Riešenie klimatických zmien je našou spoločnou zodpovednosťou

Klimatické zmeny sú globálnym problémom. Týkajú sa každého z nás a ovplyvňujú takmer každú oblasť nášho života vrátane potravín. O tom, ako globálne otepľovanie vplýva na výrobu potravín, aké dopady na životné prostredie má potravinový či plastový odpad, v utorok 1. októbra 2019 diskutovali zástupcovia štátneho, súkromného aj neziskového sektora na konferencii Potraviny a udržateľnosť. Okrúhly diskusný stôl zorganizovala spoločnosť Tesco už druhýkrát s cieľom vytvárať platformu na posilňovanie medzisektorovej spolupráce na ceste k udržateľnosti.

Ericsson predstavil Správu o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti – riešenia, ktoré pomáhajú plniť ciele udržateľného rozvoja

Spoločnosť Ericsson nedávno zverejnila svoju 24. výročnú Správu o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti, v ktorej uvádza podrobnosti o pokroku smerom k prepojeniu podnikania a udržateľnosti. Správa, ktorá ako rámec vplyvu podnikania Ericssonu na spoločnosť používa Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), sumarizuje výsledky spoločnosti v troch oblastiach: zodpovedné podnikanie; energetika, životné prostredie a klimatické zmeny a internet pre všetkých.

Ford: Nulová produkcia odpadu z výroby určeného na skládky

Spoločnosti Ford of Europe sa podarilo dosiahnuť nulovú produkciu odpadu z výroby určeného na skládky vo všetkých jej výrobných závodoch v Európe.