Tržby slovenského maloobchodu ďalej klesajú

Ani október slovenských obchodníkov pravdepodobne nepotešil. Ich tržby sa podľa údajov Štatistického úradu síce v porovnaní so septembrom zvýšili o 0,4% (sezónne očistené), dynamika ich medziročného poklesu sa však opäť prehĺbila z 2,7% až na 3,3%. Naďalej sa tak potvrdzuje, že pretrvávajúci rast miezd sa prejavuje skôr na raste úspor domácnosti ako na ich spotrebe. Aj pod vplyvom zhoršujúcich sa vyhliadok ekonomiky domácnosti pravdepodobne začali obozretnejšie pristupovať k svojim spotrebným výdavkom.

 

Kým v úvode roka klesali tržby najmä obchodníkom v potravinovom segmente, posledné mesiace sa pokles čoraz intenzívnejšie začal presúvať i do nepotravinového segmentu. Ten je vo všeobecnosti citlivejším na zmenu kúpyschopnej sily domácnosti a ich spotrebiteľské nálady. Zatiaľ čo pokles tržieb vo väčšinou stabilnejšom potravinovom segmente sa posledné mesiace skôr zmierňoval, v nepotravinovom segmente naopak prehlboval. Klesajúce tržby v nepotravinovej časti maloobchodu majú pritom plošný charakter, keď v októbri medziročne klesali vo všetkých jeho zložkách s výnimkou trhovísk.

Aj v októbri boli nižšie tržby v maloobchode čiastočne kompenzované ostatnými zložkami spotreby. Dynamický rast tržieb tento rok vykazujú najmä subjekty pôsobiace v turizme, a to aj vďaka stimulu, ktorý zo sebou priniesli rekreačné poukážky. Tržby hotelov a reštaurácií sa v októbri medziročne zvýšili opäť o viac ako pätinu – v prípade ubytovacích zariadení o 22%, v prípade stravovacích zariadení o 26%. Relatívne dynamicky rast tržieb si udržujú stále aj predajcovia áut a servisy. V porovnaní so septembrom sa medziročný rast ich tržieb síce mierne spomalil (z 12,5%), ich tržby však stále medziročne narástli o 8,7%.

Výhľad

Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Aj najbližšie mesiace budeme preto pravdepodobne pozorovať skôr pretrvávajúci pokles tržieb. Ten (trend poklesu) by mohol byť navyše zvýraznený oslabením efektu predvianočnej nákupnej sezóny.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky