Potravinári: spracovanie potravín si zaslúži rovnakú pozornosť a podporu ako prvovýroba

V roku 2024 očakávajú potravinári pretrvávajúce diskusie k inflácií potravín. Opatrenia sa však nedajú robiť bez dialógu s tými, ktorí sú nimi priamo dotknutí. Potravinárska komora Slovenska preto vyzýva na spoločné hľadanie riešení na systémovú podporu potravinárskeho odvetvia. Kľúčovým bude si uvedomiť, že disproporčná podpora poľnohospodárskej prvovýroby na úkor výrobcov potravín nám potravinovú bezpečnosť Slovenska nezabezpečí. Jej oslabenie sa prejavuje vysokým negatívnym saldom zahraničného obchodu s potravinami a nízkym podielom slovenských potravín na pultoch obchodov. Tak prvovýroba, ako aj spracovanie potravín sú samostatné, ale prepojené články potravinovej vertikály, ktoré si obe zaslúžia adekvátnu pozornosť a podporu.

Potravinári: z výberu potravín so zníženou DPH sme sklamaní

Potravinárska komora Slovenska (PKS) dlhodobo upozorňuje, že Slovensko má jednu z najvyšších sadzieb dane z pridanej hodnoty na potraviny v Európskej únii. Sme presvedčení o tom, že znížená daň z pridanej hodnoty by sa mala uplatniť na čo najširší okruh potravín tak, aby ju pocítili nielen spotrebitelia, ale aj výrobcovia potravín. PKS privítala návrh skupiny poslancov na zníženie DPH na potraviny, ktoré malo byť skoro celoplošné. Potravinári sú však sklamaní z výsledného výberu potravín pre zníženú DPH, ktoré bolo včera schválené v Národnej rade SR, nakoľko zahŕňa len niekoľko druhov mliečnych výrobkov, chlieb, rožky, ovocné a zeleninové šťavy a určité druhy ovocia a zeleniny. Takýto výber potravín so zníženou sadzbou podporí spracovateľský potravinársky priemysel len minimálne, avšak výpadok financií v štátnom rozpočte môže mať dopad na ďalší rozvoj odvetvia.