Inflácia v októbri spomalila, zlacnelo najmä ovocie

Spotrebiteľská inflácia v októbri prekvapila pomalším rastom. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa ceny v priemere zvýšili o 0,1%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 2,7% na 2,5%. Októbrové prekvapenie sa koncentrovalo takmer výlučne len do jednej položky spotrebného koša – potravín, resp. presnejšie ovocia. V súlade s očakávaniami sa ďalej zvyšovali ceny pohonných hmôt. Dopytová inflácia si uchovala nezmenenú dynamiku medziročného rastu.

 

Ceny potravín a nealkoholických nápojov sa v októbri prekvapivo znížili o -0,3%. V medziročnom porovnaní zabral aj silný bázicky efekt (maslo) a dynamika medziročného rastu cien potravín sa tak výraznejšie spomalila z 3,7% na 2,3%. Prekvapivo relatívne silný pokles cien potravín v porovnaní so septembrom išiel najmä na vrub nižších cien ovocia. Ovocie v priebehu októbra zlacnelo až o 15,8%, a hoci pokles jeho cien v októbri nie je ničím nezvyčajným, jeho tohtoročný rozsah prekvapil. Z celkovej medzimesačnej inflácie ubralo až dve desatiny. V cenách ovociach sa tak pravdepodobne predsa len prejavila dobrá tohtoročná domáca úroda. V októbri však mierne poklesli aj ceny olejov a tukov (kam patrí aj maslo), či mäsa. Naopak, pokles ostatných položiek čiastočne kompenzovali ceny zeleniny, ktoré zdraželi až o 11,5%, mierne nad rámec tradičnej sezóny.

Cena ropy na svetových trhoch v októbri opäť rástla, v eurovom vyjadrení ju zdražovalo aj slabnúce euro. Zákonite sa to prejavilo aj na cenovkách na slovenských pumpách. Ceny palív sa zvýšili o 0,5%, najmä v dôsledku vyšších cien nafty. Dynamika medziročného rastu cien palív sa tak zrýchlila na 13% a medziročnú infláciu navyšovali o štyri desatiny. Na druhej strane, ceny v doprave aj napriek rastúcim cenám pohonných hmôt v októbri v úhrne v porovnaní so septembrom v priemere zlacneli – dôvodom boli lacnejšie ojazdené autá, i nižšie ceny leteniek.

Napriek poklesu cien v doprave (mimo pohonných hmôt) a miernejšiemu sezónnemu nárastu cien obuvi a odievania (takmer o polovicu miernejší ako v priemere v posledných piatich rokoch), dopytová inflácia nespomalila. Ceny trhových služieb (bez imputovaného nájmu) a obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) – prepočet UniCredit Bank – sa v októbri zvýšili o 0,2%, pričom dynamika ich medziročného rastu ostala nezmenená na úrovni 2,4%. Potvrdzuje sa tak, že dopytové tlaky v ekonomike sa posledné mesiace skôr zvýrazňujú. Ešte v závere minulého roka sa pohybovala dopytová inflácia výraznejšie pod úrovňou 2%. Dynamický rast cien vykazujú najmä ceny služieb, v ktorých sa premietajú najmä zvýšené mzdové tlaky.
Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímanej inflácií meranej prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v októbri nezmenil. Dynamika jeho medziročného rastu sa spomalila z 3,5% na 3,2%, keď ju nadol ťahal najmä pomalší rast cien potravín. Rovnakým smerom sa posunulo aj vnímanie inflácie podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu – v októbri sa zmiernilo z 3,6% na 3,3% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Klesli aj inflačné očakávania spotrebiteľov na najbližších 12 mesiacov – z 5,6% na 5,2%. Napriek tomu však ostávajú blízko niekoľkoročných maxím a mali by i naďalej urýchľovať prenos zvýrazňujúcich sa dopytových tlakov do inflácie.

Výhľad

Očakávame, že v novembri sa inflácia udrží blízko októbrových úrovní. Nadol by ju stále mohol tlačiť priaznivý bázický efekt pri cenách potravín, keď bude postupne vyprchávať efekt minuloročného prudkého zdraženia cien masla a vajec. Naopak, tento efekt by mohol byť čiastočne tlmený ostatnými položkami potravín, do ktorých by sa mohli postupne premietať vyššie ceny obilnín (po suchu a nižšej úrode v západnej Európe) i vyššie ceny energií. Dynamika rastu cien pohonných látok by sa v závere roka však mala predsa len spomaľovať. Cena ropy na svetových trhoch posledné dni klesá, pričom tento pokles by slabšie euro malo tlmiť len čiastočne. Napriek tomu, v medziročnom porovnaní ostanú ceny pohonných látok stále o približne desatinu vyššie.

Už v decembri by sa inflácia predsa len mala vybrať smerom nahor. Navýšia ju rastúce ceny plynu pre domácnosti, ktoré sa budú výnimočne meniť už v závere roka a nie až v januári. Začiatkom roka sa k ním pridá aj drahšia elektrina. Navyše, relatívne silný ekonomický rast a najmä dynamický rast miezd budú naďalej zvýrazňovať dopytové tlaky v ekonomike a zároveň uľahčovať prenos vyšších cien energií do cien ostaných položiek spotrebného koša (sekundárne efekty). Inflácia by sa tak budúci rok mala pohybovať na úrovniach okolo 3%. Veľkou neznámou stále ostáva špeciálny odvod obchodných reťazcov, o ktorom budú poslanci rozhodovať na prelome novembra a decembra. V prípade, ak bude schválený, mohol by budúcoročnú infláciu navýšiť o ďalšie štyri desatiny. Rýchlejší rast cien potravín by pritom zasiahol najmä nízkopríjmové domácnosti, či domácnosti dôchodcov, ktoré vykazujú vyšší podiel potravín v ich spotrebnom koši.
S pozdravom

Autor:  Ľubomír Koršňák, Analytik
Makroekonomické analýzy trhu
___________________________________
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky