu špecializovaných predajní potravín sa počas pandémie (pravdepodobne dočasne) zastavil a tržby aj v auguste rástli najmä nešpecializovaným predajniam potravín, t.j. obchodným reťazcom (medziročne až o 7,5%). Tržby síce medzimesačne rástli aj v špecializovaných predajniach potravín, avšak medziročne ostávali stále nižšie o 3,0% (v júli o 7%). V nepotravinovom segmente sa v auguste darilo najmä internetovým predajcom (medziročný rast o 9,5%). Naopak, medziročný rast tržieb vo väčšine kamenných predajní sa zmiernil z dvojciferných júlových na augustové úrovne okolo 2-3%. Do plusu (3%) sa však v medziročnom porovnaní už dostal aj posledný podsegment nepotravinového predaja – ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach (odevy, obuv, drogérie, lekárne, kvetinárstva a podobne), najmä vďaka silnému 11% medziročnému nárastu tržieb v predaji odevov.

Väčšie zastúpenie tuzemských dovoleniek nepomohlo len predajniam potravín, ale aj domácim stravovacím zariadeniam. Ich tržby sa zvýšili o ďalších 2,8% a medziročne už boli vyššie o 6,8%. Naďalej však pravdepodobne platilo, že nárast tržieb v reštauráciách nemusel byť plošný a pravdepodobne sa týkal predovšetkým stravovacích zariadení v obľúbených turistických regiónoch. S miernym zvýšením mobility obyvateľstva pravdepodobne mierne rástli aj tržby v mestách, kde sa významná časť reštaurácií spolieha na tržby z obedových menu, úrovne spred krízy tu však tržby pravdepodobne ešte ani zďaleka nedosiahli. Nárast domáceho turizmu sa prejavil aj na tržbách ubytovacích zariadení. Tie v porovnaní s júlom vzrástli dokonca až o 14,7%. Napriek tomu ostávali stále medziročne nižšie o 17% (v júli o 29%), keď domáca klientela zvyčajne preferuje kratšie pobyty, či využíva možnosť ubytovania u rodiny, či známych.

Kým bežná spotreba sa aj v auguste ďalej zobúdzala, už menej sa darilo dlhodobej spotrebe, resp. predaju áut. Zotavovanie predajov áut (i tržieb) sa v auguste zastavilo. Tržby z predaja a údržby áut sa v porovnaní s júlom znížili o 4,4% a dynamika medziročného poklesu sa tak opäť prehĺbila z -2,7% na -9,7% (v samotnom predaji áut z -2,8% až na -13,8%).

Výhľad

Nastupujúca druhá vlna pandémie síce pravdepodobne už nepovedie k tak prísnym protipandemickým opatreniam ako na jar, čiastočne však môže opätovne nahlodať spotrebiteľskú dôveru domácnosti, resp. minimálne spomaliť jej zotavovanie a už v septembri opätovne zastaviť zotavovanie sa tržieb slovenského maloobchodu. Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred marca tak do konca tohto roka neočakávame a návrat na predkrízové úrovne odhadujeme najskôr až v druhej polovici budúceho roka, a to aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za ciel zmierniť nárast nezamestnanosti (prioritne dočasnej vyvolanej pandémiou, avšak dočasne pravdepodobne chránia aj časť pracovných miest, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analyst, Macroeconomic Analysis

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.